César David Martinez

De Amazone gonst van het leven

De Amazone: een lange, brede rivier die door oneindig oerwoud stroomt, waar de prachtigste planten groeien en je de kleurigste dieren vindt.

Jaguars en jagers

Het Amazonegebied is de thuishaven van de jaguar en de luiaard. Maar ook van de kleurige ara, van talloze bonte (gif)kikkers, slangen, en van de bekendste roofvis: de piranha. 1 op de 10 van alle plant- en diersoorten op aarde leeft hier. En er worden nog wekelijks nieuwe soorten ontdekt!

De noordrand van het Amazonegebied grenst aan de Atlantische Oceaan. De kusten daar zijn belangrijke legstranden voor de grootste zeeschildpad ter wereld, de lederschildpad.

In de Amazone wonen ook een paar 100 inheemse volkeren die vaak traditionele jagers en verzamelaars zijn. Er zijn zelfs nog 60 stammen die helemaal geïsoleerd leven.

Groot, maar kwetsbaar

Het Amazone-regenwoud is gigantisch, maar het is niet oneindig. Er is al enorm veel bos verloren gegaan. Dat is niet alleen slecht nieuws voor dieren en planten. De Amazone zorgt ook voor 75% van de regenval in heel Zuid-Amerika en speelt daardoor een belangrijke rol in het reguleren van ons klimaat wereldwijd.

WWF / Dado Galdieri

Bedreigingen voor de Amazone

 

 

 • 1

  Plantages en vee

  Veel bos wordt gekapt om plaats te maken voor veeteelt en kleinschalige landbouw. Maar ook de aanleg van grote soja- en palmolieplantages zorgt voor ontbossing. De vraag naar soja en palmolie groeit wereldwijd nog steeds. Soja wordt grotendeels verwerkt tot veevoer. Palmolie vind je in heel veel producten, van margarine tot cosmetica.

  Lees verder
 • 2

  Dammen

  De vraag naar energie in Brazilië stijgt enorm. Daarom worden er in het Amazonegebied veel waterkrachtcentrales gepland en gebouwd. Maar al die dammen blokkeren de rivieren, wat de natuurlijke waterafvoer ernstig verstoort. Een grote bedreiging voor diersoorten als de Amazoneschildpad, reuzenotter en rivierdolfijn.

 • 3

  Wegen

  Voor al die veeteelt, plantages en dammen zijn wegen nodig. Daardoor wordt het ondoordringbare oerwoud toegankelijk voor verdere (illegale) houtkap en aanleg van plantages.

   

   

 • 4

  Goudwinning

  In de Amazone wordt veel illegaal goud gewonnen. Het kwik daar daarbij gebruikt wordt vervuilt rivieren, beken en het grondwater. Dat is slecht nieuws voor planten en dieren. Maar ook voor de gezondheid van de lokale bevolking die afhankelijk is van vis voor hun voedsel.

Oskar de Roos
Zoetwater Expert WWF
Meer weten over het beschermen van zoetwatergebieden? Lees de blogs van WWF-medewerker Oskar!
Bekijk zijn blogs
Zig Koch / WWF

De Amazone beschermen

 

 

 • 1

  Gebieden beschermen

  We gaan voor beschermde gebieden, met als doel dat in 2020 tenminste een derde van de totale oppervlakte van de Amazone beschermd gebied is. We doen volop onderzoek naar nieuwe soorten en inheemse bevolkingsgroepen. Zo krijgen we inzicht in de meest kwetsbare gebieden waar bescherming het hardst nodig is.

  Lees verder
 • 2

  Duurzame productie, handel en landbouw

  Daarnaast willen we dat de bossen buiten de beschermde gebieden op een verantwoorde manier worden gebruikt. Samen met de lokale bevolking ontwikkelen we duurzame productiemethoden voor bosbouw, visserij en producten zoals paranoten, rubber en copaiba-olie, om zo minder bos te hoeven kappen voor landbouw of veeteelt. Ook helpen we ze bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en lobbyen voor de erkenning van hun rechten.

 • 3

  Bos laten staan

  We stimuleren duurzame land- en bosbouw ook bij producenten, handelaren, overheden en consumenten. Dat doen we met keurmerken zoals FSC (hout), RSPO (palmolie) en RTRS (soja). Landen met veel regenwoud proberen we zover te krijgen dat ze hun bos laten staan (via het programma REDD+, oftewel Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation). Ze krijgen daar geld voor van andere landen. Zo belonen we ook meteen dat er minder CO2-uitstoot is.

   

 • 4

  Dammen tegenhouden

  Door de plannen voor waterkrachtcentrales al in een vroeg stadium met beleidsmakers te bespreken, proberen we belangrijke rivieren vrij van dammen te houden. Als ze er toch komen, dan willen we de impact ervan zo veel mogelijk beperken.

  Lees verder
 • 5

  Minder schadelijke goudwinning

  Daarnaast doen we onderzoek naar vervuiling met kwik door de goudmijnindustrie. We ontwikkelen alternatieve technieken die minder schadelijk zijn voor dieren, planten en mensen.

   

Resultaten en Updates

Dierenpopulaties in bossen wereldwijd gehalveerd

Below the Canopy – ’s werelds eerste onderzoek naar biodiversiteit in bossen – laat zien dat de dierenpopulaties in bossen sinds 1970 met gemiddeld 53% afnamen. Het verlies en de degradatie van leefgebied, voornamelijk door menselijk toedoen, vormen de grootste bedreigingen voor vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het nieuwe WWF-rapport meldt dat de daling het grootst is in tropische regenwouden zoals de Amazone.
Meer info

De Amazone droogt op

Per jaar gaat er gemiddeld 350 km2 aan oppervlaktewater verloren in de Amazone, blijkt uit nieuw onderzoek. Bouw van dammen, ontbossing en klimaatverandering zijn de grootste oorzaak.
Meer info

Nieuwe status voor roze rivierdolfijn op Rode Lijst: bedreigd

Na 10 jaar keert de Inia geoffrensis, beter bekend als de roze rivierdolfijn uit de Amazone, terug op de Rode Lijst van de IUCN. Deze keer, onder de categorie ‘bedreigd’.
Meer info
hutterstock / isak55 / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!