©Arthur de Bruin
16 februari 2024

Kom in actie voor levende rivieren! Inspraak burgers op Programma Integraal Riviermanagement

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met zeer warme, natte én droge periodes. Dit zorgt in het rivierengebied voor periodes met extreem hoog- én laagwater. Hierop moet de overheid de rivieren voorbereiden. Er liggen grote kansen in ons rivierengebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas om de riviernatuur grootschalig te herstellen en ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk geeft dit een enorme impuls aan de recreatiemogelijkheden en kwaliteit van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.


Dat is nu nodig want:

  • Het huidige sobere en doelmatige hoogwater- en rivierbeheer gaat ten koste van de natuur en leidt niet tot het noodzakelijke natuurherstel. Mogelijk leidt dat ook tot een nieuwe ‘juridisch slot’ op Nederland net als met de stikstofcrisis.
  • De behoefte aan meer ruimte voor recreatie is groot en groeit en dat zet de bestaande natuur onder druk en raakt mensen hun gezondheid en welbevinden en levert extra druk op ons zorgsysteem.

Geef de natuur een stem

Er zijn vele belangen rond de inrichting van het rivierengebied. De afgelopen decennia is de natuur onder druk komen te staan en werd de rivier vooral ingericht als “natte snelweg”. Nu de natuur zwaar onder druk staat is het van levensbelang om de natuur de ruimte te geven en de natuur als bondgenoot te zien voor de waterveiligheid van ons land. De afgelopen natte periode heeft laten zien hoe de hoogwaterbeschermingsaanpak van ruimte geven aan het water in het verleden, ernstige wateroverlast heeft voorkomen.

Meer lezen over het grote belang van meer ruimte voor de natuur in het rivierengebied? Lees ons manifest dat we met  ANWB, Sportvisserij Nederland, De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland, ARK Rewilding, Natuurmonumenten, Landschappen NL, Dijkwacht Buren, Drinkable Rivers en de Natuur- en Milieufederaties van Limburg, Gelderland en Overijssel schreven.

Kom in actie voor levende rivieren!

Tot 12 maart aanstaande kun je door jouw zienswijze in te dienen invloed uitoefenen op de besluitvorming van de overheid over de toekomst van ons rivierengebied.

Maak gebruik van de voorbeeldbrief

Je kan de brief of direct digitaal uploaden via of per post versturen aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. ontwerp Programma Integraal Riviermanagement
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Gerelateerde artikelen

©Arthur de Bruin-WWF

Stop met sober en doelmatig waterbeheer en geef ruimte aan de rivieren

WWF-er Bas Roels deelt zijn visie op rivieren
Meer info
©Gerhard van Roon

Hoe groene obligaties niet per definitie groen zijn

WWF-er Bas Roels deelt zijn visie op groene obligaties
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Elke tiende graad telt, voor het behoud van een leefbare aarde

WWF-er Bas Roels vertelt over het recente KNMI-rapport en de oplossing die WWF voorstelt om goed met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).