Rivier op een rij

Leg snel 4 kaarten aan elkaar en laat je rivier lekker stromen. Of weet je tegenstander dit met dammen, droogleggingen en (gif)afval te voorkomen? 

 • Aantal kaarten: 30 - 36
 • Aantal spelers: 2

Vier op een rij, maar dan anders

Rivier op een rij is als het klassieke spel vier op een rij, maar dan met een paar aanpassingen. Zo heeft deze versie:

 • Geen verticale houder, maar spelen we het horizontaal op tafel.
 • Geen rode en gele schijfjes, maar rivierkaarten en kaarten met bedreigingen.
 • Een aantal extra spelregels.
  ○ je pakt steeds een dichte kaart en kan dus niet zien welke rivier- of bedreigingskaart je precies speelt. Dit is omdat sommige kaarten speciale functies hebben.
  ○ Zo mag je sommige kaarten óver de kaarten van je tegenstander leggen. Heeft jouw tegenstander bijvoorbeeld een dam-kaart neergelegd en pak jij een rivierkaart met een opgeblazen dam erop, dan mag je deze over de kaart van je tegenstander leggen. Heb jij echter een rivierkaart met een dier erop neergelegd en pakt jouw tegenstander een gifdump kaart, dan mag hij/zij dat ook bij jou doen.

HET DOEL VAN HET SPEL

Maak jezelf blij en leg als eerste 4 kaarten op 1 rij. Horizontaal, verticaal of diagonaal…het telt allemaal.

DE VOORBEREIDING

 • Er zijn twee verschillende kaarten in dit spel: de rivier-kaarten en de wij-geven-geen-zier-om-de-rivier* kaarten. Maar hier 2 aparte stapeltjes van.
 • Bepaal nu wie met welke stapel mag spelen. Dit doe je door van beide stapels 1 kaart te pakken. Deze achter je rug te verstoppen -met in elke hand 1 kaart- en je tegenstander dan een kant/hand te laten kiezen. Hij of zij speelt met de stapel die hoort bij deze kaart. Jij met die andere. Degene met de rivier-kaarten mag beginnen.
 • Oh ja, schud vooral allebei je stapel nog even lekker. En leg deze vervolgens ‘dicht’ op tafel. Oftewel, met de afbeeldingen niet zichtbaar.
 • Leg vervolgens de titelkaart van het spel (die met de qr-code) midden op tafel. Hier moet degene die begint zijn of haar eerste kaart aan leggen.

HET SPEL

 • De speler met de rivier-kaarten pakt nu een eerste kaart van zijn stapel en legt deze -met de afbeelding zichtbaar- aan de titelkaart.

LET OP:
- Kaarten moeten elkaar altijd met een volle kant raken. Dus NIET alleen maar met de punten. 

- Het speelveld mag niet meer dan 6 kaarten breed en 5/6 kaarten hoog zijn uiteindelijk.

 • Vervolgens leg je omstebeurt een kaart aan. Net zolang tot er iemand een 4 op een rij heeft. Hierbij telt zowel een horizontale, verticale als diagonale rij.

DE RIVIER KAARTEN

Gezonde rivier

Gezonde rivieren zijn enorm belangrijk voor alles wat leeft. Rivieren zijn namelijk kostbare bronnen van vers drinkwater.

Rivier met meerval

Ongeveer 50% van alle vissoorten leven in zoetwater, waaronder dus rivieren. Het gaat hier om meer dan 10.000 verschillende soorten. Waaronder ook deze prachtige meerval.

Rivier met vogel

Ook vogels kunnen niet zonder rivieren. Zij komen hier om te eten, drinken, paren of om op 1 poot in te rusten zoals de flamingo’s.

JOKERKAART

Rivier met exploderende dam Nog maar een derde van ‘s werelds langste rivieren kan vrij stromen. Dit komt mede door oude en verwaarloosde dammen. Door deze af te graven of op te blazen kunnen we het natuurlijke verloop van de rivieren weer herstellen.
Pak je in dit spel deze kaart van je stapel, dan mag je deze -als je tegenstander zijn of haar verwaarloosde dam-kaart al op tafel heeft gelegd- op deze kaart van je tegenstander leggen. Hierdoor knallen je kansen op een rivier op een rij ook
ineens omhoog!

DE WE-GEVEN-GEEN-ZIER-OM-DE-RIVIER KAARTEN

Oude, verwaarloosde dammen

Wereldwijd zijn er duizenden oude, verwaarloosbare dammen die geen functie meer hebben, en rivieren dus onnodig tegenhouden.

Drooggelegde rivier

Al eeuwen worden rivieren drooggelegd om plaats te maken voor landbouw, industrie en woningen. Hierdoor daalt het aantal vissen, is er meer kans op overstromingen en worden natuurgebieden kleiner.

Ontbossing

Bossen werken als sponzen. Worden ze gekapt, dan spoelt de bosgrond, die het regenwater eerst vasthield, weg. Als het regent, komt het water dus in één keer de rivier in. Hierdoor kunnen rampzalige overstromingen ontstaan.

JOKERKAART

Plastic & gif vervuiling

Helaas worden rivieren nogal eens gebruikt als prullenbak, voor zowel plastic afval als gif afval. Hierdoor worden planten en dieren ziek of sterven ze zelfs. Veel verschillende soorten planten en dieren worden hierdoor ernstig bedreigd.
Pak je in dit spel deze kaart van je stapel, dan mag je deze -als je tegenstander zijn of haar rivier met meerval-kaart al op tafel heeft gelegd- op deze kaart van je tegenstander leggen. Hierdoor wordt de rivier misschien vuiler, maar jouw kansen om te winnen glanzender.