Gustavo Ybarra / WWF

Natuurbescherming is mensenwerk

In het Shared Resources Joint Solutions-programma ondersteunen we lokale organisaties om de natuur te beschermen

Show this page in English

Als WWF beschermen we de natuur. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Is dat het beschermen van de dieren die er leven? Een heel gebied beheren? Of juist samen met de mensen die er wonen aan behoud en herstel van de natuur werken?

Het is het allemaal. We beschermen een gebied op zo’n manier dat de belangen van alle dieren én mensen die ermee te maken hebben in balans zijn met wat de natuur aankan. Wij mensen zijn allemaal afhankelijk van de natuur. We kunnen niet zonder.

Lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties versterken

De natuur beschermen kunnen we niet alleen. Daarom werken we intensief samen met allerlei partijen, zoals bedrijven, overheden, lokale ngo’s en bewoners. We merken dat vooral die laatste twee vaak nauwelijks betrokken worden bij besluiten over een gebied. Daarom zijn we in 2016 gestart met het ‘Shared Resources, Joint Solutions’-programma (SRJS), waarbij we 5 jaar lang samenwerken in een partnerschap met IUCN NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In dit programma ondersteunen en versterken we lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 landen, zodat we samen met overheden en bedrijven de watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig kunnen stellen. Ook zorgen we ervoor dat deze organisaties onderling gaan samenwerken om zo sterker te staan.

Karine Aigner / WWF-US

Hoe werken we binnen SRJS?

  • Vanuit WWF werken we in 4 gebieden: in Bolivia en Paraguay, in Suriname en Guyana, in Zambia en Mozambique, en in Atjeh op het Indonesische eiland Sumatra
  • Onze focus ligt op de thema’s klimaat, water en voedsel
  • We werken vanuit de zogenaamde landschapsbenadering: we kijken naar álle processen, stakeholders en besluiten die invloed hebben op de natuur ter plaatse
  • We geven bijvoorbeeld ook aandacht aan de positie van vrouwen en meisjes, of aan wat we onderling van elkaar kunnen leren over samenwerken met bedrijven

Resultaten

In de afgelopen 3,5 jaar hebben we al een paar mooie dingen bereikt. Een paar voorbeelden:

  • De Zambiaanse dam die niet doorging, wat we vooral bereikt hebben dankzij lobbywerk en het bij elkaar brengen van veel lokale partijen die samen op zijn getrokken (o.a. een succesvolle petitie door 200.000 mensen getekend!) om de dam tegen te houden
  • Succesvolle pilot van het early warning system, een ‘ontbossingsvoorspeller’ die tot een half jaar van tevoren kan aangeven dat er mogelijk illegaal bomen gekapt gaan worden. Lees er meer over in ons Be one with nature-magazine van oktober 2019
  • In Guyana en Suriname werken we samen met kleine lokale organisaties om kwik uit te bannen, wat daar door de vele illegale goudwinning in de natuur terechtkomt – met ernstige gevolgen. We hebben bijvoorbeeld een campagne opgezet om lokale bevolking uit te leggen wat de risico’s van kwik zijn, en alternatieven aangedragen. Lees het artikel hier (Engelstalig)
  • In de Indonesische provincie Atjeh zijn veel conflicten tussen mensen en olifanten. Samen met lokale bewoners en organisaties hebben we land rondom dorpen vrijgemaakt voor een doorgang, zodat de olifanten daar niet meer naartoe komen. Er groeien gewassen waar olifanten van kunnen eten én de bewoners hebben er zelf economisch profijt van
  • In Mozambique hebben we lokale vissers getraind om duurzaam en legaal te vissen, waardoor ze niet langer conflicten krijgen met de overheid. Lees het artikel hier (Engelstalig)
  • In Paraguay steunen we twee vrijwilligers die met een traditionele kano de rivier afzakken en onderweg verhalen van lokale bewoners ophalen. Daarmee willen ze de noodzaak van het beschermen van de Paraguay-rivier laten zien, voor alles en iedereen die daarvan afhankelijk is.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en resultaten die we behalen met ons SRJS-programma? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief (Engelstalig, verschijnt ongeveer 4x per jaar).

Highlights

In dit online magazine (ook Engelstalig) vind je een aantal mooie resultaten van het SRJS-programma in 2018. In de facts en figures bijvoorbeeld lees je hoe vaak onze partners erin geslaagd zijn om overheden en bedrijven te overtuigen, of hoeveel lokale organisaties we versterkt hebben zodat ze beter in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Shutterstock / isak55 / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!