Kyle de Nobrega
13 november 2019

Populatie zwarte neushoorns in Malawi krijgt impuls

17 zwarte neushoorns zijn deze week verhuisd van Zuid-Afrika naar Liwonde National Park in Malawi. Het Black Rhino Range Expansion Project (BRREP) van WWF doet dit soort ‘translocaties’ al sinds 2003 binnen Zuid-Afrika en is daarin inmiddels zeer bedreven. BRREP zoekt actief naar nieuwe leefgebieden waar de ernstig bedreigde zwarte neushoorn genoeg ruimte en voedsel heeft om de populatie te laten groeien. Dit was de eerste internationale verhuizing, samen met African Parks, de Malawiaanse overheid en partners uit Zuid-Afrika. De bedoeling is om de aanwas van de populatie zwarte neushoorns in Malawi een impuls te geven.

De neushoorns zijn door BRREP gevangen in KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika en hebben 6 weken in quarantaine doorgebracht in een neushoornreservaat voor ze verhuisd werden. Ze zijn met alle voorzorgsmaatregelen die gelden bij het verhuizen van dieren, per vliegtuig naar Malawi gebracht. Daarna zijn ze per truck naar het park gereden en vrij gelaten. De neushoorns lijken zich goed te settelen.

Herboren Liwonde National Park

Sinds African Parks het Liwonde NP in beheer heeft (2015) is in samenwerking met de lokale bevolking en parkautoriteiten het aanzien van het park sterk veranderd. Er wordt heel veel minder gestroopt en talloze diersoorten die waren verdwenen zijn teruggebracht in het landschap. Met de toename van de wilde dieren groeiden de aantallen toeristen, wat weer de broodnodige gelden binnenbracht voor de bescherming van het park en de gemeenschappen rond het park, in de vorm van werkgelegenheid.

Dierenarts en projectleider Jacques Flamand van WWF bewaakt het welzijn van de neushoorns tijdens de vlucht.

Veiligheid

Goede handhaving gecombineerd met initiatieven vanuit de gemeenschappen zorgt ervoor dat het park veilig is voor de 17 nieuwe bewoners. Maatregelen om de neushoorns te beschermen zijn onder andere patrouilles vanuit de lucht, dagelijkse veldpatrouilles van rangers en geavanceerde technologie die de dieren live kan volgen. Elke neushoorn heeft een GPS-sensor van Smart Parks gekregen waardoor de teams constant kunnen monitoren wat het dier doet en waar het zich bevindt.

Meer ruimte, meer dieren

De zwarte neushoorn kwam ooit in heel Afrika voor. De populatie dook naar beneden van ongeveer 100.000 in de 60-er jaren tot minder dan 2500 in de jaren 90 door stroperij en verlies van leefgebied. Neushoorns worden nog steeds bedreigd door stropers die het hebben gemunt op de hoorn, die kapitalen opbrengt op de zwarte markt. De hoorn wordt gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen en verwerkt to prullaria die als statusverhogend worden beschouwd in Azië. Er zijn nog 5500 zwarte neushoorns in heel Afrika, ongeveer 2000 daarvan leven in Zuid-Afrika. Verhuizingen naar goed-beschermde gebieden geven de dieren een kans te overleven en groeien in aantal.


Internationale translocaties

Dr. Jacques Flamand, projectleider van het Black Rhino Range Expansion bij WWF-Zuid-Afrika: “Sturen op populatiegroei is een essentieel instrument bij de bescherming van ernstig bedreigde soorten zoals de zwarte neushoorn. Sinds 2003 heeft het Black Rhino Range Expansion-project met succes 219 zwarte neushoorns verplaatst naar locaties die samen meer dan 300.000 hectare grond beslaan. De translocatie naar Malawi was onze eerste internationale stap. Dit is goed nieuws voor zwarte neushoorns en ook voor alle andere soorten die profiteren van hun aanwezigheid. Sommige neushoorns die we hebben verplaatst, zijn het nageslacht van zwarte neushoorns uit eerdere translocaties. Het geeft veel voldoening om te zien hoe ver we zijn gekomen sinds het project begon."

Gerelateerde artikelen

Peter Chadwick

Flying rhinos: de 250e zwarte neushoorn verhuisd

Het Black Rhino Range Expansion Project (BRREP) van WWF en partners in Zuid-Afrika voltooide onlangs met succes de translocatie van 20 zwarte neushoorns naar een nieuw leefgebied. Daaronder bevond zich de 250e neushoorn die veranderde van leefgebied. De 20e verjaardag van dit succesvolle project kreeg daarmee een feestelijk tintje.
Meer info
Kyle de Nobrega

Neushoornstroperij Zuid-Afrika licht gedaald

Zuid-Afrika maakte vandaag de jaarlijkse cijfers bekend van het aantal gestroopte neushoorns in het land. Er is sprake van een lichte daling. In 2021 werden 451 neushoorns gedood om hun kostbare hoorn, in 2022 waren het er 448.
Meer info

Meer zwarte maar minder witte neushoorns in Afrika

IUCN onderzocht de populatie neushoorns in Afrika. Zwarte en witte neushoorns vertonen verschillende trends terwijl illegale handel een grote bedreiging blijft.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).