Global Warming Images / WWF

De mens is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde

Doe de Voetafdruktest

Wat zijn de oorzaken van de klimaatverandering?

De opwarming van de aarde is een onderdeel van de klimaatverandering. De opwarming wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouw.

Gevangen kooldioxide
De extra kooldioxide in de atmosfeer houdt meer zonnewarmte vast, waardoor het weerpatroon verandert. Op sommige plekken regent het meer of heftiger, en op andere wordt het juist droger. De opwarming gaat sneller dan elk natuurlijk proces, en sneller dan veel natuurlijke systemen zich kunnen aanpassen.

© WWF / James Morgan

Verbranding van fossiele brandstoffen

Wanneer we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden om elektriciteit te produceren of onze auto's van stroom te voorzien, laten we CO2-vervuiling in de atmosfeer achter.

Nederlanders zijn grote producenten van CO2-vervuiling. We staan zelfs in de top-10 van Europa als het gaat om de uitstoot per persoon.

Natasja Oerlemans

Fokken van vee

Dieren, met name vee zoals schapen en koeien, produceren methaan, een broeikasgas. Wanneer vee op grote schaal wordt geweid, zoals in Nederland, draagt de hoeveelheid geproduceerd methaan in grote mate bij aan de opwarming van de aarde.

Alain Compost / WWF

Ontbossing

Planten en bomen spelen een belangrijke rol bij het reguleren van het klimaat, omdat ze kooldioxide uit de lucht opnemen en er weer zuurstof aan afgeven. Bossen en struikgewas fungeren als koolstofputten en zijn een waardevol middel om de opwarming van de aarde tot anderhalf graden Celcius te beperken.

Maar de mens exploiteert wereldwijd uitgestrekte gebieden met vegetatie voor de landbouw, stedelijke en infrastructurele ontwikkeling of voor de verkoop van boomproducten zoals hout en palmolie. Wanneer de vegetatie wordt verwijderd of verbrand, komt de opgeslagen koolstof terug in de atmosfeer als CO2, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Tot een vijfde van de wereldwijde broeikasgasvervuiling is het gevolg van ontbossing en bosdegradatie.

Wil je meer weten over klimaatverandering?

Tim Rasmussen / WWF-US
Wat is klimaatverandering?
Wat is klimaatverandering?
Beeld: Hans Avontuur
Gevolgen
Gevolgen
van klimaatverandering
www.JSGrove.com / WWF
Klimaatakkoord Parijs
Klimaatakkoord Parijs
Global Warming Images / WWF
Mythes en sceptici
Mythes en sceptici
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
Nederland
Nederland
en klimaatverandering
Politiek
Politiek
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?

Resultaten en Updates

Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Maak véél meer ruimte voor het water met natuurontwikkeling, dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Klimaatverandering met hevigere regenbuien, hogere afvoeren in de rivieren en stijgende zeespiegel. We zagen vorige week de gevolgen hiervan in Nederland, Duitsland en België. Nederland wapent zich ook wel tegen deze toenemende dreigingen. Maar doen we dat wel genoeg?
Meer info

Wereld Natuur Fonds nieuwe partner 3FM Serious Request

In de week voor kerst zet 3FM zich traditiegetrouw in voor het goede doel en dit jaar zetten de dj's zich samen met heel Nederland in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor WWF; de uitgesproken partner in de thema's natuur en klimaat.
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info

Gaat het snel genoeg?

We zijn al te laat om klimaatverandering helemaal te voorkomen. We moeten ons en ons landschap er op aanpassen. Een complexe zaak die nu om keuzes vraagt.
Meer info
Maico Barneveld / DeFotoBlogger

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van WWF, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info