De koning van de savanne

Toekomstkunde les 61

naturepl.com / Anup Shah / WWF

Door mensen wordt het leefgebied van leeuwen steeds kleiner. Waar ze vroeger zelfs in Europa en Azië leefden, zijn ze nu vrijwel alleen nog in Afrika te vinden. Er is nog maar 8% over van het oorspronkelijke leefgebied van leeuwen.

Tijdens deze les worden kinderen zich bewust van deze én andere bedreigingen. Ze gaan creatief aan de slag om aandacht te vragen voor de koning van de savanne.

Groep 5 en 6

Eerst wordt er voorkennis opgehaald over leeuwen. Vervolgens lezen kinderen een bron over het leefgedrag van leeuwen. Ze worden zich bewust van het krimpende leefgebied én gaan hier creatief mee aan de slag. Ze denken na over de vraag: Hoe kunnen we mensen duidelijk maken dat er betere medicijnen zijn dan medicijnen gemaakt van leeuwen?

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Dieren op het menu van een leeuw zijn onder andere: gazelles, zebra's, zwijnen, antilopen en gnoes.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een verhaal met afbeeldingen en weetjes over leeuwen. Hier wordt duidelijk hoe een leeuw leeft en wat de bedreigingen zijn. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Het aantal dieren neemt af omdat er in het kleinere gebied te weinig eten is om alle dieren te voeden. Er zijn dan ook minder dieren waar de leeuw op kan jagen. Ook is het voor de leeuw lastiger om een partner te vinden, omdat de gebieden van elkaar geïsoleerd raken. Daardoor kan de leeuw zich moeilijker voortplanten. Aanvullend kun je in het klaslokaal laten zien hoe klein het leefgebied is, door een lijn te trekken. Deze lijn moet ongeveer een 10e deel van het klaslokaal zijn. Vraag de klas of ze dan nog goed les kunnen krijgen in het kleine lokaal.

Opdracht 5

Als de kinderen er niet uit komen, kunnen ze deze site raadplegen. Hier kun je woorden invoeren en dan maakt de site er zelf een ‘word-art’-kunstwerk van.

Richard Barrett / WWF-UK

Groep 7 en 8

Kinderen ontdekken dat de leeuw bovenaan van de voedselketen staat. Ze lezen een bron over het leefgedrag van leeuwen en gaan verder in op de krimp van het leefgebied van leeuwen. Daar gaan ze creatief mee aan de slag. Als afsluiting denken ze na over de vraag: Hoe kunnen we mensen duidelijk maken dat er betere medicijnen zijn dan medicijnen gemaakt van leeuwen?

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Dieren die op het menu van een leeuw staan, zijn onder andere: zebra’s, gazelles, zwijnen, antilopen en gnoes. De leeuw is de koning van de dieren omdat dit dier bovenaan de voedselketen staat en dus niet door andere dieren wordt opgegeten. Ze zijn belangrijk bij het in stand houden van het ecosysteem en balans in de natuur.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een verhaal met afbeeldingen en weetjes over leeuwen. Hier wordt duidelijk hoe een leeuw leeft en wat de bedreigingen zijn. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Het aantal dieren neemt af omdat er in het kleinere gebied te weinig eten is om alle dieren te voeden. Er zijn dan ook minder dieren waar de leeuw op kan jagen. Ook is het voor de leeuw lastiger om een partner te vinden, omdat de gebieden van elkaar geïsoleerd raken. Daardoor kan de leeuw zich moeilijker voortplanten.

Leeuwen zijn belangrijk voor andere dieren en zelfs planten. Ze eten de grote en kleine grazers van de savanne. Zijn er daar te veel van, dan dreigt overbegrazing.

Opdracht 5

Als de kinderen er niet uit komen, kunnen ze deze site raadplegen. Hier kun je woorden invoeren en dan maakt de site er zelf een ‘word-art’-kunstwerk van.

Tip: Leeuwenmaskers

Aanvullend op de les is het leuk om leeuwenmaskers te maken. Een leuke knutselopdracht in het teken van Koningsdag! In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je deze eenvoudig kunt knutselen.

Andere berichten van WWF over dit onderwerp

naturepl.com / Anup Shah / WWF

Leeuw

De afgelopen 20 jaar is het aantal leeuwen met 30 tot 50% afgenomen.
Meer info

Mens-dierconflicten één van de grootste bedreigingen voor wilde diersoorten

Vandaag is het rapport A future for all - the need for human-wildlife coexistence van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en het VN-milieuprogramma (UNEP) gepubliceerd. Het rapport concludeert dat toenemende conflicten tussen mensen en wilde dieren een grote bedreiging zijn voor natuurbescherming, voor mensen en hun levensonderhoud, en voor duurzame ontwikkeling.
Meer info

Wat als de toeristen wegblijven

Het wegvallen van toeristische inkomsten door de lockdowns is voor mensen in lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van ecotoerisme een enorme dreun. De op wildlife gebaseerde toerismesector levert een zeer grote bijdrage aan de verlichting van armoede en aan het behoud van biodiversiteit. Door de coronacrisis is het risico groot dat veel van wat in de afgelopen tientallen jaren voor de natuur en mensen is bereikt, verloren gaat door toename van de armoede en illegale activiteiten.
Meer info

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.