Jacob Kaptein / WWF-Netherlands
26 april 2023

WWF: Nederland maak van de Europese natuurherstelwet geen tandenloze tijger

Nederland probeert samen met een aantal andere lidstaten het voorstel van de Europese Commissie voor een sterke Europese Natuurherstelwet af te zwakken. Minister Van der Wal heeft ook op een oproep van het Wereld Natuur Fonds en andere organisaties om de wet te omarmen geantwoord dat de wet in de huidige vorm te ver gaat. Het kabinet verwijst hierbij naar de huidige stikstofcrisis.

Volgens Kirsten Haanraads, hoofd programma Nederland van WWF, laat deze crisis juist zien wat er gebeurt als je je niet houdt aan gemaakte afspraken. "Vrijwillige doelstellingen om de natuur in de EU te beschermen zijn volgens de natuurorganisatie niet meer genoeg. Juridisch bindende doelen zijn nodig als stok achter de deur, willen we het biodiversiteitsverlies keren."

Meisje in het bos, beuken, boom WW2159755

Drie redenen waarom de wet er wel moet komen:

1. Beschermen en verbeteren van natuur is hoognodig

De natuur in Europa (en daarbuiten) holt ondanks inspanningen nog steeds achteruit. Alleen beschermen is niet genoeg gebleken. We moeten grootschalig natuur gaan herstellen. Ook buiten beschermde gebieden is dit belangrijk, want anders blijft de natuur te zwak om te overleven.

Denk hierbij aan het weghalen van dammen in rivieren, het verbinden van natuurgebieden, de aanleg van oesterriffen of het omhoog brengen van het waterpeil in veenweidegebieden. Verbeteren is niet alleen goed voor de natuur zelf maar ook voor de mensheid en samenleving. Natuur is een bondgenoot bij oplossingen.

2. Gezamenlijke actie om biodiversiteits- en klimaatcrisis aan te pakken

WWF-NL is teleurgesteld dat het Nederlandse kabinet bij de landen hoort die nu op de rem staan voor de wet. Eind vorig jaar gaf minister van der Wal in de beantwoording van Kamervragen over de internationale Biodiversiteitsdoelen nog aan dat “het kabinet erkent dat er geen tijd te verliezen is en dat een gezamenlijke aanpak vereist is om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken". Nederland heeft zich ook, met succes, binnen de EU sterk gemaakt voor een nieuw VN-Biodiversiteitsverdrag.

We moeten juist in actie komen en zorgen dat de natuurherstelwet niet verwatert. Het standpunt is volgens Haanraads ook onbegrijpelijk omdat zowel minister Van der Wal als minister Adema de conclusies uit het laatste Living Planet Report Nederland onderschrijven over de staat van de Nederlandse natuur. "Hierin staat dat de druk op de Nederlandse natuur vooral wordt veroorzaakt door stikstof, droogte en natuurgebieden die niet met elkaar verbonden zijn. In het rapport benadrukken we samen met Naturalis en de soortenorganisaties het belang van natuurherstel als oplossing voor de crises waar we nu mee worstelen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en straks ook nog water."

3. Vrijwillige doelen werken niet, juridische kaders dwingen af

In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 staan vrijwillige doelen om de natuur in de EU te beschermen. De Europese Natuurherstelwet met juridische kaders moet daarom worden gezien als de 'tanden' van de Biodiversiteitsstrategie.

Haanraads: "Het kabinet zegt te vrezen voor het zogeheten verslechteringsverbod. Dat verbod zou projecten zoals de bouw van woningen of de aanleg van wegen onmogelijk maken. Het kabinet vindt het voorstel te rigide, terwijl de Europese Commissie de lidstaten juist flexibiliteit biedt bij de uitvoering van het verslechteringsverbod."

Daar komt bij dat als je natuur wilt herstellen, zoals het kabinet ook zelf aangeeft, het logisch is dat je het herstel niet weer verloren laat gaan. Dat zou immers verspilling van geld en inspanningen zijn. Juist door ervoor te zorgen dat er meer en vooral gezondere natuur is komt er ook weer ruimte voor activiteiten die nu aanlopen tegen de stikstofvergunningen die niet meer af gegeven kunnen worden. Natuurherstel en economie gaan hand in hand. Dat zeggen ook deze ruim 35 bedrijven die oproepen tot een sterke wet.

We hebben de Natuurherstelwet nodig

WWF roept het kabinet op om visie te tonen. We hebben in Europa een wet nodig die alle lidstaten verplicht om natuur te herstellen, voor huidige en toekomstige generaties. Het Europees Parlement stemt naar verwachting voor de zomer over het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie om biodiversiteit in Europa te herstellen. En jij kunt hierbij helpen. Geef jij je stem voor een sterke natuurherstelwet!

Gerelateerde artikelen

Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Meer natuur: voor meer waterveiligheid en een mooier Nederland

‘Wolkbreuk in Friesland zet straten blank’ en ‘Wateroverlast in Limburg, campings ontruimd’, maar ook ‘Langste files van het jaar door hevige regenval’. Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen week. In sommige plekken van ons land viel tot wel 70 mm water in een kort tijdsbestek door regen en onweersbuien. Is dit het ‘nieuwe normaal’?
Meer info
Sam Hobson / WWF-UK

Het COP-mechanisme: succes vieren en verlies nemen

WWF-medewerker Maheen Kahn was aanwezig op COP28 in Dubai en vertelt over haar ervaringen.
Meer info
Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

Europese wet voor natuurherstel dichterbij

Na intensieve onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is er een definitieve wettekst voor de Natuurherstelwet. Het resultaat is een politiek akkoord tussen de drie instellingen over de Europese wet die het verlies aan natuur en biodiversiteit een halt toe moet roepen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).