29 juli 2019

India meldt nieuwe tijgercijfers

India maakt goed nieuws bekend op Wereld Tijger Dag: resultaten van de laatste telling leveren een nieuw geschat aantal op van bijna 3.000 tijgers. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van de laatste telling in 2014.

Het Wereld Natuur Fonds feliciteert de Indiase regering met haar niet aflatende inzet voor de bescherming van de tijgers in het land: “Dat de aantallen tijgers in het wild groeien is te danken aan verbeterde bescherming, goed beheer van de prooidierstand, betrokkenheid van de lokale bevolking en politieke wil”, aldus Stuart Chapman, programmaleider van het Tigers Alive Initiative van WWF.

In 2006 waren er in India nog 1.411 tijgers in het wild, in 2010 was het aantal gegroeid naar 1.706 en in 2014 waren er al 2.226. En nu staat de teller op 2.967.

India is het land met de meeste tijgers, en ook in Nepal en Rusland groeit het aantal tijgers gestaag. Maar in een aantal andere landen, zoals Indonesië en Maleisië, gaat het helemaal niet goed met tijgers in het wild. Stroperij en verlies van leefgebied zijn levensgrote bedreigingen. Ook als tijgers te dicht bij bewoond gebied komen kan dit leiden tot slachtoffers aan beide zijden. In veel tijgerlanden werkt WWF met partners aan het tegengaan van stroperij, betere bescherming van leefgebied en het voorkomen van conflicten met wilde dieren zoals tijgers.

WWF benadrukt het belang van het doen van structurele tellingen omdat je dan ook beter weet welke beschermingsmaatregelen je in bepaalde gebieden moet nemen.

Verdubbeling aantal tijgers

In 2010 hebben alle tijgerlanden besloten dat het aantal tijgers in 2022, het volgende Chinese Jaar van de Tijger, verdubbeld moet zijn. In 2010 waren er nog 3200 tijgers wereldwijd.

Gerelateerde artikelen

Blije tijgers in Rusland!

In Rusland hebben de twee Siberische tijgers Boris en Svetlaya het naar hun zin met hun twee welpen. In 2014 zijn ze na opvang vrijgelaten in de natuur en hebben elkaar na een tijd van alleen rondzwerven ontmoet. Nu hebben ze voor de tweede keer een nest jonge tijgers voortgebracht.
Meer info

Afghaanse edelherten uitgezet in natuurreservaat Kazachstan voor tijgerproject

Na meer dan honderd jaar lopen er weer vijf Afghaanse edelherten in het Ili-Balkhash natuurreservaat in Kazachstan. Het is de bedoeling dat hier de komende jaren honderden Afghaanse edelherten uitgezet worden, als deel van het tijgerproject.
Meer info

Hoe de Afrikaanse varkenspest de Siberische tijger bedreigt

Op een Russische boerderij aan de grens met China is Afrikaanse varkenspest geconstateerd. WWF waarschuwt ervoor dat de preventiemethodes die van toepassing zijn in Europa niet werken in het leefgebied van de Siberische tijger.
Meer info