Global Warming Images / WWF

Bossen beschermen

Het behoud van bossen is belangrijk: zonder bos geen leven

 

 • Bescherming én duurzaam gebruik
 • Voor de lokale bevolking en de dieren die afhankelijk zijn van het bos

Bossen beschermen

We willen ervoor zorgen dat bosgebieden beschermd worden en helpen deze goed te beheren. Dit doen we door de lokale bevolking te betrekken bij het beheer van het gebied, parkwachters op te leiden, hulpmiddelen als radioapparatuur en wachtposten aan te schaffen en parkgrenzen vast te stellen.

Luis Barreto / WWF-UK

Rapportage maps TRIDOM

Een beschermd bosgebied: TRIDOM

TRIDOM is de afkorting van het grensoverschrijdende regenwoud van Tri-National Dja-Odzala-Minkebe. Het gebied beslaat 178.000 km2, oftewel bijna 10% van de regenwouden in het Congobekken. TRIDOM is verspreid over drie landen – Kameroen, Congo-Brazzaville en Gabon – en omvat elf beschermde gebieden (goed voor 24% van TRIDOM). Het regenwoud heeft een grote biodiversiteit. Zo leeft een van de grootste populaties bosolifanten van het Congobekken in het gebied, en vind je er laaglandgorilla’s en chimpansees.

Bossen herstellen

We herstellen kritieke gebieden en beschermen de leefgebieden van bedreigde dieren. Het verlies van bos is een enorm probleem. In de meest kwetsbare gebieden helpen we het bos daarom een handje. We herstellen de bodem, planten bomen aan en beschermen deze gebieden. Zo helpen we bijvoorbeeld de olifant, jaguar en de orang-oetan door losse bosreservaten waarin hij leeft weer te verbinden.

Neil Ever Osborne / WWF-US

Bosherstel

 • 1

  Zuid-Amerika

  De jaguar, het grootste roofdier van Zuid-Amerika, dreigt te verdwijnen uit het Atlantisch regenwoud. De regio rond de wereldberoemde Iguazú-watervallen (op de grens van Argentinië en Brazilië) is een van de laatste kerngebieden waar hij leeft. Door samenwerking met lokale boeren herstellen en beschermen we brede verbindingszones, zodat het leefgebied van de jaguar en zijn prooidieren vergroot wordt. En het werkt: de aantallen nemen weer voorzichtig toe!

 • 2

  Indonesië

  Het Hart van Borneo, het centrale berggebied van Borneo, is een van de grootste regenwouden ter wereld. Het herbergt bijzondere planten en dieren, zoals de orang-oetan, de Aziatische olifant en de Rafflesiabloem. Maar 10% van dit bijzondere gebied heeft de status ‘beschermd’. Door houtkap gaat de kwaliteit van de bossen snel achteruit en verliezen dieren hun leefgebied. WWF werkt hard aan het herstellen van het grondwaterpeil en de veenbossen, het aanplanten van bomen in kritieke gebieden en het veiligstellen van corridors voor wilde dieren.

  Lees verder

Duurzame productie, handel en landbouw

De komende 30 jaar kan de vraag naar voedsel en consumptiegoederen, inclusief bosproducten en hout, verdrievoudigen. De druk op onze bossen neemt hierdoor extreem toe. Vooral in landen waar handhaving slecht is en economische groei boven ecologische balans gaat.

We maken ons hard voor de erkenning van de (land) rechten van de lokale bevolking en de natuur. We pakken bosbranden aan door de ontbossing in de kiem te smoren en de grootste bedreigingen (landroof, illegale houtkap, conversie en mijnbouw) aan te pakken. We stimuleren verantwoord gebruik van de bossen buiten de beschermde gebieden. Samen met de hout- en landbouwsector, onderzoeksinstituten, overheden en lokale bevolking ontwikkelen we duurzame productiemethoden voor bos(land)bouw en producten zoals avocado, paranoten, koffie, rubber en copaiba-olie. Ook zorgen we voor herstel van bos en uitgeputte landbouwgrond zodat dit op een verantwoorde manier in gebruik kan blijven en er geen extra bos hoeft te worden gekapt. Grote bedrijven stimuleren we over te stappen op het produceren van duurzame palmolie en hout met het FSC-keurmerk.

N.C. Turner / WWF

Duurzaam bosgebruik

 • 1

  FSC

  Hout oogsten op een duurzame manier, waarbij de rechten van lokale bevolking en bosarbeiders worden gerespecteerd en het behoud van leefgebied van planten en dieren nagestreefd wordt. Onderzoek in Peru heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er in FSC-beheerde bossen hogere biodiversiteit is dan waar conventionele houtkap wordt toegepast. Wereldwijd is er meer dan 200 miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd, hierdoor blijven deze bossen beter behouden en leveren duurzame bosproducten.

  Lees verder
 • 2

  Koffie

  Apui, in de Braziliaanse Amazone, ligt middenin het ontbossingsfront: dit leefgebied van duizenden planten en dieren en inheemse gemeenschappen dreigt verloren te gaan. In samenwerking met lokale organisatie Idesam, koffiekoper Eurocaps en lokale boeren werken we aan het invoeren en uitbreiden van agroforestry-producten: inheemse bomen worden gecombineerd met commercieel interessante soorten en koffie, waardoor de inkomsten verbeteren, een interessant duurzaam koffieproduct ontstaat en bovendien er geen nieuw bos meer gekapt hoeft te worden.

Onderzoek naar het bos

Om gericht te kunnen werken aan natuurbehoud is het heel belangrijk te weten wat er beschermd moet worden en of de manier waarop dat gedaan wordt nog steeds de juiste is. Daarom onderzoeken we onder andere hoeveel dieren en welke soorten er in gebieden zijn. Zo kunnen we vaststellen welk deel van het bos de hoogste natuurwaarde heeft en waar bescherming het meest effectief is.

Below the Canopy is het eerste rapport ter wereld dat gaat over biodiversiteit in bossen. Het rapport, dat in augustus 2019 uitkwam, laat zien dat de dierenpopulaties in bossen sinds 1970 met gemiddeld 53% afnamen. Het verlies en de degradatie van leefgebied, voornamelijk door menselijk toedoen, vormen de grootste bedreigingen voor vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het WWF-rapport meldt dat de daling het grootst is in tropische regenwouden zoals de Amazone.

Ontbossing voorspellen

Het is een grote uitdaging om te strijden tegen ontbossing. Maar als we kunnen voorspellen wanneer bos illegaal gekapt gaat worden, dan kunnen we op tijd ingrijpen en ontbossing zelfs voorkomen. Bestaande technische programma’s geven een waarschuwing wanneer de kap begint, maar dat is eigenlijk te laat. 

WWF ontwikkelde een model dat big data, satellietbeelden en menselijke activiteit verbindt, en zo kan voorspellen waar ontbossing gaat plaatsvinden voor er bomen gekapt worden: het Early Warning System (EWS). Wanneer het systeem een mogelijke ontbossingsplek detecteert, gaat er een melding naar alle relevante personen. Deze kunnen dan op tijd in actie komen om ontbossing te voorkomen.

Lokale stakeholders (zoals bewoners, organisaties en overheidsinstanties) zijn erg belangrijk in het proces. Zij worden uiteindelijk de gebruikers van EWS. Vooral de lokale bevolking is vaak afhankelijk van het bos voor hun voedsel en levensonderhoud en beschermt hun bosgebied al eeuwenlang. EWS helpt de bewoners ook om hun omgeving beter te beschermen, bijvoorbeeld door illegale ontbossing in hun gemeenschapsbos te voorkomen. Op dit moment wordt het Early Warning System getest in Indonesië, hopelijk kunnen we dit snel inzetten in meerdere landen.

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de bossen

Daniël Nelson
Tropisch Afrika
Het groene hart van Afrika met de Congorivier als levensader, en gorilla’s als zijn bewoners.
Brent Chambers
Zuid-Amerika
Jungle, savanne, jaguars en rivieren; dat is de diversiteit van Zuid-Amerika.
Gerald S. Cubitt / WWF
Borneo, Sumatra en Papoea
Orang-oetans, zeldzame Sumatraanse neushoorns en schitterende jungle.

Resultaten en Updates

Brent Stirton / Getty Images

Overheden wereldwijd: 80 procent Amazone beschermen voor 2025

Het regenwoud is al honderden jaren hun thuis. Ze leven samen met het woud en zijn diens beste beschermers. Hun traditionele kennis is onmisbaar en de helft van het Amazonegebied valt onder hun territoria. Toch worden veel inheemse gemeenschappen bedreigd en uit hun gebied verjaagd.
Meer info

‘Zero deforestation’ in het Atlantisch Regenwoud in Paraguay

Het parlement is akkoord gegaan met de verlenging van de Atlantic Forest Law. Reden voor een klein feestje voor WWF en een coalitie van zo’n 60 natuur-, milieu- en gezondheidsorganisaties die zich inzetten voor dit belangrijke gebied. Het moratorium op ontbossing is een overwinning voor het Atlantisch Woud en de mensen die ervan afhankelijk zijn.
Meer info
Marizilda Cruppe / WWF-UK

Bijna 1.2 miljoen burgers willen Europese Bossenwet om wereldwijde ontbossing te stoppen

Meer dan een miljoen (1.193.652) Europeanen, waaronder veel Nederlanders, roepen de EU op om te zorgen voor een ambitieuze Bossenwet, waardoor alleen nog ontbossingsvrije producten op de Europese markt zijn toegestaan. Niet eerder hebben zo veel burgers zich tijdens een zogenoemde publieksconsultatie van de Europese Commissie uitgesproken over een natuurthema. De oproepen worden maandag aangeboden aan minister Schouten (LNV) en Eurocommissaris Timmermans.
Meer info
Michel Gunther / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!