WWF-US / Keith Arnold

Klimaattop - COP27

Wij roepen wereldleiders op om snel aan de slag te gaan met méér natuur, om van natuurverlies naar natuurwinst te gaan. We moeten nu in actie komen!

In een jaar van recordhoge temperaturen en extreem weer is het duidelijker dan ooit dat we geen tijd meer hebben en nu in actie moeten komen. Klimaatverandering gaat nog sneller dan we hadden verwacht. We hebben de oplossingen - ze moeten alleen sneller worden opgeschaald. Wereldleiders komen in Egypte op de klimaattop bijeen om besluiten te nemen over de aanpak van de klimaatcrisis.

Onze boodschap is duidelijk: we moeten gaan voor meer natuur, vandaag nog. Meer natuur is beter voor het klimaat en een stabiel klimaat is beter voor de natuur én voor onszelf. Wij roepen wereldleiders op om nú in actie te komen.

Wat is de COP27?

De belangrijkste vergadering in de internationale klimaatonderhandelingen is de COP, of 'Conference of the Parties', georganiseerd door de Verenigde Naties. Elk jaar komen wereldleiders bijeen om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs verder uit te werken en tegelijkertijd ook de ambities te verhogen. En dat is hoognodig. WWF vraagt wereldleiders om uiterlijk 2030 de uitstoot van CO2 flink terug te dringen om de opwarming van de aarde te beperken (nu eens echt!) tot 1,5 °C (mitigatie). Daarnaast moeten we omgaan met de veranderingen die nu al gaande zijn (adaptatie): denk aan bosbranden, droogte, hevig weer, overstromingen, zeespiegelstijging, verlies aan landbouwgronden of opwarmende rivieren en zeeën.

Ook dit jaar, in november 2022, worden de wereldwijde klimaatgesprekken voortgezet. De 27e sessie van de Conference of the Parties (COP27) vindt dan plaats in Sharm El-Sheikh, Egypte.

We moeten van natuurverlies naar natuurwinst, zo snel mogelijk. Want natuur is van levensbelang voor iedereen. Het kan, als we er samen voor kiezen. Een ‘Nature-Positive’ wereld.

Het moment is nu

James Suter / Black Bean Productions / WWF-US

Natuurlijke oplossingen

Natuur en biodiversiteit worden ernstig bedreigd door klimaatverandering. Wetenschappers zeggen dat de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en daarom samen opgelost moeten worden. En dat kan, want natuur is ook de oplossing. 

Nature Based Solutions - natuurlijke oplossingen zoals het behouden, herstellen en beschermen van ecosystemen - verminderen de effecten van klimaatverandering voor mensen en leggen COvast. Deze oplossingen vergen lokale kennis. Klimaatoplosingen die mede gemaakt, geleid en geïmplementeerd worden door lokale gemeenschappen hebben daarom een hoger sociaal, economisch en ecologisch resultaat.

Voorbeelden van natuurlijke oplossingen zijn: 

 • 1

  Herstel van mangrovebossen

  Zodat ze CO2 opslaan en een natuurlijke kustbescherming bij een stijgende zeespiegel vormen.  

  Lees verder
 • 2

  Een hoger waterpeil in veengebieden

  Zodat er niet langer COvrijkomt, maar juist wordt vastgelegd.  

 • 3

  Onze oceanen beschermen

  Het beschermen van onze oceanen tegen verstoring, zodat zeegrasweiden, kwelders, kelpbossen, mosselbanken en andere mariene ecosystemen CO2 kunnen opnemen. Zo profiteren gemeenschappen ook van het voedsel dat deze ecosystemen leveren en voorzien ze in hun levensonderhoud. Klimaatveranderingmaakt de oceaan warmer en zuurder, wat een ramp is als er niets aan gedaan wordt.

 • 4

  Natuurpositieve voedselproductie

  Natuurpositieve voedselproductie – boeren mét natuur - houdt de bodem en water gezond, helpt koolstof op te slaan en biedt leefgebied voor planten en dieren, zowel boven als onder de grond. Voedsel kan worden geproduceerd op een manier die werkt met de natuur, niet ertegen, maar op dit moment is de huidige landbouwpraktijk de grootste bedreiging voor natuur en klimaat. Dat kan en moet anders. 

 • 5

  Bossen

  Bossen zijn één van de beste voorbeelden van natuurlijke oplossingen. Bossen, de thuisbasis van 80% van de biodiversiteit op land ter wereld, zorgen voor schone lucht en water, beschermen tegen erosie en aardverschuivingen en helpen het klimaat te reguleren door CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Oerbossen, zoals de Amazone, fungeren als belangrijke koolstofputten en leggen enorme hoeveelheden koolstof vast in bomen en bodems.  

 • 6

  Ruimte voor water

  Met het bedijken en het kanaliseren van beken en rivieren verkleinen we de bergingscapaciteit en versnellen we de afvoer. Dat is waar we nu problemen ervaren met de toenemende regen en het afvoeren ervan. Dit is het moment om te kiezen voor een aanpak met véél meer ruimte voor het water en de natuur in de beekdalen, zodat het water veel beter wordt vastgehouden. Ook langs de rivieren kan deze aanpak zich verder ontwikkelen.  

 • 7

  Lokale klimaatoplossingen 

  Effectieve klimaatoplossingen zijn gedreven door lokale mensen en op natuur gebaseerd. Dit kunnen projecten, activiteiten, technologieën, beleid of processen zijn, die helpen om (de effecten van) klimaatverandering tegen te gaan.

  Goede oplossingen werken op lokaal niveau, omdat elk landschap eigen kenmerken heeft en op een specifieke manier beïnvloed wordt door klimaatverandering. Lokale mensen weten hier veel over doordat ze vaak voor generaties lang nauw verbonden met natuur hebben geleefd. Lokale mensen ervaren ook direct de effecten van klimaatverandering in hun omgeving.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Wat vragen wij?

Het Wereld Natuur Fonds roept de Nederlandse overheid op om die natuurlijke oplossingen prioriteit te maken: in eigen land, en wereldwijd. Wat moet er veranderen? 

 1. Tot nu toe zijn natuurlijke oplossingen niet standaard onderdeel van de klimaataanpak, nationaal én internationaal. Overheden moeten natuurlijke oplossingen in woord en daad centraal stellen. 
 2. Slechts 1,5% van de internationale overheidsfinanciering voor klimaat gaat bijvoorbeeld naar natuurlijke oplossingen in ontwikkelingslanden. Reserveer geld voor natuurlijke oplossingen en zorg dat meer projecten en initiatieven worden opgezet. 
 3. Er is een kloof tussen een groeiende bottom-up beweging waarbij mensen zelf komen met natuurlijke oplossingen (van lokale gemeenschappen in het Amazonegebied tot stedelijke gebieden in Azië) en top-down overheden die deze oplossingen niet herkennen. Zet burgers en het maatschappelijk middenveld centraal in klimaattransitie. Zij zijn ambassadeurs van verandering binnen samenlevingen en belangrijke pleitbezorgers voor inclusieve oplossingen.
 4. Kom nu met afspraken die er nu echt eens voor gaan zorgen dat we de opwarming van de aarde gaan beperken tot 1,5 °C.

Alle beetjes helpen

Wij kunnen door onze keuzes op ieder moment het verschil maken. Elke dag weer, in alles wat we doen. En alle beetjes helpen!

Voetafdruktest

Kijk welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde en doe de voetafdruktest.

Doe de test

Wat kan ik zelf doen?

Iedereen kan helpen de natuur te beschermen. Bekijk onze tips en kom erachter hoe jouw gedrag de natuur een handje mee kan helpen.

Duurzame tips

Meer weten over klimaatverandering?

Global Warming Images / WWF
Wat is klimaatverandering?
Wat is klimaatverandering?
Global Warming Images / WWF / Editted by Maud Brummans
Oorzaken en Gevolgen
Oorzaken en Gevolgen
van klimaatverandering
www.JSGrove.com / WWF
Klimaatakkoord Parijs
Klimaatakkoord Parijs
Global Warming Images / WWF
Sceptici en mythes
Sceptici en mythes
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
Nederland
Nederland
en klimaatverandering
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?
Wild Wonders of Europe / Widstrand / WWF
Natuurlijke klimaatoplossingen
Natuurlijke klimaatoplossingen

Resultaten en Updates

Zorgwekkend recordaantal branden in de Pantanal

WWF-medewerker Moniek Wulms verteld over het recordaantal branden in de Pantanal in 2023.
Meer info
Sam Hobson / WWF-UK

Het COP-mechanisme: succes vieren en verlies nemen

WWF-medewerker Maheen Kahn was aanwezig op COP28 in Dubai en vertelt over haar ervaringen.
Meer info
Rode Kruis

Rode Kruis en WWF over klimaattop: “Werk met de natuur om klimaatrampen te voorkomen”

Terwijl wereldleiders bijeenkomen op de VN-klimaattop in Dubai, roepen het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) hen op om de natuur als bondgenoot te omarmen in de strijd tegen de klimaatcrisis.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).