Shutterstock / SantiPhotoSS / WWF

Mensen en natuurbescherming: een balansoefening

Essay over het SRJS-programma

"Heel veel geld, tijd en energie," stelt Ruth Alipaz, sociaal leider van de lokale bevolking in Bolivia, "steken bedrijven en overheden in het vernietigen van de aarde. En niet in het beschermen ervan." Deze hartenkreet delen natuurbeschermingsorganisaties, in het besef dat juist plaatselijke gemeenschappen de vernietiging van de natuur aan den lijve voelen.

Vijf jaar geleden gingen natuurbeschermingsorganisaties dan ook bij zichzelf te rade of ze wellicht bewoners meer en beter konden betrekken. Het was tijd om uit het rad van ‘natuur om de natuur’ te stappen en te luisteren naar de inbreng van lokale gemeenschappen. "Echt luisteren is daarbij cruciaal," zegt Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL.

Oogmerk van het vijfjarige Shared Resources, Joint Solutions (SRJS)-programma was om werelden samen te brengen, die lang grotendeels gescheiden bleven. Inclusive conservation is het tegengeluid van de klassieke benadering van natuurbescherming, waarbij behalve beheerders zo min mogelijk mensen in de natuur voorkwamen.

Het was een ambitieus programma, dat zich afspeelde in landschappen waar externe partijen het leven van bewoners en de natuur bedreigden en waar soms ook interne conflicten waren.

Zoekend en tastend probeerden betrokkenen samen hun weg te vinden. Op een hobbelig parcours, waar wantrouwen en vertrouwen af en toe in een wankel evenwicht waren. Maar waar ook wel degelijk gemeenschappelijke belangen werden gevonden.

Het essay ‘Mensen en natuurbescherming: een balansoefening’ is een vrije interpretatie van wat schrijfster Karin Anema het meeste trof. De geëngageerde inbreng. Het besef van beperkingen. Én van de kracht van echt contact en storytelling.

Twee kindjes in Bolivia Gustavo Ybarra / WWF

Over SRJS

Met SRJS hebben we lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 landen ondersteund en versterkt. Ons doel was om samen met overheden en bedrijven de watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Ook hielpen we deze organisaties om onderling meer samen te werken.

Lees meer over SRJS