Enorm bedankt voor jouw steun voor natuurherstel!

Steve Taylor / WWF-UK

Jouw stem heeft geholpen! Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet

Op 12 juli 2023 stemde het Europees Parlement voor een nieuwe Europese Natuurherstelwet die aangetaste natuur in Europa en Nederland moet helpen herstellen.

Samen met internationale maatschappelijke organisaties stuurde WWF een brief aan ministers en Europarlementsleden. En meer dan een miljoen Europese burgers spraken hun steun voor de wet uit door deze brief te ondertekenen.

En wat nu?

Nu het Europees Parlement een voorstel voor de Natuurherstelwet heeft gesteund, zullen de EU-Commissie, de Europese Raad (met daarin de natuur- en milieuministers van de lidstaten) en het Europese Parlement onderhandelen over hoe de wet eruit zal gaan zien. De zogenaamde trialoog, het overleg tussen deze drie partijen over de Natuurherstelwet, is al van start gegaan.

Dit proces is cruciaal. Want ook al heeft het Europese Parlement (EP) ingestemd met een nieuwe wet, wat een grote politieke overwinning was, is de tekst van het wetsvoorstel sterk afgezwakt door alle aanpassingen. Zoals het er nu uitziet biedt de wet zoals het EP hem wil hebben niet de impact op de biodiversiteit en het klimaat die we nodig hebben. Gelukkig willen de Commissie en de lidstaten wel een ambitieuze wet. Om zoveel mogelijk ambitie terug te brengen in het wetsontwerp zullen wij druk blijven uitoefenen op de instellingen en blijven vechten voor Europa's natuur zolang dat nodig is.

Uiteindelijk zal de definitieve wetstekst nogmaals aan de lidstaten én het Europees Parlement worden voorgelegd. Naar verwachting is dat eind 2023/begin 2024. Normaal is dat een formaliteit, maar bij deze wet kan het opnieuw heel spannend worden. Pas na goedkeuring zal de Natuurherstelwet in werking treden. Het eerste wat er dan moet gebeuren is dat de lidstaten een eigen Nationaal Natuurherstelplan moeten maken.

Ons werk is dus nog niet gedaan!

Onze strijd is nog niet voorbij. De oppositie heeft bewezen dat ze tot het uiterste zal gaan om de Europese burgers een eerste wet te ontzeggen die de klimaat- en de biodiversiteitscrisis tegelijkertijd effectief zou aanpakken.

Mede dankzij de samenwerking van internationale maatschappelijke organisaties en de stem van meer dan één miljoen Europese burgers vóór een nieuwe natuurherstelwet is het dubbeltje de goede kant op gevallen.

Burgers verdienen deze positieve wet die hen wil beschermen tegen de verschrikkelijke gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies. Elke dag dat er weer ergens ter wereld een temperatuurrecord wordt gebroken, realiseren we ons pijnlijk waartoe voortdurende natuurvernietiging leidt.

Lees hier verder over het belang van natuurherstel (in Europa)

Chris van Swaay / WWF-Netherlands

Hoe staat de natuur er voor?

De Europese natuur staat onder grote druk. Natuur die zo belangrijk is voor ons welzijn en ons voortbestaan, maar ook natuur die in slechte staat verkeert door verdroging, verlies van soorten en versnippering. En dat terwijl natuur hét antwoord is op veel problemen, zoals overstromingen en de effecten van klimaatverandering. 

Wereldwijd worden één miljoen soorten met uitsterven bedreigd. De gezondheid van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn gaat sneller achteruit dan ooit.

In Nederland staat de natuur ook onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier, waar 90% van de natuurlijke leefgebieden en 75% van de soorten in slechte staat verkeert of niet is beschermd.

Natuur in Nederland

Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Als het gaat om oppervlakte beschermde natuur bungelt Nederland onderaan de lijst Europese landen. Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen.

Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over, zelfs met konijnen gaat het slecht. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons als mens. Want als soorten verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur. Niemand niet.

Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

5 belangrijke redenen om de natuur te herstellen

 • 1

  Natuurherstel helpt de biodiversiteit

  Lokale flora en fauna komen terug.

 • 2

  Natuurherstel pakt de klimaatcrisis aan

  Natuurlijke leefgebieden slaan koolstof op.  

 • 3

  Natuur beschermt ons tegen natuurrampen

  Bossen en wetlands verminderen overstromingen.

 • 4

  Natuur verbetert onze gezondheid

  Toegang tot de natuur komt ons welzijn ten goede. 

 • 5

  Natuur stimuleert de economie

  Elke euro die in herstelprojecten wordt geïnvesteerd, levert zo'n € 8 tot € 38 op.

Wat houdt natuurherstel precies in?

Natuurherstel betekent het verbeteren van de ecologische staat van ecosystemen die zijn gedegradeerd, beschadigd of vernietigd. En het betekent ook het terugbrengen van (meer) natuur en biodiversiteit in alle ecosystemen: steden, landbouwgronden, bossen, zee, rivieren, wetlands.

Dat kan bijvoorbeeld door uitgedroogde veengebieden te vernatten, monocultuurbossen diverser te maken met inheemse soorten, dammen weg te halen, uiterwaarden te herstellen, hagen aan te planten in landbouwgebieden, verdwenen diersoorten uit te zetten, de druk van vervuiling (stikstof, pesticiden) weg te nemen, versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden, rivieren vrij te laten stromen en nog veel meer.

Kortom: de natuur weer de ruimte geven om te groeien en te bloeien.

Gezondere natuur biedt juist kansen

Bijna 9 van de tien Nederlanders (88%) vinden natuur in Nederland essentieel. 69% vindt dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research in 2022. Maar ja, het kabinet…

Nederland stemde in juni tegen de Europese natuurherstelwet vanwege het zogeheten ‘verslechteringsverbod’ dat de bouw van woningen of de aanleg van wegen onmogelijk zou maken. Nederland heeft er moeite mee dat er afspraken worden gemaakt over natuurherstel met een concrete deadline, en dat als je natuur hebt hersteld, je niet zomaar mag toestaan dat het daarna weer verslechtert. Het kabinet is van mening dat die uitdaging voor Nederland te groot is, en stemde tegen de wet.

Wij zien juist het omgekeerde: als van natuurherstel werk wordt gemaakt, dan zijn nieuwe ontwikkelingen helemaal geen probleem, omdat gezonde natuur best tegen een stootje kan. Dat nu elke ontwikkeling een probleem is, wordt veroorzaakt doordat de natuur in een erbarmelijke staat is en niets meer kan hebben.

Het is logisch dat je het bereikte herstel niet weer verloren laat gaan. Dat zou immers verspilling van geld en inspanningen zijn. Juist door ervoor te zorgen dat er meer en vooral gezondere natuur is, komt er ook weer ruimte voor activiteiten die nu aanlopen tegen de stikstofvergunningen die niet meer afgegeven kunnen worden. Natuurherstel en economie gaan hand in hand.

Recente updates

Sam Hobson / WWF-UK

Het COP-mechanisme: succes vieren en verlies nemen

WWF-medewerker Maheen Kahn was aanwezig op COP28 in Dubai en vertelt over haar ervaringen.
Meer info
Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

Europese wet voor natuurherstel dichterbij

Na intensieve onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is er een definitieve wettekst voor de Natuurherstelwet. Het resultaat is een politiek akkoord tussen de drie instellingen over de Europese wet die het verlies aan natuur en biodiversiteit een halt toe moet roepen.
Meer info
Karsten Reiniers / ARK Rewilding Nederland

Oproep: "Zet natuur centraal voor een veiliger en toekomstbestendiger Nederland"

Een coalitie van 13 partijen waaronder de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland en Natuurmonumenten doet vandaag een dringende oproep aan de politiek om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het gebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas. Op een symbolische plek, in Nijmegen aan de Waal, presenteert de coalitie het 'Manifest Ruimte voor Levende Rivieren'.
Meer info