de tijd van rekenkundige trucs is voorbij

Politiek en klimaatverandering

Op dit moment zijn de wereldleiders nog ver weg van het nemen van de juiste beslissingen om de ergste gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering te voorkomen. Nationale overheden en bedrijven zouden veel grondigere maatregelen moeten nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.

WWF vindt dat de industrie moet afstappen van fossiele brandstoffen en dat daarnaast focus moet komen op de bescherming van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen.

"Het is te laat voor debat", zegt Manuel Pulgar-Vidal, hoofd van het energie- en klimaatprogramma van WWF. "Alleen een drastisch grotere ambitie in de manier waarop we gezamenlijk reageren op deze klimaatcrisis, kan het ergste voorkomen."

protest mensen houden doek vast met tekst renewable it's doable WWF-US / Keith Arnold

Internationale Klimaattop - COP

De belangrijkste vergadering in de internationale klimaatonderhandelingen is de COP, of 'Conference of de Parties', georganiseerd door de Verenigde Naties. Elk jaar komen wereldleiders bijeen om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs verder uit te werken en tegelijkertijd ook de ambities te verhogen. En dat is hoognodig. WWF vraagt wereldleiders om uiterlijk 2030 de uitstoot van CO2 flink terug te dringen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C (mitigatie). Daarnaast moeten we omgaan met de veranderingen die nu al gaande zijn (adaptatie): denk aan bosbranden, droogte, hevig weer, overstromingen, zeespiegelstijging, verlies aan landbouwgronden of opwarmende rivieren en zeeën.

Ook dit jaar, in november 2022, worden de wereldwijde klimaatgesprekken voortgezet. De 27e sessie van de Conference of the Parties (COP27) vind dan plaats in Sharm El-Sheikh, Egypte.

Een stem voor klimaatrechtvaardigheid

6 organisaties hebben hun krachten gebundeld in één programma: Voices for Just Climate Action (VCA). WWF-NL is hierin de hoofdpartner. VCA heeft een belangrijk doel: ervoor zorgen dat lokale mensen een eerlijke kans hebben om klimaatoplossingen te creëren die voor hen werken.

In de 7 landen waar VCA actief is zijn al veel lokale mensen die geweldig werk leveren en in actie komen om de klimaatcrisis op te lossen. Die stemmen willen wij verenigen en een plek geven op internationale podia.

James Suter / Black Bean Productions / WWF-US

Natuurlijke oplossingen

Natuur en biodiversiteit worden ernstig bedreigd door klimaatverandering. Wetenschappers zeggen dat de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en daarom samen opgelost moeten worden. En dat kan, want natuur is ook de oplossing. 

Nature Based Solutions - natuurlijke oplossingen zoals het behouden, herstellen en beschermen van ecosystemen - verminderen de effecten van klimaatverandering voor mensen en leggen COvast. Deze oplossingen vergen lokale kennis. Klimaatoplosingen die mede gemaakt, geleid en geïmplementeerd worden door lokale gemeenschappen hebben daarom een hoger sociaal, economisch en ecologisch resultaat.

Voorbeelden van natuurlijke oplossingen zijn: 

 • 1

  Herstel van mangrovebossen

  Zodat ze CO2 opslaan en een natuurlijke kustbescherming bij een stijgende zeespiegel vormen.  

  Lees verder
 • 2

  Een hoger waterpeil in veengebieden

  Zodat er niet langer COvrijkomt, maar juist wordt vastgelegd.  

 • 3

  Onze oceanen beschermen

  Het beschermen van onze oceanen tegen verstoring, zodat zeegrasweiden, kwelders, kelpbossen, mosselbanken en andere mariene ecosystemen CO2 kunnen opnemen. Zo profiteren gemeenschappen ook van het voedsel dat deze ecosystemen leveren en voorzien ze in hun levensonderhoud. Klimaatveranderingmaakt de oceaan warmer en zuurder, wat een ramp is als er niets aan gedaan wordt.

 • 4

  Natuurpositieve voedselproductie

  Natuurpositieve voedselproductie – boeren mét natuur - houdt de bodem en water gezond, helpt koolstof op te slaan en biedt leefgebied voor planten en dieren, zowel boven als onder de grond. Voedsel kan worden geproduceerd op een manier die werkt met de natuur, niet ertegen, maar op dit moment is de huidige landbouwpraktijk de grootste bedreiging voor natuur en klimaat. Dat kan en moet anders. 

 • 5

  Bossen

  Bossen zijn één van de beste voorbeelden van natuurlijke oplossingen. Bossen, de thuisbasis van 80% van de biodiversiteit op land ter wereld, zorgen voor schone lucht en water, beschermen tegen erosie en aardverschuivingen en helpen het klimaat te reguleren door CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Oerbossen, zoals de Amazone, fungeren als belangrijke koolstofputten en leggen enorme hoeveelheden koolstof vast in bomen en bodems.  

 • 6

  Bedijken en kanaliseren van beken en rivieren

  Met het bedijken en het kanaliseren van beken en rivieren verkleinen we de bergingscapaciteit en versnellen we de afvoer. Dat is waar we nu problemen ervaren met de toenemende regen en het afvoeren ervan. Dit is het moment om te kiezen voor een aanpak met véél meer ruimte voor het water en de natuur in de beekdalen, zodat het water veel beter wordt vastgehouden. Ook langs de rivieren kan deze aanpak zich verder ontwikkelen.  

 • 7

  Lokale klimaatoplossingen 

  Effectieve klimaatoplossingen zijn gedreven door lokale mensen en op natuur gebaseerd. Dit kunnen projecten, activiteiten, technologieën, beleid of processen zijn, die helpen om (de effecten van) klimaatverandering tegen te gaan.

  Goede oplossingen werken op lokaal niveau, omdat elk landschap eigen kenmerken heeft en op een specifieke manier beïnvloed wordt door klimaatverandering. Lokale mensen weten hier veel over doordat ze vaak voor generaties lang nauw verbonden met natuur hebben geleefd. Lokale mensen ervaren ook direct de effecten van klimaatverandering in hun omgeving.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Wat vragen wij?

Het Wereld Natuur Fonds roept de Nederlandse overheid op om die natuurlijke oplossingen prioriteit te maken: in eigen land, en wereldwijd. Wat moet er veranderen? 

 1. Tot nu toe zijn natuurlijke oplossingen niet standaard onderdeel van de klimaataanpak, nationaal én internationaal. Overheden moeten natuurlijke oplossingen in woord en daad centraal stellen. 
 2. Slechts 1,5% van de internationale overheidsfinanciering voor klimaat gaat bijvoorbeeld naar natuurlijke oplossingen in ontwikkelingslanden. Reserveer geld voor natuurlijke oplossingen en zorg dat meer projecten en initiatieven worden opgezet. 
 3. Er is een kloof tussen een groeiende bottom-up beweging waarbij mensen zelf komen met natuurlijke oplossingen (van lokale gemeenschappen in het Amazonegebied tot stedelijke gebieden in Azië) en top-down overheden die deze oplossingen niet herkennen. Zet burgers en het maatschappelijk middenveld centraal in klimaattransitie. Zij zijn ambassadeurs van verandering binnen samenlevingen en belangrijke pleitbezorgers voor inclusieve oplossingen.

Alle beetjes helpen

Wij kunnen door onze keuzes op ieder moment het verschil maken. Elke dag weer, in alles wat we doen. En alle beetjes helpen!

Voetafdruktest

Kijk welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde en doe de voetafdruktest.

Doe de test

Wat kan ik zelf doen?

Iedereen kan helpen de natuur te beschermen. Bekijk onze tips en kom erachter hoe jouw gedrag de natuur een handje mee kan helpen.

Duurzame tips

Resultaten en Updates

wwf

Baanbrekend rapport van WWF en het Rode Kruis toont aan hoe de natuur levens kan redden

Natuurvernietiging heeft een enorme impact op de biodiversiteit in de Amazone en de Cerrado. Veel diersoorten verloren al tussen de 25 en 65 procent van hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Dit blijkt uit onderzoek van WWF Brazilië.
Meer info
Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Prachtige schenking Postcode Loterij komt ten goede aan natuurbescherming

Het Wereld Natuur Fonds dankt de Nationale Postcode Loterij en zijn deelnemers voor een prachtige schenking van 13,5 miljoen euro voor natuurbescherming. Ook ontvangen we nog eens 2 miljoen euro voor natuurlijke oplossingen voor hoogwater in het Geul- en Gulpdal in Limburg, waar de overstromingen van afgelopen zomer dwingen tot een snelle aanpak.
Meer info
naturepl.com / Inaki Relanzon / WWF

IPCC: Stop met klimaatvernietigende investeringen, investeer nu in klimaatoplossingen

De huidige investeringen in klimaatvernietigende activiteiten moeten zo snel mogelijk worden gestopt en dat geld moet aan oplossingen worden besteed die de CO2-uitstoot verminderen. We kunnen 40% uitstootvermindering bereiken die nodig is om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken met energiebesparende maatregelen. Eén van de belangrijkste conclusies uit het vandaag verschenen IPCC-rapport is dat de komende acht jaar cruciaal zijn om met deze maatregelen en oplossingen aan de slag te gaan.
Meer info
Global Warming Images / WWF

De Noordpool: een nieuwe zonbestemming?

Een blauwe lucht, een stralende zon, en een thermometer die 35 graden aangeeft. Iedereen in Nederland zoekt verkoeling en zucht onder de hitte. En dan is het pas maart! Het klinkt surrealistisch, maar dit is precies wat er in het Noordpoolgebied gebeurt. Het gebied zou langzaam moeten ontwaken uit de winterperiode nu de dagen langer worden. In plaats daarvan kampt deze koude, witte wereld met een hittegolf waardoor de temperaturen 30 graden hoger liggen dan normaal. Wat is er aan de hand?
Meer info
Natuurmonumenten / Bob Luijks

Natuur als oplossing tegen overstromingen in Limburg

De Nationale Postcode Loterij schenkt 2 miljoen euro voor hoogwaterambassadeurs en natuurlijke oplossingen in het Geul- en Gulpdal, Limburg. De overstromingen deze zomer in Limburg maakten één ding duidelijk: ons land moet zich schrap zetten voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Het roer moet om. Onze eigen natuur is hierbij dé bondgenoot als oplossing voor een hoogwateraanpak met de gezamenlijke liefde van alle betrokkenen voor het unieke Zuid-Limburgse landschap. Vijf natuur- en landschapsorganisaties hebben daarom de handen inéén geslagen om samen met iedereen die het Geul- en Gulpdal een warm hart toedraagt, het tij te keren.
Meer info

Kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers helpen overheden om mét de natuur te gaan werken

Nederland staat voor de uitdaging om een antwoord te vormen op de gevolgen van klimaatverandering: zeespiegelstijging, hoog water, clusterbuien en droogte. De kansenkaarten van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers helpen hierbij.
Meer info

Meer weten over klimaatverandering?

Tim Rasmussen / WWF-US
Wat is klimaatverandering?
Wat is klimaatverandering?
Global Warming Images / WWF / Editted by Maud Brummans
Oorzaken en Gevolgen
Oorzaken en Gevolgen
van klimaatverandering
www.JSGrove.com / WWF
Klimaatakkoord Parijs
Klimaatakkoord Parijs
Global Warming Images / WWF
Sceptici en mythes
Sceptici en mythes
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
Nederland
Nederland
en klimaatverandering
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?
Wild Wonders of Europe / Widstrand / WWF
Natuurlijke oplossingen
Natuurlijke oplossingen

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).