National Geographic Stock / Scott Warren / WWF

De Cerrado heeft onze hulp hard nodig

De Cerrado beslaat ongeveer een kwart van het landoppervlak in Brazilië en is de meest biodiverse savanne ter wereld.

 • Uniek natuurgebied met buitengewone planten en dieren
 • Meer dan de helft van de natuur in de Cerrado is al verloren

Onmisbaar voor mens én natuur

De Cerrado is een uniek en uitgestrekt landschap van bossen, savannes en open velden met een adembenemende rijkdom aan planten en dieren. Het gebied heeft een oppervlakte van meer dan 2 miljoen km2; dat is een gebied drie keer zo groot als Frankrijk. De Cerrado ligt voor het grootste gedeelte in Brazilië en loopt een klein stuk door in Paraguay en Bolivia. Ongeveer 5% van alle plant- en diersoorten wereldwijd leeft in de Cerrado en veel van deze dieren en planten komen nergens anders ter wereld voor. Je vindt hier de manenwolf, reuzenmiereneter, jaguar, tapir en het reuzengordeldier.

Er wonen ook 83 inheemse bevolkingsgroepen en duizenden lokale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de natuur van het gebied. Bovendien ligt er in de bodem van de graslanden van de Cerrado veel CO2 opgeslagen en is het gebied van cruciaal belang voor de watervoorziening van Brazilië: maar liefst 8 van de 12 Braziliaanse stroomgebieden ontspringen in de Cerrado en het gebied levert 40% van de zoetwatervoorziening van het land. Bovendien is dit het brongebied voor de naastgelegen Pantanal, ’s werelds grootste wetland.

De Cerrado in beeld

David Bebber / WWF-UK

Bedreigingen voor de Cerrado

 • 1

  Landbouw en veeteelt

  De biodiverse savannes van de Cerrado staan sterk onder druk. De helft van de natuurlijke begroeiing is al verloren gegaan door de aanleg van sojaplantages en grasland voor vee. Daar komt elke dag nog eens 2.000 hectare bij. Bijna een derde van de landbouw- en weidegronden in de Cerrado zijn zo intensief gebruikt dat ze 'uitgeput' zijn. Ruim driekwart van alle soja wordt gebruikt voor veevoer, met name in Europa en China.

  Slechts 8% van de Cerrado is beschermd gebied, de rest is eigendom van landeigenaren. Zij hoeven volgens de Braziliaanse wet op maar 20% van hun land de natuurlijke begroeiing te laten staan. Als het zo doorgaat is er in 2030 nog nauwelijks natuur over in de Cerrado en verliezen iconische diersoorten zoals de manenwolf hun leefgebied.

 • 2

  Branden

  Natuurlijke bosbranden spelen een belangrijke rol in de evolutie van de savannes in de Cerrado. Bosbranden houden de verhouding tussen bomen en grasland in balans, maar de natuurlijke dynamiek is verstoord. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, minder regenval, en langdurige droogte, waardoor bosbranden in aantal en intensiteit toenemen.

  Ook worden branden ingezet om grond geschikt te maken voor landbouw en veeteelt. In 2019 nam het aantal bosbranden met 800% toe. Door toenemende branden gaan grote delen van de natuur van de Cerrado in vlammen op.

Rodrigo Mazzola / WWF-Brazil

De Cerrado beschermen

 • 1

  Ontbossingsvrije handelsketens

  Internationale handelsketens spelen een belangrijke rol bij het verlies van de natuur in de Cerrado, en Nederland staat in de top 4 van grootste sojaimporteurs ter wereld. We roepen daarom overheden en bedrijven op om geen producten meer te importeren, waar ontbossing voor heeft plaatsgevonden. Dit doen we door petities, beïnvloeden van handelsafspraken en het positief motiveren van bedrijven om natuurvriendelijke keuzes te maken.

  We pleiten ook bij de EU en in Den Haag voor Europese wetgeving die ervoor zorgt dat producten gelinkt aan ontbossing niet meer verhandeld mogen worden op de Europese markt.

  Lees verder
 • 2

  Herstel van uitgeputte landbouwgrond

  Door uitgeputte landbouw- en weidegronden te herstellen kan de productie weer verhoogd worden. Zo hoeven geen nieuwe stukken bos gekapt te worden voor goede landbouwgrond. We werken met boeren, wetenschappers en financiële instellingen. We ontwikkelen verdienmodellen waarbij uitgeputte grond hersteld wordt, de productie verhoogd wordt en de druk op natuur verlaagd. En daarvan profiteren de natuur én de boeren!

 • 3

  Herstel van natuurlijke begroeiing

  De natuur in de Cerrado verdwijnt met enorme snelheid, elk jaar verdwijnt een gebied ter grootte van de provincies Noord- en Zuid-Holland. De afgelopen 10 jaar was de schaal van ontbossing van de Cerrado zelfs groter dan in het nabijgelegen Amazonegebied. Maar omdat de Cerrado minder bekend is, is hier maar weinig aandacht voor. Daarom zetten we ons ook in voor het herstel van natuur in ontboste gebieden van de Cerrado.

 • 4

  Vergroten beschermde natuurgebieden

  Door politieke druk uit te oefenen zetten we ons in voor betere bescherming van de Cerrado en voor het vergroten van bestaande beschermde gebieden. Het doel is om er voor te zorgen dat in 2030 het oppervlak beschermd gebied minimaal is verdubbeld. Hieronder vallen ook de gebieden die onder het beheer van inheemse gemeenschappen vallen en waar duurzaam gebruik van de natuur mogelijk is.

  Daarnaast zetten we ons in voor het bestrijden van de bosbranden, onder meer door de lokale brandweer te voorzien van brandweermaterialen en veiligheidsuitrusting.

 • 5

  Traditionele producten

  De natuurlijke rijkdom van de Cerrado biedt veel mogelijkheden voor de traditionele inwoners om lokale producten op een duurzame manier te oogsten en op de markt te brengen. Voor het maken van een product zijn veel activiteiten nodig. Bij elke stap wordt 'waarde' aan het product toegevoegd. Samen met de lokale bevolking ontwikkelen we deze zogenoemde waardeketens.

  Tegelijkertijd verbeteren we toegang tot markten voor traditionele producten uit de Cerrado, zoals vruchten, zaden en noten. Zo helpen we de mannen en vrouwen die in de Cerrado wonen een beter bestaan op te bouwen en tegelijk natuur te beschermen.

Waar we ons op richten

Het leven in Zuid-Amerika

Jaguar
Jaguar
Lees over de bekendste inwoner van de Cerrado
Martin Harvey / WWF
Zuid-Amerika
Zuid-Amerika
Lees meer over andere gebieden in Zuid-Amerika waar we ons voor inzetten
Bento Viana / WWF Brazil
Meer over de Cerrado
Meer over de Cerrado
Lees meer in ons online magazine

Resultaten & updates

Adriano Gambarini / WWF-Brazil

Belangrijke stap voor de natuur: Europa stemt voor sterke wet tegen wereldwijde ontbossing

1,2 miljoen mensen deden een oproep via #together4forest en hun stem is gehoord! Het Europees parlement heeft gestemd voor een sterke Europese bossenwet. Een belangrijke stap om producten waarvoor natuur vernietigd is van de Europese markt te weren.
Meer info
David Bebber / WWF-UK

Dieren verliezen tot 65 procent leefgebied door toename landbouw en veeteelt

Natuurvernietiging heeft een enorme impact op de biodiversiteit in de Amazone en de Cerrado. Veel diersoorten verloren al tussen de 25 en 65 procent van hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Dit blijkt uit onderzoek van WWF Brazilië.
Meer info

Actie voor een EU-wet tegen natuurvernietiging

Iedere 2 seconden verdwijnt wereldwijd een stuk bos zo groot als een voetbalveld. Met deze snelheid zou het Vondelpark in 2 minuten verwoest zijn. Nederland is via de import en financiering van producten zoals soja voor veevoer en palmolie, nauw betrokken bij deze wereldwijde natuurverwoesting.
Meer info
Jaime Rojo / WWF-US

Wet tegen ontbossing ook cruciaal voor andere natuur

Europa zet grote stappen om natuur te beschermen: een nieuwe wet moet de Europese markt vrijwaren van producten gelinkt aan ontbossing en zo bossen wereldwijd beter beschermen. De betrokken overheden – waaronder de Nederlandse – en het Europees Parlement staan op het punt de wet te bespreken en flinke knopen door te hakken. Een cruciaal moment: het huidige wetsvoorstel beschermt alleen bossen tegen vernietiging, andere natuurgebieden zijn uitgesloten.
Meer info
Marcio Sanches / WWF-Brazil

Natuurvernietiging Cerrado op hoogste niveau sinds 2016

Niet alleen in het grootste regenwoud – de Amazone – wordt in hoog tempo natuur verwoest, ook in het meest biodiverse savannegebied ter wereld – de Cerrado – verdwijnt de prachtige natuur schrikbarend snel. Tussen augustus 2020 en juli 2021 werd ruim 850.000 hectare natuur verwoest, het grootste oppervlak sinds 2016.
Meer info
NPO 3FM - Ben Houdijk

3FM Serious Request haalt met terugkeer Glazen Huis €2.000.183,- op voor het Wereld Natuur Fonds

3FM Serious Request 2021 heeft in totaal €2.000.183,- opgebracht voor het Wereld Natuur Fonds!
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).