Jaime Rojo / WWF-US
18 januari 2022

Wet tegen ontbossing ook cruciaal voor andere natuur

Europa zet grote stappen om natuur te beschermen: een nieuwe wet moet de Europese markt vrijwaren van producten gelinkt aan ontbossing en zo bossen wereldwijd beter beschermen. De betrokken overheden – waaronder de Nederlandse – en het Europees Parlement staan op het punt de wet te bespreken en flinke knopen door te hakken. Een cruciaal moment: het huidige wetsvoorstel beschermt alleen bossen tegen vernietiging, andere natuurgebieden zijn uitgesloten.

Hoe belangrijk die andere natuurgebieden zijn en hoe groot de Europese impact is op de vernietiging hiervan, staat in het rapport ‘Beyond Forests: Reducing the EU’s footprint on all natural ecosystems’ dat adviesbureau 3keel uitvoerde in opdracht van WWF.

In het wetsvoorstel worden nu alleen bossen beschermd tegen ontbossing. Pas over twee jaar wordt bekeken of ook andere natuurgebieden – zoals savannes, moerassen en graslanden – in de wet worden opgenomen. Twee jaar is een lange tijd. Zeker wanneer in de Braziliaanse Cerrado – de meest biodiverse savanne ter wereld – al ruim de helft van het gebied vernietigd is voor de aanleg van nieuwe sojaplantages. Daarnaast bestaat het gevaar dat het niet opnemen van andere ecosystemen ervoor zorgt dat de landbouwproductie verschuift van bossen naar andere natuurgebieden.

Savanne slaat CO2 op 

De vernietiging van natuur zorgt voor enorm veel uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Het beschermen en herstellen van natuur zijn dus essentieel in onze strijd tegen klimaatverandering. Het is daarom noodzakelijk dat niet alleen bossen maar ook andere waardevolle gebieden beschermd worden tegen vernietiging. Volgens het rapport kunnen graslanden en savannes twee keer meer CO2 opslaan dan tropische bossen en zorgt de vernietiging van veengebieden voor 5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen: het dubbele van de uitstoot van de wereldwijde luchtvaart.

"Het is nu aan het Europees Parlement en de lidstaten om de lat hoger te leggen en deze wet sterker te maken. Nederland moet daar een belangrijke rol in blijven spelen", aldus Natasja Oerlemans, voedselexpert bij het Wereld Natuur Fonds. "Dat is noodzakelijk om de voetafdruk van de Europese consumptie echt aan te kunnen pakken en consumenten de zekerheid te geven dat producten die zij kopen niet gekoppeld zijn aan de vernietiging van onze planeet."Europa speelt grote rol in natuurvernietiging

Hoewel Europa dus een grote rol speelt in natuurvernietiging – zowel qua import als qua doorvoer – is een groot deel van de ingevoerde grondstoffen afkomstig uit kwetsbare natuurgebieden buiten Europa:

  • De Cerrado is 200 miljoen hectare groot, en bedekt een kwart van het landoppervlak van Brazilië. Ruim de helft van dit unieke gebied is al vernietigd om plaats te maken voor soja- en rundvleesproductie, dat komt neer op zeker 25 keer Nederland! In 2019 kwam 26% van de totale hoeveelheid ingevoerd rundvlees in de EU uit de Cerrado, dat is zo’n 20% van de totale export uit die regio.  

  • Naar schatting is 14% van de Argentijnse Chaco, een mozaïek van natuurlijk grasland en savannes, vanaf het jaar 2000 omgezet in landbouw, voornamelijk voor de productie van soja. In 2019 importeerde de EU ongeveer 24% van de totale sojaproductie uit deze regio.

  • 94% van het veengebied van Sumatra is vernietigd en omgezet voor de productie van palmolie en voor de aanleg van productiebossen van pulp en rubber. Ongeveer 19% van de invoer van natuurlijk rubber in de EU en 14% van de palmolie, palmpitolie en palmpitmeel zijn waarschijnlijk afkomstig van Sumatra.

Verschillende bestaande wetten van diverse Europese landen strekken zich al uit tot andere ecosystemen dan bossen, en bedrijven implementeren in toenemende mate beleid om conversievrije toeleveringsketens te garanderen. Het beschermen van bossen en andere natuurgebieden is dus haalbaar voor bedrijven.

Together4Forests

WWF pleit al langer voor wetgeving tegen natuurvernietiging. Via de #Together4Forests-campagne mobiliseerde WWF en andere natuurorganisaties in december 2020 1,2 miljoen mensen om een sterke nieuwe EU-wetgeving te eisen. De EU is, na China, een van de grootste importeurs van tropische natuurvernietiging en bijbehorende emissies.

Gerelateerde artikelen

Andre Dib / WWF-Brazil

Uitkomst Amazonetop: wel beschermen, geen jaartal

In Brazilië vindt van 4 tot en met 9 augustus een bijzondere Top plaats. Alle acht Amazonelanden schuiven aan voor overleg over het stoppen van ontbossing van het grootste regenwoud ter wereld. De verwachtingen zijn hooggespannen, want het is voor het eerst sinds 2008 dat de Amazonelanden bijeen komen. Directe actie is hard nodig, want op dit moment is al 17% van het woud vernietigd. Volgens WWF is het essentieel dat houtkap en illegale goudwinning zo snel mogelijk (uiterlijk per 2030) worden gestopt en dat 80% beschermd wordt, om een kantelpunt te voorkomen.
Meer info
Wild Wonders of Europe  / Christian Ziegler / WWF

Succesvolle pilot WWF met gecontroleerde natuurbranden op Chios

Bosbranden teisteren het Spaanse eiland La Palma, een grote bosbrand in Zwitserland, evacuaties in Griekenland. Net als vorige zomer wordt het nieuws beheerst door heftige natuurbranden. Volgens WWF Griekenland ligt de nadruk nog te veel op brandbestrijding in plaats van preventie. Ze presenteerden deze maand de eerste resultaten van een tweejarige pilot op Chios, die de jaarlijkse ongecontroleerde natuurbranden moet helpen voorkomen. En die ook nog winst voor natuur oplevert.
Meer info
Day's Edge Productions / WWF-US

Ondanks daling blijft de ontbossing in de Amazone groot

In de eerste vier maanden van 2023 is in het Braziliaanse Amazonegebied 38 procent minder ontbost dan in dezelfde periode vorig jaar. In de savannes van de Cerrado is in dezelfde periode echter 17 procent méér natuur verwoest door ontbossing dan in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit gegevens van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE). Als je alle ontbossing in Brazilië vanaf augustus 2022 bij elkaar optelt is het de hoogste mate van ontbossing die ooit is geregistreerd.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).