Terugblik: Een oceaan zonder herrie

VDOS Global / WWF-Canada

Bedankt voor het tekenen van de petitie voor een oceaan zonder herrie!

De petitie tegen geluidsoverlast onder water is internationaal meer dan 65.000 keer getekend!

Op 5 mei zijn de handtekeningen overhandigd aan de Arctische Raad. We hopen dat geluidsoverlast onder water nu snel officieel erkend wordt als vervuiling, zodat walvissen en andere zeezoogdieren weer ongestoord met elkaar kunnen communiceren. #LessNoiseMoreLife

naturepl.com / Doug Allan / WWF

Een oceaan zonder herrie

Een onderwaterwereld vol prachtige fluittonen, liederen en klikgeluiden van zeezoogdieren als narwallen, ijswalvissen en beloega’s. Duizenden jaren lang waren dit de enige geluiden die in de Noordelijke IJszee galmden. Nu is er één grote vijand van deze prachtige tonen: HERRIE. Oftewel: lawaai, veroorzaakt door mensen. Door klimaatverandering smelt het zee-ijs en is een gloednieuwe oceaan in het Noordpoolgebied bereikbaar voor menselijke activiteiten, zoals olie- en gaswinning en vracht- en visserijschepen.

Het gevolg? Steeds meer harde geluiden in dit toch al kwetsbare gebied. Hierdoor verandert het natuurlijke gedrag van zeezoogdieren: ze kunnen zich slecht oriënteren, moeilijk voortplanten, raken gewond en ze kunnen in het ergste geval zelfs sterven. Laten we het goed doen in het Noordpoolgebied en geluidsvervuiling onder water stoppen voor het uit de hand loopt! Het mooie van onderwatergeluid is dat de vervuiling direct stopt als het uit gezet wordt.

SSSSSSttttt…. Stilte graag!

Kevin Schafer / WWF

Wat is er met jouw handtekening gebeurd?

Op 5 mei zijn de 65.000 handtekeningen overhandigd aan de de ministers van alle Noordpoollanden (Arctische Raad) in Finland. Dit is hét moment om geluidsvervuiling onder water op de agenda te zetten van deze landen. Als onderwatergeluid wettelijk erkend wordt als vorm van vervuiling kunnen effectieve maatregelen genomen worden. Bovendien wordt via de steun van de Arctische Raad de kans groter om onderwatergeluid ook internationaal op de agenda te krijgen van de Internationale Scheepvaart Organisatie van de Verenigde Naties (IMO). We houden jullie op de hoogte.

Wat we graag willen:

  • Onderwatergeluid moet dit jaar officieel erkend worden als vervuiler.
  • Arctische landen moeten ervoor zorgen dat geluidsvervuiling onder water niet verder toeneemt.
  • In 2025 hebben alle Arctische landen wetgeving opgesteld om geluidsvervuiling onder water onder controle te houden.
  • Wat is de Arctische Raad?
De Arctische Raad is een forum waarin de acht Arctische landen: Canada, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Rusland, Zweden en Amerika samen werken aan een duurzame ontwikkeling van het Noordpoolgebied. Een aantal Europese landen (waaronder Nederland) heeft de status van waarnemer. Er worden binnen de Arctische Raad geen bindende afspraken gemaakt, regelgeving wordt uiteindelijk op nationaal niveau gevormd.

  • Wat is de Internationale Scheepvaart Organisatie (IMO)?
De Internationale Scheepvaart Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties maakt op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende lidstaten om de scheepvaart veilig en milieuvriendelijk te maken. In 2014 heeft de IMO vrijwillige richtlijnen opgesteld om lawaai van commerciële schepen te verminderen. Momenteel maakt onderwatergeluid echter nog geen onderdeel uit van het officiële programma van de IMO, terwijl dit wel nodig is om het wereldwijde probleem aan te pakken.

  • Wat kan ik nog meer doen?
  1. Met een donatie maak je WWF onderzoek en lobbywerk naar onderwatergeluid mogelijk.
  2. Verklein je voetafdruk op de aarde. Negentig procent van alle goederen wordt via schepen vervoerd die steeds vaker via een route door de Noordpool varen. Consumeer minder, gebruik meer lokale producten en hergebruik oude spullen.
  3. Als je op vakantie met een boot meegaat, om walvissen te bekijken bijvoorbeeld, kies dan voor een organisatie die bewust omgaat met dit onderwerp. Sommige boten zijn namlijke veel luider dan andere, zeker wanneer ze snel varen.
  4. Heb je zelf een motorboot? Vaar dan voortaan wat langzamer. Als je hard vaart, komen er namelijk bubbels vrij die onderwater veel lawaai veroorzaken. Bovendien verkleint langzaam varen de kans op aanvaringen met zeedieren.
Jürgen Freund / WWF

Wat doen we verder?

WWF zet zich in om 30% van de Noordelijke IJszee beschermd te hebben in 2030 zodat dieren daar een ongestoord leven kunnen leiden. We doen onderzoek naar de gevolgen van onderwatergeluid en identificeren kwetsbare gebieden die beschermd moeten worden. Zo brengen we in Canada de kraamgebieden van narwallen in kaart en onderzoeken we hun migratieroutes.

WWF is een officiële waarnemer van de Arctische raad. Daarmee hebben we een sterke lobbypositie om menselijke invloed in het Noordpoolgebied te beperken en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Wat kun jij doen?

Wil je zelf meer doen om de natuur te beschermen? Samen kunnen we het verschil maken!