Peter Caton / WWF-UK
11 januari 2023

Voedselproductie Zuid-Amerika daalt door ontbossing

Helaas weten we inmiddels allemaal dat grootschalige ontbossing één van de belangrijkste oorzaken is van klimaatverandering. Maar wist je dat deze verandering ook aanzienlijke gevolgen heeft voor de voedselproductie? Brazilië is één van de landen die kampt met productiviteitsverlies. Tussen 1985 en 2012 daalde de sojaproductie in het Amazonegebied met gemiddeld 12 procent en met 6 procent in de Cerrado. In sommige regio’s was de daling zelfs ruim 20 procent.

Een nieuwe studie van WWF-Brazilië toont opnieuw het nauwe verband aan tussen ontbossing, klimaatverandering en landbouwproductiviteit. Door het kappen van bomen, verandert het regionale klimaat. Het gebied wordt droger, doordat er minder neerslag valt en de bodem minder water vasthoudt. Door de droogte hebben gewassen het zwaar en kan het plantseizoen verschuiven.

Soja, landbouwgrond met boom, Cerrado WW287359.jpg

Minder winst en minder productie

De grootschalige ontbossing in de Amazone en de Cerrado leidt niet alleen tot een daling in productiviteit, maar ook in de winstgevendheid van de Braziliaanse landbouwsector. Per hectare sojateelt in de Amazone dalen de bruto-inkomsten per jaar bijvoorbeeld met ruim $ 158, als gevolg van extreme temperaturen na ontbossing.

“Een daling van landbouwproductiviteit betekent minder voedsel, hogere inflatie en gevolgen voor de export. Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor het aanbod en de kosten van voedsel. Als we ontbossing niet stoppen en de natuur niet herstellen, dan zullen we de gevolgen merken”, zegt Seline Meijer, voedselexpert WWF-NL.

De schattingen voor toekomstig productiviteitsverlies laten een grimmig beeld zien: een verlies tot 26 procent voor soja tegen het jaar 2050. Als producenten zich niet aanpassen, kan ontbossing leiden tot een productiviteitsverlies van nog eens 20 procent in de deelstaat Mato Grosso, één van de belangrijkste graanproducerende regio’s van Brazilië. Naast de inkomstenverliezen door klimaatverandering, kan deze deelstaat nog eens 1,8 miljard dollar verliezen door ontbossing in 2050.

Bos en soja plantage's in de Cerrado, Brazilië WW195256

Aanpassen plantseizoen niet voldoende

Na de soja-oogst wordt vaak maïs geteeld op dezelfde akkers. Hiervan kan de productiviteit dalen met maximaal 8 procent. Als het moment van planten moet worden verschoven – omdat het regenseizoen steeds later begint én minder lang duurt – dan kan dit oplopen tot 30 procent. Als de ontbossing tot 2050 op dezelfde schaal doorgaat als nu, zal een aanpassing van het plantseizoen niet voldoende zijn om de productiviteitsdaling te remmen.

Het Deforestation and Rain Platform doet onderzoek naar het inkomstenverlies in de productie van soja en rundvlees als gevolg van ontbossing en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Hoe groter de ontbossing, hoe groter het verlies aan inkomsten. Het aanpassen van het plantseizoen heeft hierop niet voldoende effect.

Sinds 1961 heeft de klimaatcrisis de wereldwijde landbouwproductiviteit met 21 procent verminderd. Dit percentage is hoger (tussen de 26 en 34 procent) in warmere gebieden zoals Latijns-Amerika, Afrika en het Caribisch gebied.

Ontbossing naar 0 cruciaal om verliezen te beperken

De toepassing van duurzame oplossingen voor het behoud van de bossen en de bestrijding van de klimaatcrisis is cruciaal. “Een stap in de goede richting is de Europese Bossenwet, die eind vorig jaar werd aangenomen. Deze wet moet de Europese markt vrijhouden van producten gelinkt aan ontbossing. Een fantastisch resultaat, maar ook slechts een eerste stap.”

Gerelateerde artikelen

Colombiaanse boeren en natuur plukken vruchten van voedselbos

Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, neemt je mee op haar veldreis naar de Colombiaanse Amazone. Ze ging hier op bezoek bij boeren die voedsel produceren in voedselbossen, een vorm van natuurpositieve landbouw waarbij een natuurlijk bos wordt nagebootst.
Meer info

Nederland wil koploper Nature-based Solutions worden

Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen. Dat gebeurt vooral bij infrastructuur - en landschapsinrichtingsvraagstukken. Deze oplossingen staan internationaal bekend als Nature-based Solutions. Deze opkomende markt biedt grote kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, omdat Nederland nu al wordt gezien als gidsland op gebied van water- en klimaatvraagstukken. Nature-based Solutions kunnen bovendien een belangrijke rol spelen in biodiversiteitsherstel.
Meer info
Roger LeGUEN

6 dieren die last hebben van klimaatverandering

Klimaatverandering is de laatste jaren duidelijk merkbaar. We hebben te maken met meer hittegolven, overstromingen en de zeespiegel stijgt. Ook diersoorten hebben hier last van, de ene meer dan de andere. We zetten 6 dieren voor je op een rijtje die slachtoffer worden van klimaatverandering.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).