WWF / Clive Tesar
23 juni 2022

30 jaar op de Noordpool 

Het Noordpoolgebied: een magische witte wereld, met ijsberen, walrussen, temperaturen ver onder nul, afgelegen gemeenschappen en een dik pak ijs. Dit bijzondere gebied mag niet verloren gaan. Daarom werkt WWF hard aan de bescherming en het behoud van het Noordpoolgebied. Het Arctisch Programma van WWF viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. Benieuwd wat we zoal bereikt hebben sinds 1992? We hebben een paar successen op een rij gezet.  

1993 
In dit jaar startten WWF, de Russische overheid en andere partners een initiatief om beschermde gebieden te realiseren. Inmiddels telt Rusland ruim 50 beschermde gebieden met een oppervlakte van meer dan 492.000 km2! Onder deze beschermde gebieden vallen bijvoorbeeld het Novosibirski National Park – het eerste nationale park in het Noordpoolgebied – en Kytalyk National Park, waar 98 procent van 's werelds Siberische kraanvogelpopulatie leeft. Momenteel wordt gewerkt aan nog eens acht beschermde gebieden.  

1998 
WWF wordt lid van de Arctische Raad. De Raad bestaat uit de overheden van de acht Arctische landen en organisaties die inheemse gemeenschappen vertegenwoordigen. Andere landen, waaronder Nederland, zijn aangesloten als observant. WWF is de enige natuurbeschermingsorganisatie die permanent vertegenwoordigd is in de Raad. Samen denken deze partijen na over het beleid, behoud en de bescherming rond het Noordpoolgebied.  

1999 
De ringelrob is één van de bewoners (en de kleinste zeehond) van het Noordpoolgebied. Om meer te weten te komen over hun migratiegedrag, levenswijze en onderwaterleven werken de Canadese overheid, inheemse organisaties en WWF samen aan een vierjarig project waarbij ringelrobben worden getrackt met satellietzenders.  


 
2003 
Via de WWF Polar Bear Tracker kunnen vanaf 2003 ijsberen worden gemonitord. Via een halsband met satellietzender kunnen wetenschappers van het Noors Polair Instituut registreren wanneer een vrouwtje een sneeuwhol opzoekt, weer tevoorschijn komt met haar pasgeboren jongen en hoeveel afstand ze aflegt. Op deze manier verzamelen we informatie over het leefgebied en gedrag van de ijsbeer en het effect van het smeltende zee-ijs.  

2010 
Het Arctisch Programma van WWF publiceert een overzicht met daarin alle internationale regelgeving die van toepassing is op het Noordpoolgebied. Zo kunnen we analyseren welke hiaten er bestaan om de snelle ecologische én economische veranderingen in het gebied het hoofd te kunnen bieden. Ook brengt het overzicht aanbevelingen voor verbeterde regelgeving en betere bescherming van de Noordpool.  
 
2019 
The Last Ice Area, een beschermd gebied van 319.411 km2 groot, wordt gerealiseerd. Dankzij een samenwerking tussen de overheden van Canada en Groenland, inheemse gemeenschappen en WWF hebben ijsberen en walvissen hier een veilig thuis. Er wordt verwacht dat in dit gebied het zee-ijs het langst behouden blijft, wanneer het op andere plekken al verdwijnt door de effecten van klimaatverandering.  

2020 
Een van de manieren om de Arctische ecosystemen te beschermen is het realiseren van een netwerk van beschermde en speciaal beheerde gebieden. Onder leiding van WWF is daarom alle kennis over de biodiversiteit in het Noordpoolgebied verzameld en omgezet in digitale kaarten. Zo zijn er kaarten met daarop de migratieroutes van walvissen, de gebieden waar ijsberen hun jongen krijgen en de paaigronden van kabeljauw. Aan de hand van zelfgekozen criteria kun je als gebruiker via deze kaarten achterhalen welk gebied beschermd moet worden wanneer je bijvoorbeeld 80 procent van de ijsbeerpopulatie en alle migratieroutes van narwallen wil vrijwaren van schadelijke ontwikkelingen. Met deze databank genaamd ArcNet kunnen overheden, lokale en inheemse gemeenschappen en natuurorganisaties samenwerken om een groot netwerk van gebieden te creëren dat de Arctische mariene biodiversiteit beschermt en het vermogen om zich aan te passen aan komende veranderingen versterkt. 
 
2021 
De International Maritime Organization van de Verenigde Naties stelt een verbod in op het gebruik van zware stookolie in grote schepen per 1 juli 2024. Deze olie zorgt voor enorm veel uitstoot en vervuiling, daarnaast zou een olielek desastreuze gevolgen hebben voor de natuur in het Noordpoolgebied. WWF maakt deel uit van de Clean Arctic Alliance, die aangedrongen heeft op deze strengere regelgeving die hard nodig is om ecologische rampen in het kwetsbare gebied zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer lezen over het Noordpoolgebied? 

Gerelateerde artikelen

Shutterstock

Boontje komt om zijn loontje

WWF-medewerker Corné blogt over voedsel. Deze keer: boontje komt om zijn loontje
Meer info
Sam Hobson / WWF-UK

Het COP-mechanisme: succes vieren en verlies nemen

WWF-medewerker Maheen Kahn was aanwezig op COP28 in Dubai en vertelt over haar ervaringen.
Meer info
Wild Wonders of Europe  / Igor Shpilenok / WWF

Hoopvol nieuws over saiga-antilopen

Op de VN-Klimaattop in Dubai heeft IUCN (International Union of Conservation of Nature) vandaag de nieuwste Rode Lijst van bedreigde soorten bekendgemaakt. Een toepasselijke plek want de klimaatcrisis heeft enorme negatieve gevolgen voor diersoorten, van de Atlantische zalm tot groene zeeschildpadden. Er zijn ook lichtpuntjes, want met de saiga, de antilope van de steppen in Centraal-Azië, gaat het ondanks de druk van klimaatverandering juist beter.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).