Gustavo Ybarra / WWF

Natuurbescherming is mensenwerk

In het Shared Resources Joint Solutions-programma ondersteunen we lokale organisaties om de natuur te beschermen

Bekijk onze resultaten

Show this page in English

Natuurbescherming gaat om meer dan alleen dieren. Bij WWF kijken we of de belangen van alle dieren én mensen in balans zijn met wat de natuur aankan. Want wij mensen zijn allemaal afhankelijk van de natuur.

Om de natuur te beschermen werken we al jaren intensief samen met allerlei partijen, zoals bedrijven, overheden, lokale organisaties en bewoners. Maar we merkten dat vooral die laatste twee vaak nauwelijks betrokken werden bij besluiten over een gebied. Daarom hebben we van 2016-2020 het ‘Shared Resources, Joint Solutions’-programma (SRJS) opgezet, vanuit een partnerschap met IUCN NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met SRJS hebben we lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 landen ondersteund en versterkt. Ons doel was om samen met overheden en bedrijven de watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Ook hielpen we deze organisaties om onderling meer samen te werken.

Groep vrouwen in Congo Karine Aigner / WWF-US

Werkwijze

  • WWF werkte in 4 gebieden: in Bolivia en Paraguay, in Suriname en Guyana, in Zambia en Mozambique, en in Atjeh op het Indonesische eiland Sumatra
  • SRJS werkte vanuit de zogenaamde landschapsbenadering: dan kijk je naar álle processen, stakeholders en besluiten die invloed hebben op de natuur ter plaatse
  • We hebben ook aandacht gegeven aan de positie van vrouwen en meisjes, aan lokale oplossingen tegen klimaatverandering, of aan van elkaar leren over samenwerken met bedrijven

Resultaten

In de afgelopen 5 jaar hebben we mooie dingen bereikt. Een paar voorbeelden:

Shutterstock / SantiPhotoSS / WWF
Mensen en natuurbescherming
Mensen en natuurbescherming
Een balansoefening
Martin Harvey / WWF
Zambiaanse dam gaat niet door
Zambiaanse dam gaat niet door
Wat we bereikt hebben dankzij lobbywerk, het bij elkaar brengen van veel lokale partijen die samen op zijn getrokken. En een succesvolle petitie die door 200.000 mensen getekend is.
Henry Maillet & Jeffrey Wong/WWF-Paraguay
Verhalen verzamelen
Verhalen verzamelen
We steunden twee vrijwilligers die in een traditionele kano in Paraguay een rivier af zakten om verhalen te verzamelen die de noodzaak van het beschermen van de Paraguay-rivier laten zien.
Mahmud Yani / WWF-Indonesia
Doorgang voor olifanten Atjeh
Doorgang voor olifanten Atjeh
Gerealiseerd in de Indonesische provincie Atjeh waar veel conflicten waren tussen mensen en olifanten. De doorgang biedt voor zowel olifanten als mensen een oplossing.
Alain Compost / WWF
Succesvolle pilot Early Warning System
Succesvolle pilot Early Warning System
Een voorspeller van ontbossing die aangeeft waar mogelijk illegaal bomen gekapt gaan worden.
Philippe T. / WWF-France
Samenwerken om kwik uit te bannen
Samenwerken om kwik uit te bannen
In Guyana en Suriname hebben we bijvoorbeeld een campagne opgezet om lokale bevolking uit te leggen wat de risico’s van kwik zijn, en alternatieven aangedragen voor goudwinning. Doorklik naar Engels artikel.
Dominiek Plouvier / WWF
Surinaamse natuur beter beschermd
Surinaamse natuur beter beschermd
De nieuwe Surinaamse Milieuwet is samen met alle relevante stakeholders tot stand gekomen, inclusief inheemse volkeren uit het binnenland.
WWF Indonesia
Natuurbescherming begint bij vrouwen
Natuurbescherming begint bij vrouwen
Maatschappelijk werker Husna uit Atjeh leert vrouwen om voor zichzelf op te komen en de natuur te beschermen (EN).
WWF-US / Ricardo Lisboa
De natuur beschermen met data
De natuur beschermen met data
Goede gegevens en technologie zijn onmisbaar om inzicht te krijgen in wat er in de natuur gebeurt en hoe we die kunnen beschermen (EN).
Green Renaissance / WWF-US
Duurzaam en legaal vissen
Duurzaam en legaal vissen
Door in Mozambique lokale vissers te trainen om duurzaam en legaal te vissen, kregen ze niet langer conflicten met de overheid. Doorklik naar Engelse pagina.
Jason Houston / WWF-US
Ontbossing Paraguay tegengaan
Ontbossing Paraguay tegengaan
Een unieke samenwerking tussen banken en lokale organisaties (EN).
WWF-US / James Morgan
Lokaal geld voor het klimaat
Lokaal geld voor het klimaat
Van elke 10 dollar aan klimaatfinanciering gaat er maar 1 naar lokale projecten (EN).
Coronasteun voor Bolivia en Paraguay
Coronasteun voor Bolivia en Paraguay
Hoe we lokale gemeenschappen helpen in deze pandemie (EN).
cover online magazine securing nature SRJS programme

Online Magazine

In dit online magazine (Engelstalig) vind je een aantal mooie resultaten van het SRJS-programma in 2018. In de facts en figures bijvoorbeeld lees je hoe vaak onze partners erin geslaagd zijn om overheden en bedrijven te overtuigen, of hoeveel lokale organisaties we versterkt hebben zodat ze beter in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Schrijf je in voor de SRJS nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en resultaten die we behalen met ons SRJS-programma? Onze Engelstalige nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.

Per Angelstam WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!