César David Martinez

De Amazone gonst van het leven

De Amazone: een lange, brede rivier die door oneindig oerwoud stroomt, waar de prachtigste planten groeien en je de kleurigste dieren vindt.

Jaguars en jagers

Het Amazonegebied is de thuishaven van de jaguar en de luiaard. Maar ook van de kleurige ara, van talloze bonte (gif)kikkers, slangen, en van de bekendste roofvis: de piranha. 1 op de 10 van alle plant- en diersoorten op aarde leeft hier. En er worden nog wekelijks nieuwe soorten ontdekt!

De noordrand van het Amazonegebied grenst aan de Atlantische Oceaan. De kusten daar zijn belangrijke legstranden voor de grootste zeeschildpad ter wereld, de lederschildpad.

In de Amazone wonen ook een paar 100 inheemse volkeren die vaak traditionele jagers en verzamelaars zijn. Er zijn zelfs nog 60 stammen die helemaal geïsoleerd leven.

Groot, maar kwetsbaar

Het Amazone-regenwoud is gigantisch, maar het is niet oneindig. Er is al enorm veel bos verloren gegaan. Dat is niet alleen slecht nieuws voor dieren en planten. De Amazone zorgt ook voor 75% van de regenval in heel Zuid-Amerika en speelt daardoor een belangrijke rol in het reguleren van ons klimaat wereldwijd.

Resultaten en Updates

Europese wetgeving voor duurzame handelsketens stap dichterbij

Wetgeving die bedrijven verplicht om hun productieketens te vrijwaren van ontbossing en mensenrechtenschendingen, komt een flinke stap dichterbij na de oproep van de Europese lidstaten om bindende en niet-bindende maatregelen te onderzoeken die de Europese betrokkenheid bij wereldwijde ontbossing moet stoppen.
Meer info

Zowel de natuur als wij zijn vogelvrij verklaard

WWF-er Natasja Oerlemans bracht een bezoek aan het Braziliaanse Amazonegebied. Hier sprak ze collega's van WWF-Brazilië, inheemse volkeren en zag ze hoe de branden van afgelopen zomer de natuur en het leven in de Amazone hebben aangetast.
Meer info

Minister Schouten ontvangt massale oproep voor Europese wet om bossen wereldwijd te beschermen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag een groen hart ontvangen met ruim 80.000 oproepen voor een Europese bossenwet. De massale oproep komt van bezorgde Nederlanders die de gezamenlijke bossenpetitie van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds tekenden. Deze petitie spoort het kabinet aan om zich in Europa hard te maken voor een bossenwet die duurzaamheidseisen stelt aan producten als vlees, soja, palmolie en cacao die op de Europese markt worden verhandeld. Met een krachtige Europese bossenwet wordt de betrokkenheid van Europa bij ontbossing en mensenrechtenschendingen gestopt.
Meer info
WWF / Dado Galdieri

Bedreigingen voor de Amazone

 

 

 • 1

  Plantages en vee

  Veel bos wordt gekapt om plaats te maken voor veeteelt en kleinschalige landbouw. Maar ook de aanleg van grote soja- en palmolieplantages zorgt voor ontbossing. De vraag naar soja en palmolie groeit wereldwijd nog steeds. Soja wordt grotendeels verwerkt tot veevoer. Palmolie vind je in heel veel producten, van margarine tot cosmetica.

  Lees verder
 • 2

  Dammen

  De vraag naar energie in Brazilië stijgt enorm. Daarom worden er in het Amazonegebied veel waterkrachtcentrales gepland en gebouwd. Maar al die dammen blokkeren de rivieren, wat de natuurlijke waterafvoer ernstig verstoort. Een grote bedreiging voor diersoorten als de Amazoneschildpad, reuzenotter en rivierdolfijn.

 • 3

  Wegen

  Voor al die veeteelt, plantages en dammen zijn wegen nodig. Daardoor wordt het ondoordringbare oerwoud toegankelijk voor verdere (illegale) houtkap en aanleg van plantages.

 • 4

  Goudwinning

  In de Amazone wordt veel illegaal goud gewonnen. Het kwik daar daarbij gebruikt wordt vervuilt rivieren, beken en het grondwater. Dat is slecht nieuws voor planten en dieren. Maar ook voor de gezondheid van de lokale bevolking die afhankelijk is van vis voor hun voedsel.

De Amazone stond in brand

In de zomer van 2019 kwam er bericht uit Zuid-Amerika: de bossen gingen in vlammen op. Iedere dag kwamen er nieuwe brandhaarden bij.

Dankzij jullie steun konden WWF-collega's in Zuid-Amerika geholpen worden! Ze bestreden de branden, brachten dieren in veiligheid brengen en gaven de lokale bevolking.

Meer info
Jaap van der Waarde
Centraal-Afrika Expert WWF
Het succes van dit werk begint en eindigt met consumenten die vragen naar hout van verantwoorde herkomst.
Lees mijn blogartikel
Zig Koch / WWF

De Amazone beschermen

 

 

 • 1

  Gebieden beschermen

  We gaan voor beschermde gebieden, met als doel dat in 2020 tenminste een derde van de totale oppervlakte van de Amazone beschermd gebied is. We doen volop onderzoek naar nieuwe soorten en inheemse bevolkingsgroepen. Zo krijgen we inzicht in de meest kwetsbare gebieden waar bescherming het hardst nodig is.

  Lees verder
 • 2

  Duurzame productie, handel en landbouw

  Daarnaast willen we dat de bossen buiten de beschermde gebieden op een verantwoorde manier worden gebruikt. Samen met de lokale bevolking ontwikkelen we duurzame productiemethoden voor bosbouw, visserij en producten zoals paranoten, rubber en copaiba-olie, om zo minder bos te hoeven kappen voor landbouw of veeteelt. Ook helpen we ze bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en lobbyen voor de erkenning van hun rechten.

 • 3

  Bos laten staan

  We stimuleren duurzame land- en bosbouw ook bij producenten, handelaren, overheden en consumenten. Dat doen we met keurmerken zoals FSC (hout), RSPO (palmolie) en RTRS (soja). Landen met veel regenwoud proberen we zover te krijgen dat ze hun bos laten staan (via het programma REDD+, oftewel Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation). Ze krijgen daar geld voor van andere landen. Zo belonen we ook meteen dat er minder CO2-uitstoot is.

   

 • 4

  Dammen tegenhouden

  Door de plannen voor waterkrachtcentrales al in een vroeg stadium met beleidsmakers te bespreken, proberen we belangrijke rivieren vrij van dammen te houden. Als ze er toch komen, dan willen we de impact ervan zo veel mogelijk beperken.

  Lees verder
 • 5

  Minder schadelijke goudwinning

  Daarnaast doen we onderzoek naar vervuiling met kwik door de goudmijnindustrie. We ontwikkelen alternatieve technieken die minder schadelijk zijn voor dieren, planten en mensen.

   

Shutterstock / isak55 / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!