Martin Harvey / WWF
18 december 2017

Consumenten in China steunen ivoorverbod

Eind december 2017 gaat er in China een historisch verbod in op de binnenlandse handel in ivoor. In aanloop naar deze gebeurtenis deden WWF en TRAFFIC een consumentenonderzoek naar ivoor in China. En wat blijkt: een meerderheid van de ondervraagde consumenten steunt het verbod op binnenlandse ivoorhandel. Het brede draagvlak laat zien dat de maatregel ivoorhandel aanzienlijk zal kunnen verminderen.

 

 

Het onderzoek richtte zich onder andere op het identificeren van factoren die ivoorconsumptie beïnvloeden. Ook werd de houding van mensen ten opzichte van het verbod gepeild. WWF en TRAFFIC publiceerden de resultaten in het nieuwe rapport "Demand under the Ban: China ivory consumption research 2017."

Resultaten

Naast het brede draagvlak voor het verbod op binnenlandse ivoorhandel kwamen er nog meer opvallende resultaten uit de enquête:

  • De aankoop van ivoor is in de afgelopen 3 jaar gedaald in steden als Beijing en Chengdu. In deze steden is de regelgeving nu al strenger en zijn mensen meer op de hoogte van het aanstaande verbod. De verkoop blijkt verplaatst van deze metropolen naar regionale steden in China
  • Slechts 19% van de ondervraagden kende de regelgeving rondom ivoorhandel
  • 86% gaf aan het aankomende verbod te ondersteunen
  • Meer dan de helft van de ivoorkopers uit het verleden is gestopt met kopen. Toch zal de vraag naar ivoor blijven bestaan ​​in sommige groepen.

Enorme stap voorwaarts

Christiaan van der Hoeven (Wereld Natuur Fonds): "China heeft leiderschap getoond. Het verbod is een grote stap voorwaarts. Toch is het duidelijk dat de komende maanden absoluut cruciaal zijn om het verbod effectief te kunnen afdwingen. We blijven ervan overtuigd dat wanneer de deuren naar de grootste legale binnenlandse ivoorhandel sluiten, we in 2018 een stap dichter zullen staan bij een verminderde vraag naar ivoor."

China is wereldwijd de belangrijkste bestemming voor ivoor. China's acties, meer dan die van enig ander land, kunnen olifantenstroperij en illegale ivoorhandel tegengaan en hebben een aanzienlijke invloed op het voortbestaan van Afrikaanse olifanten.

Het verbod is een grote stap voorwaarts maar ook pas een begin. Gedragsveranderingscampagnes en lobbyactiviteiten zullen nodig zijn om de - in de Chinese cultuur verankerde ivoorconsumptie - terug te dringen.

Gerelateerde artikelen

Mens-dierconflicten één van de grootste bedreigingen voor wilde diersoorten

Meer info

Afrikaanse olifanten krijgen hogere status van bedreiging op Rode Lijst

Voortaan staan de Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant op de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten te boek als Bedreigd en Ernstig bedreigd. Onlangs besloot de African Elephant Specialist Group van IUCN na jarenlang onderzoek en debat, dat bosolifanten en savanneolifanten zoveel van elkaar verschillen dat ze twee soorten zijn. Ze werden altijd als één soort beschouwd, en die stond als Kwetsbaar op de Rode Lijst.
Meer info
Elephant Connection

Ruim baan voor olifanten

Voor de vele olifanten in de Kavango-Zambezi-regio (KAZA) in zuidelijk Afrika ziet het er gunstig uit: bij Sioma Ngwezi National Park in Zuidwest-Zambia blijkt een gebied vrije doorgang te kunnen bieden aan olifanten. Ze kunnen er vrij doorheen bewegen om van regio’s met een hoge olifantendichtheid naar streken te trekken waar meer ruimte, voedsel en water voor ze is. In een deel van Afrika waar zoveel olifanten zijn dat de natuur en mensen eronder lijden, is dat een zeer welkom bericht.

Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.