Elke 2 seconden verdwijnt een stuk bos ter grootte van een voetbalveld. Hierdoor is de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde verdwenen. Samen kunnen we deze trend keren. Met een wereldwijd actieplan hebben we een ambitieus doel: 1 biljoen bomen beschermen tegen ontbossing en ze weer aanplanten!

Wat kan ik doen?

Geef een gift voor Australië
Geef een gift voor Australië
Australië kampt met verwoestende branden en vele dieren zitten in de problemen.
Kom in actie
Kom in actie
Ren mee voor het bos tijdens Earth Hour!
Voice for the Planet
Voice for the Planet
Roep nu bedrijven, politiek en wereldleiders op om actie te ondernemen

Bomen zijn onmisbaar

Een bos is niet simpelweg de optelsom van een aantal bomen. Het is een prachtig ecosysteem dat een thuis, voedsel, drinkwater en medicijnen biedt aan dieren én mensen. En ze vormen onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen slaan namelijk CO2 op in hun stammen, wortels en de bodem, en ze stoten zuurstof uit. Bossen zijn onmisbaar als we het tij willen keren en klimaatverandering willen tegengaan.

Daarom heeft  het Wereld Natuur Fonds een actieplan om een biljoen bomen te beschermen en te herstellen. Waarom een biljoen? Ooit werd onze planeet gesierd door 6 biljoen bomen. Nu zijn er nog slechts 3 biljoen over, en ieder jaar verliezen we er nog eens 10 miljard. Eén biljoen bomen erbij kan klimaatverandering verminderen en een wereld creëren waarin bossen groeien in plaats van krimpen. Alleen als we onze bossen herstellen en beschermen, houden we de aarde leefbaar.

Onze projecten

We komen nu in actie voor drie urgente gebieden. In deze gebieden zorgen ontbossing en bosbranden voor een ernstig verkleind en opgeknipt leefgebied voor jaguars, Europese bizons en koala’s. Om hen te laten overleven is het essentieel om de kleine stukjes bos die er nog zijn met elkaar te verbinden.

Bossen worden bedreigd

We kunnen er niet om heen: zonder bos geen leven. Toch raken we onze belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering kwijt. Hoe komt dit?

Gerelateerde artikelen

WWF positief over inzet op kwaliteit nieuwe bossenstrategie Schouten

De nieuwe bossenstrategie van minister Schouten zet sterk in op kwaliteit en connectiviteit van bos. Dit is belangrijk omdat vooral de kwaliteit van het bos als geheel telt.
Meer info

In de Amazone: Het bos verdedigen is levensgevaarlijk

“We moesten ons dorp verlaten en maandenlang in ballingschap leven. We konden niet meer voor onze families zorgen. Nog steeds worden we met de dood bedreigd.” Dit is het verhaal van twee Braziliaanse ‘defenders’; verdedigers van het bos. Voor hun eigen veiligheid en die van hun gemeenschap moeten ze anoniem blijven.
Meer info

TV-actie NPO Zapp Your Planet - SOS Koala

In een week tijd zijn duizenden kinderen in Nederland voor Zapp Your Planet - SOS Koala in actie gekomen.
Meer info

Geen geïsoleerd bosbrandprobleem, maar een breed klimaatprobleem

Meer info

Australië: Speurhonden op zoek naar koala’s

De afgelopen dagen heeft de regen de brandweerlieden geholpen om enige controle te krijgen over de branden in Australië, al is het gevaar nog lang niet geweken. Gesteund door de vele donaties die binnenkomen, zet WWF-Australië ondertussen alles op alles om overlevende dieren op te speuren en te redden. Speciale teams met speurhonden gaan op pad om overlevende koala's te vinden.
Meer info

Noodhulp wordt op grote schaal ingezet

Veel mensen en dieren worden getroffen door de hevige bosbranden in Australië. Dankzij veel geweldige donateurs, kon het Wereld Natuur Fonds al een miljoen euro aan noodhulp toezeggen aan Australië. En deze noodhulp wordt op grote schaal ingezet.
Meer info

1 miljoen voor Australië

Met dank aan de grote betrokkenheid en gulle hand van ruim 100.000 Nederlanders heeft WWF-NL in de afgelopen dagen meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor noodhulp aan Australië tijdens de verschrikkelijke bosbranden.
Meer info

Wereldwijde bosbranden

Australië is geen geval op zich, ook andere gebieden werden in 2019 hard getroffen door branden, zoals de Amazone, Siberië en Indonesië. Er is sprake van een snelle wereldwijde toename van allesverzengende branden.
Meer info

Europese wetgeving voor duurzame handelsketens stap dichterbij

Wetgeving die bedrijven verplicht om hun productieketens te vrijwaren van ontbossing en mensenrechtenschendingen, komt een flinke stap dichterbij na de oproep van de Europese lidstaten om bindende en niet-bindende maatregelen te onderzoeken die de Europese betrokkenheid bij wereldwijde ontbossing moet stoppen.
Meer info