naturepl.com / SCOTLAND: The Big Picture / WWF
19 augustus 2020

Opvallend veel dode bruinvissen langs Nederlandse kust

Sinds 1990 zijn er langs de Nederlandse kust meer dan 16.000 dode bruinvissen gevonden. De meeste daarvan werden door onderzoekers van de Universiteit Utrecht aangetroffen. Soms wel 800 per jaar.

Met name in het zuidelijke deel van de Noordzee is na 2005 een opvallende stijging van het aantal dode bruinvissen te zien. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Mogelijk is er een verband met de toename van activiteiten op zee, zoals de bouw van windmolenparken.

Kleinste walvis van de Noordzee

De bruinvis is de kleinste walvissoort in de Noordzee. Naar schatting leeft ongeveer de helft van alle gewone bruinvissen ter wereld in de Noordzee. In de drukke Noordzee heeft deze kleine walvis heeft het zwaar. Vanaf 1950 werden ze steeds zeldzamer, maar sinds 1995 laat dit walvisje zich weer vaker zien. Toch verklaart de toename in bruinvis-tellingen niet de grote hoeveelheden aangespoelde dieren.


Actieve bescherming nodig

WWF lobbyt in Nederland en binnen de Europese Unie voor betere bescherming van de Noordzeenatuur en daarmee ook belangrijke leefgebieden voor bruinvissen. De beschermde status van bruinvissen in Nederland is kort geleden teruggeschroefd. Ondanks internationale en nationale afspraken én een -  in opdracht van de Nederlandse overheid opgesteld beschermingsplan - zijn er vooralsnog geen concrete maatregelen voor bescherming genomen.

Dringende oproep aan Nederlandse overheid

Nathalie Houtman, WWF-bruinvisexpert: “Het is een teken aan de wand dat er juist langs de Nederlandse kust relatief veel dode bruinvissen aanspoelen. De druk op de bruinvissen in de Noordzee is al groot door vervuiling, onderwaterherrie en bijvangst in staand want netten. In de toekomst zal dat alleen maar toenemen door -onder meer- de uitrol van windparken op de Noordzee.“ WWF pleit voor betere erkenning van de kwetsbare situatie van bruinvissen en wil dat de overheid concrete maatregelen gaat nemen tegen de belangrijkste bedreigingen voor deze diersoort, zoals onderwaterlawaai en ongewenste bijvangst.

Daarnaast steunen we het werk van Stichting Rugvin zoals hun tellingen, want hoe meer we weten over de bruinvis, hoe beter we het dier kunnen beschermen.

Wat kun jij doen?

Zie je een bruinvis in de problemen? Bel dan SOS Dolfijn 06 - 650 98 576. Dit is het alarmnummer van SOS Dolfijn en is dag en nacht bemand.

Gerelateerde artikelen

Floor Driessen / Bureau Waardenburg

Tweede Kamer vraagt om beschermde status voor oesterriffen

Goed nieuws voor oesterriffen in de Noordzee! Op 17 december heeft de tweede kamer een motie aangenomen die de regering vraagt om bestaande én toekomstige (platte) oesterriffen een beschermde status toe te kennen. Een mooi succes waar het Wereld Natuur Fonds en Ark Natuurontwikkeling zich de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt.
Meer info
Peter Verhoog / WWF

Stekelrogonderzoek biedt hoop voor verdwenen reuzenmanta van de Noordzee

Een tiental stekelroggen wordt zaterdag 3 oktober in de Westerschelde uitgezet door WWF-NL, Sportvisserij Nederland en Blue Linked. Deze roggen zijn de laatsten van een bijzonder en innovatief onderzoek. Hierin werd gekeken of het kweken en uitzetten van haaien en roggen zou kunnen bijdragen aan het herstel van populaties in de Noordzee. De stekelroggen zijn van een zendertje voorzien, om meer te weten te komen over hun verplaatsingsgedrag en overleving na uitzetting in het wild. Dit onderzoek is de basis voor de volgende stap, om verdwenen soorten zoals de vleet en zee-engel weer in de Noordzee terug te krijgen.
Meer info
VDOS Global / WWF-Canada

Doe mee met Wereld Oceanen Dag

Vandaag is het Wereld Oceanen Dag! En dat moet gevierd worden, want we hebben heel veel te danken aan de oceanen. Ze voorzien ons van de helft van de zuurstof die we ademen, leveren ons voedsel, maar ook ingrediënten voor medicijnen, werkgelegenheid en een prachtige en onmisbare biodiversiteit. Daarnaast absorberen ze broeikasgassen en spelen daarmee in belangrijke rol in de regulering van het klimaat. Last but not least: oceanen zijn prachtig, zowel onder als boven de zeespiegel en bieden ons met hun schoonheid de nodige inspiratie en ontspanning.
Jij kunt op Wereld Oceanen Dag (maar natuurlijk ook daarna) iets terugdoen voor de oceanen. Daarom hierbij onze tips:
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).