Michel Gunther / WWF

Impact in het Atlantisch Regenwoud

Het Atlantisch Regenwoud is een van de meest bedreigde gebieden ter wereld. Gelukkig hebben we in 2020 met hulp van jullie een stap kunnen zetten richting natuurherstel. 

Het Atlantisch regenwoud is een van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld. Er leven duizend soorten vogels, 24 apensoorten en op één hectare staan wel 440 verschillende soorten bomen. Het is het thuis van de bedreigde jaguar. Voor mensen is het gebied ook onmisbaar: ruim 30% van de mensen in Zuid-Amerika is afhankelijk van water uit het Atlantisch Regenwoud. 

Merijn van Leeuwen

Grootste bedreiging: ontbossing

Naast een van de meest diverse gebieden, is het ook een van de meest bedreigde gebieden. Oorspronkelijk was het gebied dertig keer zo groot als Nederland, hier is helaas nog maar slechts vijf keer Nederland van over.

Eén van de grootste bedreigingen voor het gebied is ontbossing. Het bos heeft plaatsgemaakt voor veeteelt, soja, suikerriet, koffie en eucalyptusplantages, maar ook voor uitdijende megasteden als São Paolo en Rio de Janeiro.

Wilde dieren zoals de jaguar hebben te kampen met verlies en versnippering van hun leefgebied. Door het krimpen van natuur komen dieren sneller in conflict met mensen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Daarnaast worden de stukken bos te klein om goed vocht vast te houden, hierdoor wordt de omgeving droger. Waar vroeger regenwoud stond, klagen boeren nu over droogte en modderstromen.

Wat een verschil!

Om de natuur weer een kans te geven herstellen we stukken bos. Dit doen we door inheemse boomsoorten aan te planten. We overleggen met landeigenaren en overheden waar we dit kunnen doen.

In één jaar tijd zijn de plekken waar bos is aangeplant al bijna onherkenbaar. De voorbereidingen zijn in volle gang om tussen september en februari ruim 200 hectare regenwoud te gaan herstellen! Per hectare worden ongeveer 2.000 zaailingen geplant, in maart 2022 telt het Atlantisch Regenwoud dan 400.000 bomen meer.

 

Voor de bomen (2).jpg     Na de bomen (2).jpg   

 © Copaíba

hutje voor (1).jpg      hutje na (1).jpg

© Copaíba


Verdubbeld aantal jaguars

Het herstelde bos lijkt ook positieve impact te hebben voor de jaguars. Door de nieuwe stukken natuur kunnen de dieren makkelijker soortgenoten vinden, komen ze minder in aanraking met mensen en kunnen ze beter op zoek naar eten. 

Ook dankzij een langdurige en intensieve samenwerking tussen WWF, bosbeheerders en lokale bevolking in het zuidwestelijk deel van het regenwoud (op het drielandenpunt rond de Iguazú-watervallen) worden jaguars niet meer gezien als bedreiging en zijn ze beter beschermd. Er zijn meer prooidieren bijgekomen en het aantal jaguars in dit deel van het Atlantisch Regenwoud is de afgelopen 15 jaar verdubbeld! In 2005 leefden er naar schatting tussen de 30 en 54 dieren, in 2020 al tussen 84 en 125 jaguars. Op beelden van cameravallen waren dit jaar maar liefst 11 jongen te zien.

Jaguar loopt WW247495