TRAFFIC
06 april 2020

93% van de bevolking in Zuidoost-Azië steunt sluiting illegale wilde dierenmarkten

Aan de vooravond van Wereld Gezondheidsdag maakt WWF bekend dat uit onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de respondenten uit Thailand, Hong Kong, Myanmar, Japan en Vietnam (zeer) grote zorgen heeft over de uitbraak van het coronavirus. Ruim 90 procent van de respondenten wil dat de overheden van hun landen een eind maken aan illegale markten waar dieren uit het wild worden verkocht.

Na de uitbraak van de besmettelijke ziekte COVID-19 besloot de Chinese regering in februari om alle markten voor consumptie van wilde dieren te sluiten. “China heeft goede stappen gezet door de jacht, handel, transport en het eten van wilde dieren te verbieden en Vietnam werkt aan vergelijkbare regelgeving”, zegt Christy Williams van WWF in Zuidoost-Azië. “Als we een pandemie in de toekomst willen voorkomen dan zullen andere Aziatische overheden ook een eind moeten maken aan de extreem risicovolle ongereguleerde dierenmarkten.”

Eerste belangrijke stap

Volgens Wander Meijer van GlobeScan in Hong Kong, die de online enquête heeft uitgevoerd, is dit het eerste onderzoek dat onomstotelijk uitwijst dat een overgrote meerderheid van de bevolking van de vijf onderzochte landen vindt dat markten waar dieren uit het wild worden verkocht en soms ook geconsumeerd dicht moeten. “We richten ons nu vooral op de gevolgen van de coronavirus crisis, maar het sluiten van deze markten is de eerste en belangrijkste stap om een soortgelijke crisis in de toekomst te voorkomen. Het sluiten van deze markten is beter voor de gezondheid van mensen. En van dieren natuurlijk.”

Wild dier voor consumptie

Uit het onderzoek blijkt verder dat negen procent van de ondervraagden aangeeft dat zij zelf of iemand uit hun omgeving kennen die in de laatste 12 maanden een wild dier voor consumptie op een markt hebben gekocht. 84 procent zegt dat het (zeer) onwaarschijnlijk is dat ze dit in de toekomst nog zullen doen.

Markt in Azië waar dieren uit het wild worden aangeboden. © TRAFFIC

Hoop op blijvende gedragsverandering

Onafhankelijk wildlife crime specialist Pauline Verheij (EcoJust) juicht de uitkomsten van het onderzoek toe: “Het is erg bemoedigend dat de publieke opinie ten aanzien van consumptie van wilde dieren in deze Aziatische landen zo is omgeslagen. Het is te hopen dat dit duidt op een blijvende gedragsverandering. Dit is echter niet alleen een Aziatisch probleem. Ook in andere delen van de wereld, zoals Afrika en Latijns-Amerika, worden op grote schaal wilde dieren uit het wild gevangen voor consumptie en de internationale handel. Als we een volgende pandemie willen voorkomen zullen overheden wereldwijd veel meer moeten investeren in de aanpak van illegale dierenhandel, en daarnaast de legale handel sterk aan banden moeten leggen.”

Niet-duurzame dierenhandel is een van de grootste oorzaken van biodiversiteitsverlies wereldwijd. Kijk hier wat WWF doet om deze grote bedreiging voor veel wilde diersoorten aan te pakken.

Bekijk hieronder de video van het Algemeen Dagblad over de wildlife markten in Zuidoost-Azië. Let op deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Gerelateerde artikelen

WWF Actieagenda: COVID-19 pandemie is wake-up call voor beleidsmakers

De COVID-19 pandemie is een wake-up call voor politici en beleidsmakers van onze dramatische manier van omgaan met de natuur. Nu is het moment om kwetsbare natuurgebieden beter te beschermen, de illegale en niet-gecontroleerde handel in wilde dieren te stoppen, het evenwicht in natuur te herstellen en klimaatverandering tegen te gaan
Meer info

Voorkom pandemieën: 300 experts roepen op om illegale dierenhandel te stoppen

Wereldwijd hebben al 300 gezondheids- en dierenwetenschappers, experts en maatschappelijke organisaties de open brief ondertekend die de WHO en politici oproept om zo snel mogelijk illegale dierenhandel te stoppen en risicovolle markten te sluiten. Hiermee wordt de kans op een volgende pandemie aanzienlijk verkleind. Ook Nederlandse experts tekenen de oproep.
Meer info

WWF-India helpt lokale bevolking rond tijgerreservaat tijdens lockdown

De Indiase overheid heeft de lockdown in het land tot zeker half mei verlengd. Dat heeft ook grote gevolgen voor de mensen die rond de nationale parken leven. Honderden lokale vissers en honingverzamelaars mogen al sinds maart vanwege het coronavirus niet meer het beroemde Sundarbans Tijger Reservaat in. Dit is een ramp voor de mensen die voor hun inkomsten en voedsel afhankelijk zijn van het mangrovegebied. WWF-India en partners hebben daarom eerste levensbehoeften geregeld voor zeker 1400 huishoudens.
Meer info

Wereld Tonijn Dag: meer vraag naar tonijn door corona

Vandaag is het Wereld Tonijn Dag! Niet gek dat er een speciale dag voor deze vissoort bestaat, want deze dieren zijn erg waardevol. We zetten ze graag in de spotlight. Er bestaan tientallen tonijnsoorten die je over de hele wereld kunt vinden. Ze vertegenwoordigen zo’n 20% van de waarde van de totale vangst van alle zeevisserijen samen en meer dan 8% van alle wereldwijd verhandelde zeevruchten.
Meer info

Evenwicht tussen natuur en mens voorkomt ziektes

Bossen: we kunnen niet zonder ze. Ze zuiveren de lucht en het water, ze verlagen de omgevingstemperatuur, verlagen ons stressniveau, bieden onderdak en leveren bouwmateriaal. Ook zorgen ze voor voedsel en medicijnen, en daarmee zijn ze cruciaal voor onze gezondheid. Helaas verdwijnen bossen in hoog tempo, dit brengt grote risico’s met zich mee. Er bestaat namelijk een grote samenhang tussen het verdwijnen van bossen en het ontstaan van nieuwe ziektes.
Meer info

Covid-19 en de handel in wilde dieren

COVID-19 houdt iedereen nog altijd in zijn greep door de wereldwijde pandemie die deze nieuwe ziekte heeft veroorzaakt. Nu de effecten van dit verband op de gezondheid van de mens en economie duidelijk zijn geworden, is er veel aandacht voor de handel in wilde dieren. Er wordt vaak gevraagd aan WWF wat wij hieraan gaan doen. Onze standpunten en voorgestelde acties zijn als volgt.
Meer info

Illegale handel in wilde dieren, bushmeat en pandemieën

In het rapport De vernietiging van de natuur en de opkomst van pandemieën onderzocht WWF de oorzaken van de COVID-19 pandemie. De onderzoekers beschrijven hoe de vernietiging van ecosystemen en de overexploitatie van dierlijke hulpbronnen, zoals de handel in wilde dieren, een belangrijk aandeel hebben in het ontstaan van deze ziekten. Zolang er nog dagelijks veel mensen ziek worden en overlijden heeft de volksgezondheid de allerhoogste prioriteit. Ondertussen wordt er nagedacht over de onderliggende factoren die de opkomst van epidemieën mogelijk maken. Het is van levensbelang dat we beter begrijpen wat de rol van natuurlijke ecosystemen is als verdediging tegen de verspreiding van ziekten.
Meer info

Het coronavirus: hoe bossen de bron én oplossing zijn

‘s Werelds oudste bossen: ze vormen het hart van de natuur en herbergen miljoenen soorten. Het grootste deel van deze diversiteit is onbekend en microscopisch klein. Voor een bioloog vormen deze oude bossen natuurlijke schatten, waar nog ontelbare nieuwe soorten te ontdekken zijn. Voor een epidemioloog vormen ze een mogelijke bron van nieuwe en gevaarlijke ziekteverwekkers. Biodiversiteit gaat namelijk niet alleen over de schattige of mooie dieren.
Meer info

De COVID-19 pandemie en het belang van een goed werkend ecosysteem

In het onlangs uitgebrachte rapport De vernietiging van de natuur en de opkomst van pandemieën onderzocht WWF de oorzaken van de COVID-19 pandemie die onze planeet in zijn greep heeft. Het beschrijft het verband tussen de vernietiging van natuurlijke ecosystemen, de handel in wilde dieren en het verschijnen en verspreiden van besmettelijke ziekten die door dieren zijn overgebracht zoals COVID-19. Het rapport geeft ook aan hoe we de gezondheid van de mens beter kunnen beschermen door de biodiversiteit beter te beschermen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).