naturepl.com / SCOTLAND: The Big Picture / WWF

Bruinvis: kleinste walvis van de Noordzee

Vissersnetten en een rumoerige, vervuilde oceaan maken het leven van de bruinvis moeilijk.

 • Hij is niet bruin en ook geen vis
 • Naar schatting leeft ongeveer de helft van alle gewone bruinvissen ter wereld in de Noordzee

De bruinvis

De bruinvis is eigenlijk geen vis. Het is, net als andere walvisachtigen, een zoogdier dat in de zee leeft en boven komt om adem te halen. De gewone bruinvis wordt veel gezien in onze Nederlandse wateren. Je kan ze tegenkomen in de Noordzee, Waddenzee en ook in de Oosterschelde. Deze dieren zijn zich niet van grenzen bewust. Ze houden ervan om in koudere kustzeeën te zwemmen en zijn dan ook te vinden in bijna alle zeeën en kustgebieden op het Noordelijk halfrond.

Bruinvissen zijn relatief kleine walvisachtigen. Ze worden tussen de 1.40 en 1.90 meter lang. Dit lijkt groot, maar in vergelijking met de blauwe vinvis (de grootste walvis) valt dit wel mee; deze kan wel 30 meter lang worden. Bruinvissen zijn stevig gebouwd en hebben een stompe snuit. Op hun rug hebben ze een vin van ongeveer 15 centimeter, deze zie je goed wanneer ze naar de oppervlakte komen om adem te halen. In tegenstelling tot hun naam hebben bruinvissen een grijsachtige tot zwarte kleur met een witte buik.

Hun favoriete prooidieren zijn vissen van ongeveer 30 centimeter lang, zoals haring en kabeljauw. Jonge dieren eten meer kleinere bodemvissen zoals grondels. Om goed warm te blijven in het koude water moeten bruinvissen veel eten; bijna 10% van hun lichaamsgewicht per dag. Ze zijn dan zo’n 16 uur per dag bezig met jagen en het zoeken naar eten. Bruinvissen gaan zigzaggend door het water om hun prooi te vangen. Ze jagen regelmatig alleen, maar tijdens de jacht zijn moeder en jong wel vaak samen. Het kalfje volgt zijn moeder op de voet zodat het makkelijk melk kan drinken.

Frank Zanderink / Stichting Rugvin

Bruinvissen zal je niet zo snel uit het water zien springen zoals dolfijnen dat vaak doen. Behalve wanneer een mannetje wil paren met een vrouwtje! Dan zwemt hij soms zo snel naar haar toe dat hij uit het water springt.

Wat is er aan de hand?

Lang geleden werd er door de mens gejaagd op de bruinvis. Velen vonden dit dier ongeschikt voor consumptie, maar waren vooral geïnteresseerd in de olie en vetten. Tegenwoordig wordt er niet meer doelgericht gejaagd op de bruinvis, maar het gevaar dat visserij met zich meebrengt is nog niet geweken. Bruinvissen komen vaak onbedoeld vast te zitten in netten en lijnen van vissers. Ze kunnen hier niet meer uit los komen en verdrinken. Dit wordt ook wel ‘bijvangst’ genoemd, omdat de vissers eigenlijk naar andere vissen op zoek zijn. Ook is er door overbevissing minder vis beschikbaar.

De oceanen zijn de laatste decennia ook erg veranderd. Scheepvaart is toegenomen, wat ook wat problemen met zich heeft meegebracht. De herrie die deze schepen onder water veroorzaken, kan de dieren in de war brengen. De dieren vinden hun weg, hun voedsel en hun partner via geluid (echolocatie). Teveel herrie is dus ook gevaarlijk voor de dieren omdat zij hun voedsel niet meer kunnen vinden en zich niet meer kunnen voortplanten. Bruinvissen zwemmen in relatief ondiep water, wat de kans op botsingen met schepen vergroot.

Oceanen zijn naast geluidsvervuiling ook vervuild met (plastic) afval. Veel van dit afval vergaat niet en blijft jarenlang in de zee drijven. Bruinvissen kunnen hierin verstrikt raken of dit per ongeluk opeten en erin stikken.

Waarom is het belangrijk om de bruinvis te beschermen?

De bruinvis speelt een cruciale rol in het onderwaterleven van onze wateren. Als roofdier zorgt hij ervoor dat de aantallen vis in stand worden gehouden. Ook wordt hij zelf wel eens opgegeten door grotere roofdieren, zoals orka’s of grijze zeehonden. Zo blijft er een balans in de zee.

In de Noordzee wordt de gewone bruinvis nog niet bedreigd in zijn voortbestaan. Er zijn nog zo’n 700.000 gewone bruinvissen, ongeveer de helft daarvan leeft in de Noordzee. De Noordzee is dus erg belangrijk voor de bruinvis! Het is daarom van belang dat we het leefgebied van dit dier beschermen, zodat onze kleinste walvis en onze Noordzee gezond blijven. In de Baltische zee is de gewone bruinvis er slechter aan toe, daar leven naar schatting nog maar zo’n 500 dieren.

naturepl.com / Florian Graner / WWF

Waardoor wordt de bruinvis bedreigd?

 • 1

  Onderwatergeluid

  Geluidsverstoring van schepen heeft een negatieve invloed op zeezoogdieren. Herrie en geluid dat constant aanwezig is, kan bruinvissen storen in hun gedrag en hun communicatie verslechteren. De dieren zijn afhankelijk van geluid voor het vinden van partners en voedsel. Ze gebruiken geluid ook om zich te oriënteren, maar door het extra geluid is dit moeilijker en zijn er vaker aanvaringen tussen boten en bruinvissen. Onderzoek op gestrande bruinvissen toonde aan dat er dieren aanspoelen met lichamelijke verwondingen.

 • 2

  Gevangen in netten

  Regelmatig komen bruinvissen vast te zitten in de netten van vissers. Dit kan gebeuren wanneer er wordt gevist naar andere vis, maar ook door achtergebleven netten. Er blijven veel gebruikte netten in de zee liggen, deze worden ook wel ‘spooknetten’ genoemd.

 • 3

  Vervuiling

  Naast vervuiling door bijvoorbeeld plastic in zee of olielekkages, blijkt dat de overgrote meerderheid onderzochte gestrande mannelijke bruinvissen en de helft van de jonge bruinvissen schadelijke gehaltes van giftige PCB’s (Polychloorbifenylen) in hun lichaam heeft. Dit zijn chemische stoffen die slecht afbreken in het milieu. Ze komen voor in bepaalde smeermiddelen en koelvloeistoffen.

  De stoffen zijn sinds 1985 niet meer toegestaan in Nederland en de EU en worden ook niet meer gebruikt, maar het is nog steeds te vinden in het water en de bodem. Via het eten van vissen komt het vervolgens in bruinvissen terecht. Dit kan bij walvissen onvruchtbaarheid veroorzaken en het tast het afweersysteem en daarmee hun gezondheid aan. Het wordt overdragen van moeder naar kalf, dus de jonge bruinvissen beginnen al met een achterstand aan hun leven.

Wat doet WWF?

WWF voert een actieve lobby in Nederland en binnen de EU voor betere bescherming van de Noordzeenatuur en daarmee ook belangrijke leefgebieden voor bruinvissen. Verder zetten we ons in voor strengere geluidsnormen om het onderwatergeluid, waar walvisachtigen zoals bruinvissen veel last van hebben, te verminderen (denk aan hei-activiteiten voor windmolenparken). Ook werken we aan visserijmaatregelen zoals controles op bijvangst. Daarnaast steunen we het werk van Stichting Rugvin zoals hun tellingen en overige onderzoeken, want hoe meer we weten over de bruinvis, hoe beter we het dier kunnen beschermen. Stichting Rugvin zorgt ook voor meer publieksaandacht voor de bruinvis via hun eigen communicatie en via Studio Bruinvis bij het havenhoofd van Zierikzee, waar je naar hartenlust bruinvissen kunt zien én horen.

Lees hier een onderzoeksrapport uit 2020 over de bruinvis (in samenwerking met Stichting Rugvin)

Bruinvissen zelf spotten?

Aan de Noorzeekustlijn staan de volgende locaties bekend als de 'betere plekken' om bruinvissen te spotten:

 1. Vanaf de veerboot van Den Helder naar Texel in het Marsdiep
 2. Bij de Stevin sluizen van Den Oever (Afsluitdijk)
 3. Op de pier bij IJmuiden
 4. Op de pier van Scheveningen
 5. Op het strand van Hoek van Holland
 6. Bij de ingang naar de Nieuwe Waterweg bij de tweede Maasvlakte
 7. De Oosterschelde

Probeer zo hoog mogelijk te staan en neem een verrekijker mee. Ook maak je een goede kans vanaf de veerboten vanuit Hoek van Holland, IJmuiden of Rotterdam naar Engeland. Vanaf deze heb je vaak een goed zicht. De aantallen bruinvissen in Nederlandse Noordzee zijn het hoogst in het voorjaar.

 

Meer weten?

Richard Barrett / WWF-UK
Walvissoorten
Walvissoorten
Lees meer over de verwanten van de bruinvis, zoals bijvoorbeeld de bultrug.
WWF Sabine Bos
Noordzee
Noordzee
Lees meer over de onderwaterwereld van Nederland.

Gerelateerde artikelen

Lisa Neyman

Dodelijke hindernisbanen in de oceanen

Walvissen zijn van levensbelang voor een gezonde oceaan en planeet. Helaas zorgen bedreigingen zoals aanvaringen met schepen, bijvangst in visserij, onderwaterlawaai, plasticvervuiling en klimaatverandering ervoor dat walvissen hun leven niet zeker zijn.
Meer info

Missie bruinvis

WWF's Oceanenexpert Nathalie Houtman vertelt over haar bijzondere veldbezoek in de Oosterschelde: missie bruinvis.
Meer info
Goofy Aquavideo WWF

Kwetsbaar schelpdierrif bij Schiermonnikoog bedreigd door geplande aardgaswinning

Op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning. Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen om dit te voorkomen en hebben een gezamenlijke visie geschreven waarmee het plan van tafel moet. Een boorplatform is een grote bedreiging voor de natuur en helemaal in dit unieke gebied met bedreigde leefgebieden en soorten. Gaswinning op deze plek zal vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif.
Meer info
WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij. De aanwijzing als onderzoeksgebied is een kleine eerste stap in extra bescherming van deze bijzondere onderwaternatuur.
Meer info
WWF Sabine Bos

Het is er: het Akkoord van de Noordzee!

De Tweede Kamer steunt het ‘Akkoord van de Noordzee’. Na een lange periode van overleg, onderzoek en onderhandeling kan het plan voor de toekomst van de Noordzee uitgevoerd worden. Het Akkoord gaat over drie grote thema’s: natuur, energie en voedsel. De natuur in de Noordzee is hiermee nog niet gered, maar het is wel een stap in de goede richting. De onderhandelingen vonden plaats tussen de Nederlandse overheid, sectoren zoals de scheepvaart-, visserij- en energiesector én natuur-en milieuorganisaties.
Meer info
Floor Driessen / Bureau Waardenburg

‘s Werelds eerste oesterwieg vormt basis voor meer Noordzeenatuur

Afbreekbaar kippengaas als huls, vier houten balken als poten en honderden lege oesterschelpen om het gevaarte mee vol te stoppen. Het vergt wat knutselwerk, maar dan heb je ook wat: de eerste oesterwieg ter wereld is een feit. Deze afbreekbare ‘wieg’ vol oesterschelpen is de eerste van vele wiegen die samen een belangrijk doel dienen: de Noordzeenatuur een boost geven.
Meer info
Unsplash

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!