Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Duurzaam vissen: het kan!

 • consumptie van vis verdubbeld in 50 jaar
 • 3 miljard mensen afhankelijk van visserij
 • miljoenen dieren sterven per jaar als bijvangst

Wat is er aan de hand?

Onze consumptie van vis is in de afgelopen 50 jaar verdubbeld. En het groeit nog steeds3 miljard mensen zijn afhankelijk van de visserij voor hun inkomsten en voedsel. Bijna een derde van alle onderzochte visbestanden zijn overbevist. Dat wil zeggen dat er meer vis wordt gevangen dan er  weer bij komt. Daarnaast wordt nog eens 60% van de visbestanden op een maximum bevist. Dat wil zeggen dat als dat zo doorgaat of zelfs toeneemt, ook daar overbevissing gaat plaatsvinden. 

Langdurige overbevissing zorgt ervoor dat soorten (lokaal) uitsterven. De negatieve impact door iIlegale en ongereguleerde visserij, zoals bijvoorbeeld met dynamiet en cyanide vissen, is bij deze alarmerende cijfers nog niet eens meegerekend. Het is dus nog urgenter dan de huidige cijfers aangeven. Verder zijn bijvangst en spooknetten een groot probleem, omdat er miljoenen dieren in de visnetten en vislijnen belanden terwijl er niet eens op ze gevist wordt. Zij worden daardoor ‘per ongeluk’ gedood. Het gaat hier ook vaak om bedreigde dieren zoals haaien, zeeschildpadden, walvissen en dolfijnen.

Stijgende gemiddelde wereldwijde visconsumptie

9,9 kilo

per persoon in 1960

20,3 kilo

per persoon in 2017

Wat zijn spooknetten?

Elk jaar belanden er tussen de half en 1 miljard kilo vistuig (lijnen, netten en ander vismateriaal) in de oceanen. ‘Spookvistuig’ is de schadelijkste vorm van plastic afval voor zeedieren. Verstrikking in spooknetten zijn vastgelegd voor meer dan 5,400 dieren van 40 verschillende soorten. Lees voor meer informatie het Engelstalige WWF rapport "Stop Ghost Gear: The most deadly form of marine plastic debris.

Duurzaam vissen het kan!

Alleen door goed beheer kan op zo’n manier gevist worden waarmee de vispopulaties in evenwicht blijven. Belangrijke maatregelen zijn vangstbeperkingen, het verminderen van bijvangst en het beschermen van de voedsel- en paaigebieden van vis. Duurzame visserijen kunnen gecertificeerd worden. Dit geldt ook voor kweekvis. Deze labels en plaatsing in het groen op de VISwijzer helpen consumenten een duurzame keuze te maken.

Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Wat doet WWF?

WWF brengt als natuurorganisatie het belang van een gezond ecosysteem als basis voor economisch handelen naar voren. Wereldwijd wordt gewerkt aan goed visserijbeheer en wordt er samengewerkt met vissers om te verduurzamen. WWF levert ook input bij de MSC certificering van een aantal visbestanden en levert hier een kritische blik zodat de standaard hoog blijft.

WWF heeft als doel dat duurzame visserij in 2030 is verdubbeltHiernaast staan tien voorbeelden waarop wordt ingezet om tot die verdubbeling te komen.

Standpunten WWF rond duurzame vis zijn:

 • Visserij is mogelijk, maar alleen op een duurzame manier: dus met zo min mogelijk bijvangst, en ten minste op het niveau van de Maximum Sustainable Yield (MSY).
 • WWF adviseert overheden om de voorgestelde vangstquota te volgen. WWF volgt daarmee het internationaal wetenschappelijk advies.
 • WWF wil samen met de visserijsector werken aan verduurzaming, bijvoorbeeld door het invoeren van innovatieve vismethoden waarmee bijvangst verminderd wordt.
 • WWF werkt samen met de industrie en andere partijen om vervuiling in zee en in de viskweek tegen te gaan.
 • WWF wil dat belangrijke voedsel- en paaigronden voor vis en ander zeeleven beschermd worden.
 • WWF vindt het ook belangrijk dat het kweken van vis op een duurzame manier gebeurt.
 • Consumenten worden geïnformeerd over duurzame vis middels het MSC, het ASC label en de VISwijzer zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken.
 • 1

  Beschermde zeegebieden

  WWF zet zich in voor netwerken van beschermde zeegebieden. Op dit moment is geen 7.6% van de zee beschermd. 

  Lees verder
 • 2

  Remote Electronic Monitoring 

  WWF lobbyt om een monitorings systeem in te voeren die op afstand gegevens verzameltdmonitortord en controleert met als doel de bijvangst voor een groot deel te voorkomen. 

  Lees verder
 • 3

  Subsidies duurzame visserij

  WWF overleg met overheden om susidies naar duurzame visserij te laten gaan. 

 • 4

  Veilig bevrijden van bijvangst

  WWF geeft workshops en ontwikkelt en verspreidt materiaal dat vissers uitlegt hoe ze zeedieren zoals dolfijnen, zeeschildpadden en walvishaaien weer veilig uit visnettentuig kunnen verwijderen en ze weer overboord kunnen zetten wanneer ze nog leven. 

 • 5

  Pingers 

  In de Amazonerivier worden veel rivierdolfijnen per ongeluk gevangen. Samen met de lokale bewoners hebben we een methode ontwikkeld om te voorkomen dat de dolfijnen per ongeluk in de visnetten terechtkomen. Door middel van ‘pingers’ zenden we een hoog geluid uit dat de dolfijnen irritant vinden, waardoor ze afstand houden van de visnetten. 

 • 6

  TED's voor schildpadden

  WWF werkt aan de ontwikkeling en de verplichte invoer van TED’s. Dat zijn Turtle Excluder Devices, een aanpassing aan de netten waardoor bijgevangen zeeschildpadden kunnen ontsnappen zonder dat dit ten koste gaat van de garnalenvangst.

 • 7

  Circelhaken

  WWF werkt met partners aan het vissen met cirkelvormige haken, in de C-vorm, in plaats van J-vormige haken. Door deze haken te gebruiken worden er veel minder zeeschildpadden gevangen als bijvangst.

 • 8

  Vistuig merken

  Om te voorkomen dat visnetten in spooknetten veranderen, zet WWF zich in voor vistuig dat eenvoudig traceerbaar is naar de eigenaar. Op die manier kunnen de eigenaren beboet worden voor het achterlaten van visnetten in zee. Het inleveren van afgedankt vistuig wordt beloont zodat het gerecycled kan worden.

  Lees verder
 • 9

  Zonnereflectoren

  We helpen met instrumenten zoals zonnereflectoren, waardoor de netten makkelijker terug te vinden zijn. 

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de oceanen

Jürgen Freund / WWF
Koraaldriehoek
Zet je snorkel op en duik in een van de (kleur)rijkste plekken op aarde.
Antonio Busiello / WWF-US
Caribisch gebied
Koraal, mangroves en zeeschildpadden in Nederland? Jazeker!
WWF-Aus / Chris Johnson
Zuidpool
Welkom in de wereld van de keizerpinguïn, de bultrug, de zeeolifant en de orca!
Noordzee
In het grootste natuurgebied van Nederland zwemmen wel 220 verschillende soorten vis.

Resultaten & updates

Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang die we boeken! Lees de laatste updates:

Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Camera’s op vissersboten om zeedieren te beschermen

Vandaag (19 november) lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) samen met Sky Ocean Rescue het rapport “What’s in the Net”. Het rapport laat zien dat wereldwijd jaarlijks 720.000 zeevogels, 300.000 walvisachtigen, 345.000 zeehonden en zeeleeuwen, meer dan 250.000 zeeschildpadden en tientallen miljoenen haaien sterven nadat ze als bijvangst in de commerciële visserij zijn gevangen. Veel van deze soorten zijn met uitsterven bedreigd of staan op de rand van uitsterven. Het rapport concludeert ook dat de onbedoelde vangst van zeedieren kan worden voorkomen door gebruik te maken van zogeheten Remote Electronic Monitoring (REM). WWF dringt er bij overheden op aan om invoering van het monitoringssysteem te ondersteunen en zo het urgente probleem van de bijvangst van honderdduizenden vaak al bedreigde soorten zeedieren in onze oceanen te stoppen.
Meer info
Daniel Antunez / MarineTraffic.com

Honderden vissersschepen bedreigen natuur bij Galapagoseilanden

In juli ontdekte de Ecuadoraanse marine 260, voornamelijk Chinese, vissersschepen nabij de beschermde wateren rond de Galapagoseilanden. De schepen komen elk jaar naar de wateren rond de Galápagoseilanden, maar de vloot van dit jaar is één van de grootste die de afgelopen jaren is gezien. De vissers werpen er hun kilometerslange visnetten en -lijnen uit met desastreuse gevolgen voor de unieke onderwaternatuur rond de eilanden. Volgens Chinese media is de vloot voor drie maanden gestopt met vissen. De Ecuadoraanse marine geeft aan dat de vloot nog steeds aanwezig is. Volgens experts van het Wereld Natuur Fonds is uitbreiding van het beschermde gebied rond de eilanden noodzakelijk zodat de onderwaternatuur beter beschermd wordt.
Meer info
Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF

Zorgen over de Atlantische blauwvintonijn na MSC-certificering

Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld dat MSC het keurmerk voor duurzaam gevangen vis heeft toegekend aan de Atlantische blauwvintonijnvisserij. In januari dit jaar dienden wij samen met de organisatie Pew Charitable Trusts een bezwaar in tegen de MSC-certificering van de Japanse vloot. Dat bezwaar is helaas op 24 juli afgewezen. Dit brengt het herstel van de aantallen blauwvintonijnen in gevaar. Het geeft een slecht signaal aan de markt en de volgende blauwvintonijnvisserij, een vloot uit Frankrijk, staat al klaar om een label van duurzaamheid te krijgen. Dat is zorgelijk.
Meer info
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!