Rohan Kelly / Newspix

Australië staat in brand

Het leefgebied van koala’s en andere bijzondere Australische soorten wordt verwoest door bosbranden.

 • Meest verwoestende branden uit geschiedenis
 • Ruim een miljard dieren kwamen al om
 • Al ruim 1 miljoen euro gedoneerd!

Leefgebied iconische dieren verwoest door bosbranden

Australië kampt met de meest verwoestende branden uit de geschiedenis. Tot nu toe werd al 10 miljoen hectare (twee keer Nederland!) verwoest en kwamen 27 mensen om. Ook voor de wilde dieren van Australië betekent de vuurzee een enorme ramp: naar schatting 1 miljard zoogdieren, vogels en reptielen zijn omgekomen door de vlammen. Kangoeroes, koala’s en wallabies verliezen hun thuis en kunnen nergens anders heen. Dappere brandweerlieden zetten alles op alles om de branden te stoppen. Maar als de vuren geblust zijn, moet ook nog worden hersteld wat vernietigd is.

Eenmalige gift

Actie
Help mee de koala’s en hun leefgebied te beschermen!

Wat WWF met je gift doet:

 • je helpt mee aan het planten van de eerste 10.000 bomen in kritiek leefgebied voor koala’s

 • je draagt bij aan noodhulp en medicijnen voor gewonde koala’s

 • je helpt mee om bestaande bossen en de dieren die er leven te beschermen

Bryce Harper / WWF-Aus

Wat kan ik nog meer doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

De ramp in Australië staat niet op zichzelf. Help jij ook mee? Word donateur! Samen kunnen we de natuur wereldwijd structureel beschermen en herstellen.

Koala’s bedreigd door bosbranden

De koala, een iconisch dier dat alleen in Australië voorkomt. Ze hebben hun thuis hoog in de bomen en kunnen tot wel 20 uur per dag slapen. Helaas worden deze bijzondere dieren ernstig bedreigd. In 20 jaar tijd namen de koalapopulaties in New South Wales en Queensland dan ook af met bijna 50%. In heel Australië daalden de populaties met een schokkende 95%.

In het oosten van Australië wordt jaarlijks 500.000 hectare gekapt. Hierdoor worden koala’s uit hun boom verdreven en moeten ze via de grond op zoek naar een nieuw thuis. Eenmaal op de grond worden ze blootgesteld aan auto’s, honden en honger. Periodes van droogte en een toename in bosbranden maken het steeds lastiger om een nieuw thuis te vinden.

Koala’s kunnen niet overleven zonder bomen. Ze voeden zich bijna uitsluitend met eucalyptusbladeren. Koala's in de staten New South Wales en Queensland hebben al langere tijd last van de extreme droogte, daarnaast is het watergehalte in de eucalyptusbladeren gedaald. Normaal gesproken kunnen eucalyptusbomen goed tegen bosbranden; ze zijn geëvolueerd om bosbranden te overleven. Sluimerende knoppen onder de schors en de zaden op de grond ontkiemen in de weken na het vuur. Als een bosbrand echter zo extreem heet is en zo lang aanhoudt, dan worden de bomen, zaden en kiemen gedood.

De meerderheid van de koala’s aan de Australische oostkust leeft in de Koala Triangle, een regio waar deze iconische soort al binnen 30 jaar uitgestorven kan zijn. De verwoestende branden in het gebied kunnen dit versnellen. WWF-Australië identificeerde een gebied tussen Sydney, Gunnedah en Noosa (in de Koala Triangle) als kritiek leefgebied voor koala’s. In dit gebied leven de gezondste populaties. Uitgerekend in deze regio woeden momenteel hevige bosbranden die de kwetsbare populatie koala’s nog verder in het nauw brengen. Door de hulp op dit gebied te richten, kunnen we de meeste impact maken.

(Alle giften gaan naar de projecten in Australië waarbij we noodhulp bieden aan de getroffen dieren en gaan werken aan het herstel van hun verwoeste leefgebied. Mocht de opbrengst veel meer zijn dan deze projecten, dan gaat het overige geld naar vergelijkbare projecten wereldwijd die werken aan noodhulp en herstel.)

Zapp Your Planet: SOS Koala

Kinderen komen samen met WWF en NPO Zapp in actie met Zapp Your Planet: SOS Koala. Gewonde en uitgedroogde koala’s hebben dringend medicijnen, voedsel en water nodig. Doe jij/jouw kind ook mee?

Kom in actie
 

Blijf op de hoogte van de voortgang, dankzij jullie steun.

Updates & meer informatie

Wereldwijde bosbranden

Australië is geen geval op zich, ook andere gebieden werden in 2019 hard getroffen door branden, zoals de Amazone, Siberië en Indonesië. Er is sprake van een snelle wereldwijde toename van allesverzengende branden.
Meer info

Geen geïsoleerd bosbrandprobleem, maar een breed klimaatprobleem

Meer info

Australië: Speurhonden op zoek naar koala’s

De afgelopen dagen heeft de regen de brandweerlieden geholpen om enige controle te krijgen over de branden in Australië, al is het gevaar nog lang niet geweken. Gesteund door de vele donaties die binnenkomen, zet WWF-Australië ondertussen alles op alles om overlevende dieren op te speuren en te redden. Speciale teams met speurhonden gaan op pad om overlevende koala's te vinden.
Meer info

Bekijk hier actueel de vele bosbranden in Australië.

Bosbranden op Google Maps

Actievoorwaarden

Algemeen
 • De acties lopen tot een nader te communiceren tijdstip.
 • Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 • WWF behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.

Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Alle giften gaan naar de projecten in Australië waarbij we noodhulp bieden aan de getroffen dieren en gaan werken aan het herstel van hun verwoeste leefgebied. Mocht de opbrengst veel meer zijn dan deze projecten, dan gaat het overige geld naar vergelijkbare projecten wereldwijd die werken aan noodhulp en herstel.

Gebruik gegevens
 • Alle gegevens die WWF verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • De gegevens worden verzameld ten behoeve van WWF. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 • WWF zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van WWF en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van WWF.
 • WWF is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.
 • WWF mag mensen die een donatie hebben gedaan, bijvoorbeeld door via SMS eenmalig 3 euro te schenken, telefonisch benaderen. De regels hiervoor staan in de Telecommunicatiewet. Die geeft aan dat voor het telefonisch benaderen van donateurs geen toestemming vereist is, ook als je ingeschreven staat in het Bel-Mij-Niet-Register.
 • Natuurlijk kun je wel te allen tijde aangeven dat u niet meer telefonisch door ons benaderd wilt worden. U kunt dit ons direct in het gesprek laten weten of op een later tijdstip door een email inclusief uw telefoon nummer te sturen naar: info@wwf.nl onder vermelding van Recht van Verzet. U kunt ook bellen met onze klantenservice: 0800-1962.
 • Wil je meer weten over de regels met betrekking tot bellen, kijk dan op Consuwijzer de portaal van de toezichthouder.
Aansprakelijkheid
 • WWF, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn WWF, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk:
  • voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade.
  • voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de actie.
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Overig
 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
Spelregels
 • De deelnemer doet mee aan de sms-actie ten behoeve van de natuurbeschermingsprojecten van WWF door een keyword te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een bedank-sms. Met deze sms zal eenmalig een bedrag van 3 euro bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.
 • De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn € 3 per ontvangen bericht, exclusief de telefoonkosten.
 • Dit bedrag wordt door de provider in rekening gebracht en is exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon.
 • Dit is geen abonnementsdienst.
 • Ben je jonger dan 18? Vraag dan toestemming aan jouw ouders of verzorgers.
 • Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
 • Voor het uit voeren van deze dienst werkt WWF samen met GEEFSMS [GEEFMOBIEL], een product van CM (www.cm.nl).
 • Het bedrag wordt rechtstreeks aan WWF afgedragen, die de opbrengsten besteedt aan de natuurbeschermingsprojecten van WWF. Geef Mobiel keert gemiddeld 87% van de donatie uit als opbrengst voor het goede doel. De totale transactiekosten zijn opgebouwd uit kosten voor de verwerking door de mobiele operator en administratieve kosten voor de verwerking van de SMS donatie. Dit is een gemiddeld kostenpercentage, omdat de kosten voor de verwerking per operator verschillend zijn.
 • Deze dienst voldoet aan de Sms Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.
Veelgestelde vragen

Ik heb geen bevestiging gekregen van mijn donatie. Is de gift wel gelukt?

Nee, je moet een bedank-sms hebben ontvangen, anders is je donatie mislukt.

 • het beltegoed is op
 • je telefoonnummer is geblokkeerd voor betaal-sms-berichten. In dit geval kun je jouw telefoonnummer deblokkeren voor betaal-sms-berichten via de website: www.payinfo.nl
 • je telecomprovider heeft je telefoonnummer (automatisch) geblokkeerd voor betaal-sms-berichten. Je ontvangt hier in sommige gevallen geen bericht van als je een sms probeert te sturen naar 4333. Om de blokkade op te heffen, kunnen gebruikers contact opnemen met de klantenservice van hun provider.