naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF

Luipaarden in verre oorden hebben onze bescherming nodig

Om de luipaarden in leven te houden zijn grotere, beschermde leefgebieden nodig. 

 • Beschermde gebieden
 • Minder stroperij
 • Nieuwe kittens

Wat doet WWF om de luipaard te beschermen?

Verschillende soorten luipaarden worden bedreigd door vergelijkbare oorzaken, maar het beschermen van deze dieren gebeurt op andere manieren. WWF ondersteund projecten voor amoerpanters, Perzische luipaarden en sneeuwluipaarden.

Martin Harvey / WWF

Hoe we de luipaard kunnen beschermen

 • 1

  Een groot beschermd gebied voor amoerpanters

  WWF werkt in Rusland aan een herstelprogramma voor de amoerpanter. Door een herintroductieprogramma, anti-stroperij maatregelen en lokale jachtopzieners kan in de toekomst hopelijk het aantal amoerpanters blijven groeien. Vooral de vorming van een groot beschermd gebied ter grootte van 360.000 hectaren (vergelijkbaar met de totale hoeveelheid bos in Nederland) blijkt vruchten af te werpen. WWF wil één groot grensoverschrijdend Chinees-Russisch beschermd gebied creëren. Sinds 2007 is het aantal amoerpanters bijna verdubbeld: van 30 naar 57.

  Lees verder
 • 2

  Meer Perzische luipaarden

  In Centraal-Azië streeft WWF naar een tientallen miljoenen hectaren aaneengesloten natuurgebied voor de Perzische luipaard. Door educatie aan parkmanagers en anti-stroperijbrigades kan de kat beter beschermd worden. Ook kan door een herintroductieprogramma het aantal luipaarden weer stijgen. In een fokcentrum voor Perzische luipaarden in Sochi National Park in Rusland zijn in november 2014 drie kittens geboren. De dieren worden uitgezet in het wild als ze de daarvoor vereiste vaardigheden hebben ontwikkeld.

  Lees verder

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de luipaard

Zuidelijk Afrika
Zuidelijk Afrika
Het waterrijke savannegebied bij de rivier de Zambezi is onmisbaar.
Russische Verre Oosten
Russische Verre Oosten
Hier voelen de amoertijger en amoerluipaard zich thuis.
Rusland & Mongolië
Rusland & Mongolië
De verre Altai-Sayan regio heeft nog veel ongerepte natuur.
Amazone
Amazone
De Amazone is gigantisch, maar er is enorm veel bos verloren gegaan in de laatste jaren.

Resultaten en Updates

Meer amoerluipaarden in Rusland

Uit de laatste telling blijkt dat het aantal amoerluipaarden in Rusland blijft stijgen.
Meer info

In beeld: vrijlating Perzische luipaarden in de Kaukasus

Mooi nieuws uit de Kaukasus deze week: in Noord-Ossetië werden twee Perzische panters in het wild uitgezet. Het is de tweede keer dat Perzische panters vrijgelaten worden in het gebied.
Meer info

Aantal amoerluipaarden groeit door

Het aantal amoerluipaarden in het wild is weer gegroeid!
Meer info

Tweede zero poaching-jaar voor sneeuwluipaarden in Mongoolse Altai

In het Altai-Sayangebergte in Mongolië zijn de laatste 2,5 jaar geen sneeuwluipaarden gestroopt!
Meer info

Schrijf je in

Blijf op de hoogte!

Martin Harvey / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!