naturepl.com / SCOTLAND: The Big Picture / WWF
19 augustus 2020

Opvallend veel dode bruinvissen langs Nederlandse kust

Sinds 1990 zijn er langs de Nederlandse kust meer dan 16.000 dode bruinvissen gevonden. De meeste daarvan werden door onderzoekers van de Universiteit Utrecht aangetroffen. Soms wel 800 per jaar.

Met name in het zuidelijke deel van de Noordzee is na 2005 een opvallende stijging van het aantal dode bruinvissen te zien. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Mogelijk is er een verband met de toename van activiteiten op zee, zoals de bouw van windmolenparken.

Kleinste walvis van de Noordzee

De bruinvis is de kleinste walvissoort in de Noordzee. Naar schatting leeft ongeveer de helft van alle gewone bruinvissen ter wereld in de Noordzee. In de drukke Noordzee heeft deze kleine walvis heeft het zwaar. Vanaf 1950 werden ze steeds zeldzamer, maar sinds 1995 laat dit walvisje zich weer vaker zien. Toch verklaart de toename in bruinvis-tellingen niet de grote hoeveelheden aangespoelde dieren.


Actieve bescherming nodig

WWF lobbyt in Nederland en binnen de Europese Unie voor betere bescherming van de Noordzeenatuur en daarmee ook belangrijke leefgebieden voor bruinvissen. De beschermde status van bruinvissen in Nederland is kort geleden teruggeschroefd. Ondanks internationale en nationale afspraken én een -  in opdracht van de Nederlandse overheid opgesteld beschermingsplan - zijn er vooralsnog geen concrete maatregelen voor bescherming genomen.

Dringende oproep aan Nederlandse overheid

Nathalie Houtman, WWF-bruinvisexpert: “Het is een teken aan de wand dat er juist langs de Nederlandse kust relatief veel dode bruinvissen aanspoelen. De druk op de bruinvissen in de Noordzee is al groot door vervuiling, onderwaterherrie en bijvangst in staand want netten. In de toekomst zal dat alleen maar toenemen door -onder meer- de uitrol van windparken op de Noordzee.“ WWF pleit voor betere erkenning van de kwetsbare situatie van bruinvissen en wil dat de overheid concrete maatregelen gaat nemen tegen de belangrijkste bedreigingen voor deze diersoort, zoals onderwaterlawaai en ongewenste bijvangst.

Daarnaast steunen we het werk van Stichting Rugvin zoals hun tellingen, want hoe meer we weten over de bruinvis, hoe beter we het dier kunnen beschermen.

Wat kun jij doen?

Zie je een bruinvis in de problemen? Bel dan SOS Dolfijn 06 - 650 98 576. Dit is het alarmnummer van SOS Dolfijn en is dag en nacht bemand.

Gerelateerde artikelen

Lisa Neyman

Dodelijke hindernisbanen in de oceanen

Walvissen zijn van levensbelang voor een gezonde oceaan en planeet. Helaas zorgen bedreigingen zoals aanvaringen met schepen, bijvangst in visserij, onderwaterlawaai, plasticvervuiling en klimaatverandering ervoor dat walvissen hun leven niet zeker zijn.
Meer info

Missie bruinvis

WWF's Oceanenexpert Nathalie Houtman vertelt over haar bijzondere veldbezoek in de Oosterschelde: missie bruinvis.
Meer info
Goofy Aquavideo WWF

Kwetsbaar schelpdierrif bij Schiermonnikoog bedreigd door geplande aardgaswinning

Op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning. Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen om dit te voorkomen en hebben een gezamenlijke visie geschreven waarmee het plan van tafel moet. Een boorplatform is een grote bedreiging voor de natuur en helemaal in dit unieke gebied met bedreigde leefgebieden en soorten. Gaswinning op deze plek zal vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).