Samen voor een sterke natuurherstelwet

Steve Taylor / WWF-UK

We hebben jouw steun nodig voor natuurherstel in Europa

De Europese natuur staat onder grote druk. Natuur die zo belangrijk is voor ons welzijn en ons voortbestaan, maar ook natuur die in slechte staat verkeert door verdroging, verlies van soorten en versnippering. En dat terwijl natuur hét antwoord is op veel problemen, zoals overstromingen en de effecten van klimaatverandering. 

Deze zomer stemt het Europees Parlement over een nieuwe Europese Natuurherstelwet die aangetaste natuur in Europa en Nederland moet helpen herstellen. WWF steunt dit wetsvoorstel en ziet het als een uitgelezen kans om weer meer natuur in Europa te krijgen. Maar Nederland wil niet meewerken. Samen met internationale maatschappelijke organisaties sturen we een brief aan ministers en Europarlementsleden en we hebben jouw steun nodig!

Ben jij voor een sterke Natuurherstelwet? Zet ook je naam onder onze brief!

Chris van Swaay / WWF-Netherlands

Hoe staat de natuur er voor?

Wereldwijd worden één miljoen soorten met uitsterven bedreigd. De gezondheid van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn gaat sneller achteruit dan ooit.

In Nederland staat de natuur ook onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier, waar 90% van de natuurlijke leefgebieden en 75% van de soorten in slechte staat verkeert of niet is beschermd.

Natuur in Nederland

Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Als het gaat om oppervlakte beschermde natuur bungelt Nederland onderaan de lijst Europese landen. Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen.

Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over, zelfs met konijnen gaat het slecht. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons als mens. Want als soorten verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur. Niemand niet.

Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

5 belangrijke redenen om de natuur te herstellen

 • 1

  Natuurherstel helpt de biodiversiteit

  Lokale flora en fauna komen terug.

 • 2

  Natuurherstel pakt de klimaatcrisis aan

  Natuurlijke leefgebieden slaan koolstof op.  

 • 3

  Natuur beschermt ons tegen natuurrampen

  Bossen en wetlands verminderen overstromingen.

 • 4

  Natuur verbetert onze gezondheid

  Toegang tot de natuur komt ons welzijn ten goede. 

 • 5

  Natuur stimuleert de economie

  Elke euro die in herstelprojecten wordt geïnvesteerd, levert zo'n € 8 tot € 38 op.

Wat houdt natuurherstel precies in?

Natuurherstel betekent het verbeteren van de ecologische staat van ecosystemen die zijn gedegradeerd, beschadigd of vernietigd. En het betekent ook het terugbrengen van (meer) natuur en biodiversiteit in alle ecosystemen: steden, landbouwgronden, bossen, zee, rivieren, wetlands.

Dat kan bijvoorbeeld door uitgedroogde veengebieden te vernatten, monocultuurbossen diverser te maken met inheemse soorten, dammen weg te halen, uiterwaarden te herstellen, hagen aan te planten in landbouwgebieden, verdwenen diersoorten uit te zetten, de druk van vervuiling (stikstof, pesticiden) weg te nemen, versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden, rivieren vrij te laten stromen en nog veel meer.

Kortom: de natuur weer de ruimte geven om te groeien en te bloeien.

Gezondere natuur biedt juist kansen

Bijna 9 van de tien Nederlanders (88%) vinden natuur in Nederland essentieel. 69% vindt dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research in 2022. Maar ja, het kabinet…

Het kabinet vreest voor het zogeheten ‘verslechteringsverbod’, dat de bouw van woningen of de aanleg van wegen onmogelijk zou maken. Nederland heeft er moeite mee dat er nu afspraken worden gemaakt over natuurherstel met een concrete deadline, en dat als je natuur hebt hersteld, je niet zomaar mag toestaan dat het daarna weer verslechtert. Het kabinet is van mening dat die uitdaging voor Nederland te groot is.

Wij zien juist het omgekeerde: als van natuurherstel werk wordt gemaakt, dan zijn nieuwe ontwikkelingen helemaal geen probleem, omdat gezonde natuur best tegen een stootje kan. Dat nu elke ontwikkeling een probleem is, wordt veroorzaakt doordat de natuur in een erbarmelijke staat is en niets meer kan hebben.

Het is logisch dat je het bereikte herstel niet weer verloren laat gaan. Dat zou immers verspilling van geld en inspanningen zijn. Juist door ervoor te zorgen dat er meer en vooral gezondere natuur is, komt er ook weer ruimte voor activiteiten die nu aanlopen tegen de stikstofvergunningen die niet meer afgegeven kunnen worden. Natuurherstel en economie gaan hand in hand.

Jouw steun voor natuurherstel en een sterke wet in Europa!

In juni 2022 publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel voor de Natuurherstelwet. Dit is een belangrijke stap in de richting van natuurherstel en het eerste belangrijke stuk EU-biodiversiteitswetgeving sinds de Habitatrichtlijn in 1992. In het coalitieakkoord heeft het kabinet wel goede plannen gemaakt voor de natuur en natuurherstel in Nederland en de doelstellingen voor natuurherstel op de Biodiversiteitstop in Montreal onderschreven, maar handelt daar niet naar.

Daarom hebben we jouw steun nodig om politici in Den Haag en Brussel te laten weten dat jij het wél heel belangrijk vindt, dat jouw toekomst afhangt van een gezonde leefomgeving, dat deze wet een geweldige kans is om onmisbare natuur terug te brengen in Europa en dat biodiversiteit, klimaat én mensen er baat bij hebben.

Samen krijgen we ze zover! Elke stem telt.