Wild Wonders of Europe  / Cornelia Doerr / WWF
23 maart 2024

Uitstel is geen afstel: Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd vandaag in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit.”

“Nergens in Europa gaat het zo slecht met natuur als in Nederland. En dat terwijl natuur juist een trouwe bondgenoot is in alle grote uitdagingen waar Europa voor staat. We kunnen er als mens niet zonder, ook niet voor onze voedselzekerheid. En we hebben geen tijd meer te verliezen", zegt Jelle de Jong, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie van Nederlandse natuurorganisaties* in een eerste reactie.

Het idee achter deze nieuwe wet is om aangetaste natuur in Europa en Nederland helpen herstellen. Meer natuur is hét antwoord op veel problemen, zoals droogte, overstromingen en klimaatverandering. Door de natuurherstelwet na jaren van onderhandelingen weer uit te stellen verliezen we kostbare tijd. 

Nederland van het slot

Nederland wil op verzoek van de Tweede Kamer tegen de wet gaan stemmen. Dat vinden de natuurorganisaties onbegrijpelijk, want juist door ervoor te zorgen dat er meer en vooral gezondere natuur is, komt er ook weer ruimte voor activiteiten die nu aanlopen tegen de stikstofvergunningen die niet meer afgegeven kunnen worden. Door uit te stellen raakt het land voorlopig niet van het slot. 

Grootschalig natuurherstel

Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier, waar 90% van de natuurlijke leefgebieden en 75% van de soorten in slechte staat verkeert of niet is beschermd. We moeten grootschalig natuur gaan herstellen. Ook buiten beschermde gebieden is dit belangrijk, want anders blijft de natuur te zwak om te overleven.

Denk aan het weghalen van dammen in rivieren, het verbinden van natuurgebieden, de aanleg van oesterriffen of het omhoog brengen van het waterpeil in veenweidegebieden. Verbeteren is niet alleen goed voor de natuur zelf maar ook voor onszelf.


De coalitie van Nederlandse natuurorganisaties:

De Natuur en Milieufederaties, Greenpeace Nederland, IUCN NL, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).

Gerelateerde artikelen

Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).