WWF / Carlos Drews

De olifant van de Afrikaanse regenwouden

Deze prachtige dieren worden nog steeds ernstig bedreigd door stroperij, verlies van leefgebied en conflicten tussen mens en dier.

 • Status: Ernstig bedreigd
 • De kleine bosolifant leeft in de dichte regenwouden van West- en Centraal-Afrika.

De bosolifant

De bosolifant komt voor in de altijd vochtige regenwouden rond de evenaar in Centraal- en West-Afrika. De Afrikaanse regenwouden kenmerken zich door zogenaamde ‘bai’s’, open gebiedjes midden in de bossen waar dieren komen om te drinken en mineralen uit de aarde op te likken.

Bosolifanten worden sinds kort door wetenschappers gezien als een aparte soort en niet langer als ondersoort van de Afrikaanse olifant. Ze leven in de dichtbeboste regenwouden van West- en Centraal-Afrika.

Bosolifanten zijn kleiner dan savanneolifanten, de andere olifant die in Afrika leeft. Hun oren zijn meer ovaal van vorm en hun slagtanden zijn rechter en wijzen naar beneden. Er zijn ook verschillen in de grootte en vorm van de schedel en het skelet. Bosolifanten komen het meest voor in landen met relatief grote blokken dicht bos.

Bekijk hier twee bosolifanten, gefilmd door een wildcamera

Daniël Nelson

Wat is er aan de hand?

De toestand van de bosolifant is zeer kwetsbaar, omdat deze prachtige dieren nog steeds ernstig worden bedreigd door stroperij, verlies van leefgebied en conflicten tussen mens en dier.

Waarom is het belangrijk om de bosolifant te beschermen?

Bosolifanten komen voor in dichte bossen en zijn essentieel voor de verspreiding van de zaden van veel regenwoudbomen. De zaden van sommige van deze bomen kiemen pas nadat ze door het spijsverteringskanaal van de olifant zijn gegaan.

Ola Jennersten / WWF-Sweden

Waardoor wordt de bosolifant bedreigd?

 • 1

  Stroperij

  Bosolifanten worden voornamelijk bedreigd door stroperij voor bushmeat en ivoor. Elk jaar worden duizenden bosolifanten gedood om aan de illegale internationale vraag naar ivoor te voldoen. De slagtanden van bosolifanten zijn rechter en het ivoor is dichter waardoor bosolifanten zeer gewilde prooien zijn van stropers.

  Lees verder
 • 2

  Verdwijnend leefgebied

  Afrikaanse olifanten hebben minder ruimte om te zwerven dan ooit tevoren. Commerciële houtkap, plantages voor biobrandstoffen en mijnbouw vernietigen niet alleen leefgebieden, maar geven ook open toegang tot afgelegen olifantenbossen voor stropers. Armoede, gewapende conflicten en de ontheemding van mensen door burgerconflicten dragen ook bij tot verlies en versnippering van leefgebieden. Al deze factoren duwen olifanten naar kleinere eilanden met beschermde gebieden en belemmeren de vrijheid van olifanten om rond te zwerven.

  Lees verder
 • 3

  Mens-dierconflicten

  Naarmate leefgebieden kleiner worden en menselijke populaties zich uitbreiden, komen mensen en olifanten steeds meer met elkaar in contact. Waar boerderijen grenzen aan het leefgebied van olifanten of de migratiecorridors van olifanten blokkeren, komt schade aan gewassen en dorpen regelmatig voor. Of erger nog... Olifanten delven vaak het onderspit bij dit soort conflicten.

  Lees verder

Wat doet WWF?

Het WWF-programma voor de Afrikaanse olifant is actief in landen in Afrika die ten zuiden van de Sahara liggen en waar nog olifanten voorkomen. Het geeft strategische steun en begeleiding om ervoor te zorgen dat de olifant een toekomst heeft in Afrika. De verschillende WWF-kantoren in centraal, zuidelijk, oostelijk en westelijk Afrika werken samen met een groot aantal partners. Het programma streeft naar het behoud van levensvatbare populaties bos- en savanneolifanten in tenminste 10 landen.

Meer weten?

Julia Thiemann / WWF-Germany
Olifantensoorten
Olifantensoorten
Lees meer over de verwanten van de bosolifant, zoals bijvoorbeeld de savanneolifant!
Mauri Rautkari / WWF
Tropisch Afrika
Tropisch Afrika
Lees meer over het leefgebied van de bosolifant.

Gerelateerde artikelen

Olivier Van Bogaert / WWF

In de voetsporen van de Baka

WWF-medewerker Ingeborg vertelt over haar reis naar Kameroen.
Meer info
Marten van Dijl / Greenpeace

Minister Schouten ontvangt massale oproep voor Europese wet om bossen wereldwijd te beschermen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag een groen hart ontvangen met ruim 80.000 oproepen voor een Europese bossenwet. De massale oproep komt van bezorgde Nederlanders die de gezamenlijke bossenpetitie van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds tekenden. Deze petitie spoort het kabinet aan om zich in Europa hard te maken voor een bossenwet die duurzaamheidseisen stelt aan producten als vlees, soja, palmolie en cacao die op de Europese markt worden verhandeld. Met een krachtige Europese bossenwet wordt de betrokkenheid van Europa bij ontbossing en mensenrechtenschendingen gestopt.
Meer info
Mauri Rautkari / WWF

WWF: Samenwerking met inheemse bevolking leidt tot betere bescherming natuur

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is ervan overtuigd dat bescherming van natuurgebieden alleen mogelijk is als inheemse groepen daarmee vrijwillig instemmen en door met hen samen te werken. Dit is voor ons een harde voorwaarde als we beschermd gebied willen creëren of maatregelen willen nemen voor behoud van biodiversiteit.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!