Richard Barrett / WWF-UK

De ijsbeer heeft onze bescherming nodig

IJsberen hebben ijs nodig om te kunnen overleven.

 • IJsbeergebieden beschermen
 • Duurzame plannen maken
 • Mens-IJsbeerconflicten voorkomen
 • Klimaatverandering tegengaan

Wat doet WWF om de ijsbeer te beschermen?

De ijsbeer wordt vooral bedreigd doordat zijn leefgebied aan het smelten is. WWF wil deze gebieden beschermen, zodat de ijsbeer hopelijk nog even op het ijs kan wonen. 

Jim Leape / WWF

Hoe we de ijsbeer kunnen beschermen

 • 1

  Noordpoolgebied beschermen

  Om de toekomst van de ijsbeer veilig te stellen, wil het Wereld Natuur Fonds dat de belangrijkste ijsbeergebieden een beschermde status krijgen. Om die gebieden vast te stellen en te monitoren, doen we onderzoek naar ijsberen met behulp van zenders en luchtopnamen.


  Ook gaan wij met overheden en internationale organisaties om tafel om tot een duurzaam plan voor het hele gebied te komen. Wij vinden dat alle economische activiteiten in het Noordpoolgebied afgestemd moeten worden op wat de kwetsbare natuur aankan.

 • 2

  Mens- dierconflicten voorkomen

  Omdat ieder slachtoffer (mens en dier) in deze conflicten er een teveel is, zetten we ijsbeerpatrouilles in en trainen we de lokale bevolking in het verjagen van ijsberen. Ook plaatsen we ijsbeerbestendige containers om voedsel veilig op te kunnen slaan.

  Lees verder
 • 3

  Strengere milieuregelgeving

  Ongelukken met schepen en olie- en gasinstallaties zijn een ramp voor het Arctisch gebied omdat we in de extreme kou de rotzooi nauwelijks op kunnen ruimen. Daarom lobbyen we voor scherpe veiligheids- en milieuwetgeving voor alle activiteiten op de Noordpool. Zo moeten schepen bijvoorbeeld extra stevige, dubbele wanden hebben om aanvaringen met ijsschotsen te kunnen doorstaan.

 • 4

  Klimaatverandering tegengaan

  Uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 is de belangrijkste oorzaak voor het smeltende zeeijs in het Arctisch gebied. Daarom zetten we ons wereldwijd in om het gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas terug te dringen. We doen dat samen met overheden, bedrijven en burgers. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst voor de ijsbeer!

  Lees verder

Waar zijn we actief?

Ons focusgebied voor de ijsbeer

Noordpool
Noordpool
Het Noordpoolgebied ziet er onverwoestbaar uit, maar de natuur is heel kwetsbaar.

Resultaten en Updates

2050: een ijsvrije Noordpool?

De cryosfeer – alle delen op onze aarde die bevroren zijn door ijs, sneeuw of gletsjers – dreigt te verdwijnen. Opwarming en toenemende druk van menselijke activiteiten zoals visserij en vervuiling zorgen ervoor dat deze gebieden in rap tempo veranderen. Het lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, maar wat er in de cryosfeer gebeurt heeft groot effect op andere delen in de wereld en ook op ons.
Meer info

Canada en de Inuit beschermen samen de ‘Last Ice Area’

Canada en de Inuit beschermen samen de ‘Last Ice Area’. ‘Tuvaijuittuq’ (‘het ijs smelt nooit’) wordt een van de grootste beschermde gebieden ter wereld.
Meer info

IJsberen monitoren in Spitsbergen

Jon Aars van het Norwegian Polar Institute (NPI) werkt in samenwerking met WWF mee aan het IJsberen monitoring project in Spitsbergen. Hij is soms dagen onderweg om IJsberen te (onder)zoeken. Hij plaatst geolocatie tags om het gedrag van de ijsberen te kunnen volgen. Lees hier een fragment uit zijn dagboek.
Meer info

5 vragen en antwoorden over de ijsbeer

De ijsbeer is dé icoon van de Noordpool en van klimaatverandering, maar gek genoeg gaat het op dit moment nog helemaal niet zo slecht met de dieren. Hun aantal daalt gemiddeld niet en neemt op sommige plekken op de Noordpool zelfs toe. En dat terwijl het zee-ijs smelt. Hoe kan dat? Misleiden natuurorganisaties de machtige ijsbeer als symbool om donateurs te winnen? 5 terechte vragen over de ijsbeer aan Gert Polet, Noordpoolexpert van Wereld Natuur Fonds.
Meer info

In Beeld: ijsbeeronderzoek bij -20 °C

Bij temperaturen tot -20 °C, met harde wind, gingen onderzoekers van het Noors Polair Instituut (NPI) dit voorjaar weer op pad om ijsberen te onderzoeken.
Meer info

Rusland beschermt groot Arctisch gebied

Rusland heeft een enorm Arctisch gebied tot natuurreservaat verklaard. Het gebied is groter dan 1,5 keer de oppervlakte van Nederland. Het natuurreservaat de 'Nieuwe Siberische eilanden' werd opgericht op voorstel van WWF-Rusland.
Meer info

Schrijf je in

Blijf op de hoogte!

WWF / Sindre Kinnerød

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!