Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
toekomstkunde

Nederlandse natuur in de problemen

Les 18: Toekomstkunde over het onderzoek dat het steeds slechter gaat met wilde dieren in Nederland.

Het gaat steeds slechter met onze natuur

De Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren op landbouwgrond gemiddeld gehalveerd. Vogels en vlinders die vroeger overal rondfladderden, zijn nu bijna een zeldzaamheid geworden.

Wat zijn de oorzaken van deze achteruitgang? En hoe kunnen we er een positieve draai aan geven? Dat ontdekt jouw groep met deze les!

Lees het nieuwsbericht van WWF

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren welke rol boerenland heeft in het Nederlandse landschap. Ze ontdekken door te tekenen wat er in ons land leeft en wat de invloed is van een kruidenrijk grasland op het aantal wilde dieren.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leren over landbouw en maken kennis met de eigenschappen van het boerenland. Ze ontdekken dat dit land thuis is van veel unieke natuur en bedenken zelf een plan om meer wilde dieren op het boerenland te krijgen.

Achtergrondinformatie van WWF

WWF Living Planet Report: Nederlandse natuur in grote problemen

Onze unieke Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam.
Meer info

Wereld Natuur Fonds: Plannen natuurherstel minister Schouten onvoldoende

Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld in de plannen voor natuurherstel van minister Schouten van Landbouw en Natuur. Het is een sigaar uit eigen doos.
Meer info

Nieuwe leerstoel Rijksuniversiteit Groningen over agrarische landschappen

Voor een toekomstbestendige landbouw voor natuur én boer is behoefte aan meer inzichten en meer kennis over hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. Om deze reden financiert het Wereld Natuur Fonds de nieuwe leerstoel ‘Veerkrachtige agrarische landschappen voor natuur en mens’, van Prof. dr. Pablo Tittonell aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer info

WWF positief over inzet op kwaliteit nieuwe bossenstrategie Schouten

De nieuwe bossenstrategie van minister Schouten zet sterk in op kwaliteit en connectiviteit van bos. Dit is belangrijk omdat vooral de kwaliteit van het bos als geheel telt.
Meer info

Andere tijden

Andere tijden, oude problemen, nieuwe oplossingen: een overleg tussen natuurbeschermers, premier Rutte en minister Schouten over de stikstofproblematiek.
Meer info

Nog steeds geen beschermingszone voor trekvissen rond Haringvlietdam

Ondanks de duidelijke oproep van de Tweede Kamer een jaar geleden heeft LNV-minister Carola Schouten het Algemeen Overleg Visserij wat vandaag plaatsvond niet aangegrepen om met maatregelen te komen voor trekvissen rond de Haringvlietsluizen. WWF vindt het teleurstellend dat de minister dit moment niet aangrijpt om met maatregelen te komen om zeldzame trekvissen optimaal te laten profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur zelf een onderwerp in voor een nieuwe les!