Oceanen

Toekomstkunde les 32

Roger Horrocks/Silverback/Netflix

Blauwe planeet

Ruim 70% van het oppervlakte van de aarde bestaat uit oceanen. Toch weten wetenschappers nog maar weinig van oceanen en zijn veel plekken nog niet ontdekt.

Bij deze les gaat jouw groep dieper in op onze prachtige en mysterieuze oceanen. Wat leeft er allemaal? En waardoor worden ze bedreigd?

Groep 5 en 6

Kinderen luisteren naar een podcast en leren over de oceanen. Ze ontdekken dat veel plekken van de zee nog niet ontdekt zijn en hoe bijzonder het diepzee-leven is. Vervolgens bedenken de kinderen een slogan om aandacht vragen voor de oceanen. Die slogan verwerken ze op een creatieve manier.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

De bron is hier te vinden. Het is een podcast van oceanen-expert Sabine. Ze vertelt over Wereld Oceanen Dag. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 2

Laat kinderen hun fantasie gebruiken en een heel nieuwe soort zeedier verzinnen. Misschien hebben kinderen wel eens plaatjes gezien van diepzeevissen? Deze kunnen als inspiratie dienen.

Opdracht 4

Laat de kinderen hierover met elkaar in gesprek laten gaan. De informatie die zij hebben gehoord in de podcast kan als startpunt van het gesprek gebruikt worden.

Casper Douma / WWF

Groep 7 en 8

Kinderen leren waarom oceanen belangrijk zijn voor leven op aarde en waardoor ze bedreigd worden. Ze ontdekken dat mensen nog lang niet alles over de oceaan weten. Ze verzinnen een eigen quiz, waarin ze verwerken wat ze hebben geleerd over oceanen.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

De bron is hier te vinden. Het is een podcast van oceanen-expert Sabine. Ze vertelt over Wereld Oceanen Dag. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 2

Laat kinderen hun fantasie gebruiken en een heel nieuwe soort zeedier verzinnen. Misschien hebben kinderen wel eens plaatjes gezien van diepzeevissen? Deze kunnen als inspiratie dienen.

Opdracht 6

Laat de kinderen onderling hun quizzen uitwisselen en spelen. Natuurlijk is het leuk als de quiz ook mee naar huis genomen wordt om daar te spelen.

Andere berichten van WWF over dit onderwerp

naturepl.com / Doug Perrine / WWF

Oceanen

De oceanen zijn prachtig, maar we gaan er niet goed mee om. Lees meer over de grootste bedreigingen.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

Geen groen licht voor diepzeemijnbouw

Natuurbeschermers, bedrijven en landenvertegenwoordigers die zich inzetten voor de oceanen of die zich zorgen maken over mijnbouw in de diepzee, zijn hoopvol na de wereldwijde bijeenkomst over diepzeemijnbouw. Er kwam geen groen licht voor diepzeemijnbouw. Nu is het hopen dat van uitstel ook daadwerkelijk afstel komt.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Quentin Bates / WWF

Nederlandse cateraars serveren geen RODE vis in meer dan 1500 restaurants

Drie van de grootste Nederlandse cateraars Albron, Vermaat en Sodexo hebben vandaag een World Oceans Deal met Wereld Natuur Fonds Nederland en Good Fish gesloten, dat betekent dat meer dan 50% van de Nederlandse cateraars in 2023 een volledig 'roodvrij' assortiment aanbieden in hun restaurants. Daarmee serveren zij in meer dan 1500 restaurant géén vis meer die op rood staat op de VISwijzer.
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.