© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Witte wildernis

Het Noordpoolgebied is een oceaan, bedekt met een spectaculair pak ijs en omringd door land. Deze witte wildernis is het thuis van de ijsbeer, Groenlandse walvis en walrus.

IJsbeer en Inuit

De ijsbeer, de Groenlandse walvis, de narwal, de zadelrob en de walrus voelen zich thuis in het ruige Noordpoolgebied. Maar ook wonen er 3,8 miljoen mensen, waaronder inheemse volken met eigen culturen, zoals de Inuit (Eskimo’s) en de Samen (Lappen). Mens en dier volgen hier de extreme seizoenen. In de donkere winters gaat het ijs en de sneeuw op het land naadloos over in het zee-ijs. Alles en iedereen spaart zijn krachten om te overleven. ’s Zomers, als de zon niet onder gaat, gonst het overal van het leven. In een paar maanden tijd staat het hele Noordpoolgebied 24/7 in het teken van voortplanting, eten en gegeten worden.

Kwetsbare natuur

Het Noordpoolgebied ziet er misschien wel ruig en onverwoestbaar uit, maar in werkelijkheid is de natuur er heel kwetsbaar. Weinig dier- en plantensoorten kunnen in de extreme kou leven. Als er een diersoort uitsterft, dan heeft dat gevolg voor de hele voedselketen. Stel dat de krill (een super kleine garnaalachtige) verdwijnt, dan hebben onder meer kabeljauw, haring en de Groenlandse walvis nauwelijks voedsel meer.

WWF-US / Elisabeth Kruger

Bedreigingen voor de noordpool

 • 1

  Smeltend ijs

  Door de opwarming van de aarde smelt het zee-ijs. Dat heeft grote gevolgen voor de mensen en dieren die er leven. Zo is de ijsbeer afhankelijk van zee-ijs om te kunnen jagen.

  Lees verder
 • 2

  Olie en gas, visserij en scheepvaart

  Door het smeltende ijs wordt de Arctische zee toegankelijker. Maar boringen en scheepvaart in het extreme Noordpoolklimaat zijn risicovol en bij een ongeluk zijn de gevolgen niet te overzien. Ook geven boringen en scheepvaart flinke geluidsoverlast, waardoor dieren gedesoriënteerd raken en niet meer met elkaar kunnen communiceren.

  Lees verder
 • 3

  Vervuiling

  Het noordpoolgebied is de verzamelplek van alle zeestromen van het noordelijk halfrond. Hier komt dus ook de vervuiling uit de zeeën en oceanen samen. De rotzooi hoopt zich op en komt in de voedselketen terecht. In de lichamen van ijsberen en walrussen vinden we grote concentraties schadelijke stoffen. Die chemicaliën zijn daarin terechtgekomen via dezelfde vissen, kreeften en schelpdieren die ook wij op ons menu hebben staan…

  Lees verder
Vincent Kneefel
Oceanenexpert WWF
Lees meer over het beschermen van onze oceanen en kijk eens mee door de ogen van onze oceanen expert Vincent.
Bekijk zijn blogs
WWF / Clive Tesar

De noordpool beschermen

 • 1

  Beschermde gebieden

  Voor sommige gevoelige plekken willen we zogenaamde no-go-zones instellen – bijvoorbeeld gebieden waar de ijsberen overwinteren en waar hun jongen geboren worden. Daarom doen we veel onderzoek naar de ijsbeer en zijn leefgebied. Met die kennis kunnen we ook helpen om mens-ijsbeerconflicten te voorkomen.

 • 2

  Terugdringen CO2-uitstoot

  Om het smelten van de ijskap tegen te houden, moeten we de opwarming van de aarde stoppen. Daarom willen we wereldwijd het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en zetten we in op duurzame energiebronnen.

 • 3

  Stop op olie

  Bij overheden, internationale organisaties en bij industrieën bepleiten we een stop op verdere olie-ontwikkelingen in het noordpoolgebied. We willen ook dat er strenge veiligheids- en milieuregelgeving komt voor alle economische activiteiten, met name voor olie- en gaswinning en scheepvaart.

 • 4

  Duurzame visserij

  Om overbevissing tegen te gaan lobbyen we bij overheden, visserij-industrie en lokale bevolking voor duurzame visserij.

  Lees verder

Waar we ons op richten

Onze focus op de Noordpool

Klimaat
Klimaat
Sinds het klimaatakkoord van Parijs is de aandacht voor klimaatverandering niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken.
Ijsbeer
Ijsbeer
et smeltende zee-ijs als gevolg van klimaatverandering is een sterke bedreiging in de toekomst voor dit grootste roofdier ter wereld.
Wildlife
Wildlife
We delen deze planeet met majestueuze dieren, zoals olifanten, neushoorns en tijgers. WWF wil er voor zorgen dat we deze iconische gebieden en dieren beschermen en herstellen.

Resultaten en Updates

Indonesië, Rusland, Bolivia, Paraguay: de branden laten zich niet bestrijden

‘De wereld staat in brand’, meldden we enkele weken geleden. Helaas is deze ernstige situatie niet voorbij. In verschillende landen grijpen de vlammen nog steeds om zich heen en worden de leefgebieden van mensen en dieren bedreigd. Duizenden brandweermensen en vrijwilligers strijden samen tegen het vuur.
Meer info

2050: een ijsvrije Noordpool?

De cryosfeer – alle delen op onze aarde die bevroren zijn door ijs, sneeuw of gletsjers – dreigt te verdwijnen. Opwarming en toenemende druk van menselijke activiteiten zoals visserij en vervuiling zorgen ervoor dat deze gebieden in rap tempo veranderen. Het lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, maar wat er in de cryosfeer gebeurt heeft groot effect op andere delen in de wereld en ook op ons.
Meer info

Ook gebieden in Paraguay hevig aangetast door branden

Nationale parken, graslanden en bossen in Paraguay worden nog steeds geteisterd door branden. Meer dan 46.000 hectare ging al in vlammen op, waardoor wilde dieren en lokale bevolking in de problemen raakten. Lokale gemeenschappen – zoals de Ayoreo en Yshir – krijgen inmiddels medische support.
Meer info
hutterstock / isak55 / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!