Souvik Kundu / WWF

Geef de tijger een toekomst

97% van alle tijgers in het wild is in 100 jaar tijd verdwenen.

Als we de Koning van de Jungle van de ondergang willen redden, moeten we snel in actie komen.

Wat we willen bereiken

Een wereld zonder tijgers... kun je het je voorstellen? Er leven nog maar 3900 tijgers in het wild. Ons doel is om het aantal tijgers te verdubbelen in 2022 - het volgende Chinese jaar van de tijger.

Tx2: het aantal tijgers verdubbelen

Een eeuw geleden waren er waarschijnlijk nog meer dan 100,000 tijgers. In 2010 was dit aantal al met meer dan 95% gedaald, onder andere door stroperij en verlies van leefgebied. Er waren nog maar 3,200 tijgers over. 

Door de regeringen van 13 verschillende landen werd besloten dat het aantal tijgers in het wild in 2022- het volgende Chinese jaar van de tijger- verdubbeld moet zijn. 

Dit is het doel van Tx2. WWF is één van de drijvende krachten achter dit project. We doen er alles aan om dit doel te behalen. 

 

Resultaten en updates

India meldt nieuwe tijgercijfers

India maakt goed nieuws bekend op Wereld Tijger Dag: resultaten van de laatste telling leveren een nieuw geschat aantal op van bijna 3.000 tijgers. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van de laatste telling in 2014.
Meer info

Tijgers overgedragen aan de wilde natuur

In Rusland zijn weer een paar tijgers aan de wildernis overgedragen. Dit keer zijn het broer en zus Pavlik en Elena die begin vorig jaar met hun moeder Kazachka in het Tigr Opvangcentrum voor probleemtijgers terechtkwamen.
Meer info

Smokkelaars veroordeeld tot lange straffen

Vorig jaar is een criminele bende opgepakt bij de grens tussen Rusland en China. De smokkelaars hadden veel dierlijke producten bij zich, zoals tijgervachten en berenpoten. Ze zijn nu veroordeeld tot gevangenisstraffen.
Meer info

Wat is er aan de hand?

1. De tijger wordt bedreigd door stroperij

In Azië worden veel lichaamsdelen van de tijger gebruikt als grondstof voor medicijnen. Die middeltjes zijn inmiddels peperduur, maar door de toegenomen welvaart in Azië voor steeds meer mensen bereikbaar. En ook voor zijn huid wordt veel geld neergeteld. Dus blijven de criminele stropers hun illegale praktijken uitvoeren. En hoe minder tijgers, hoe meer een tijger waard is.

2. Het leefgebied van de tijger onder vuur

Tijgers hebben uitgestrekte gebieden nodig om te kunnen jagen en jongen groot te brengen. Ook hun prooidieren hebben die ruimte nodig. Maar grote, aaneengesloten natuur is in de streken waar de tijger leeft steeds moeilijker te vinden. Bossen worden gekapt en platgebrand voor huizen, wegen, fabrieken en plantages. Daardoor wordt het leefgebied van de tijger te klein en te versnipperd.

3. Conflicten met tijgers

Doordat tijgers minder voedsel en ruimte hebben, trekken ze vaker naar de bewoonde wereld op zoek naar voedsel, zoals een geit of koe. De kans om een mens tegen te komen wordt daardoor groter, wat gevaarlijke situaties oplevert. Daarom gebeurt het steeds vaker dat tijgers gedood worden uit angst of vergelding voor aangerichte schade.

naturepl.com / Francois Savigny / WWF

We hebben samen al veel bereikt

  • Anti-stroperijeenheden zijn opgeleid en voorzien van goede uitrusting.
  • Douaniers zijn getraind in het herkennen en tegengaan van illegale handel en smokkel van tijgerproducten.
  • Het aantal tijgers in het wild is gegroeid van 3200 in 2010 naar 3900 nu.

...maar we zijn er nog lang niet.

Waarom we nu in actie moeten komen

Theo Allofs / WWF-US

Wat kan ik doen?

Help vandaag al mee

Geef een eenmalige gift

Steun ons werk om de tijger te beschermen met een eenmalige gift. Kies hieronder je giftbedrag en klik op de button om daarna je gegevens in te vullen.