03 juli 2020

Duizenden ernstig bedreigde steuren vrijgelaten in Donau

Meer dan 7.000 jonge Beluga-steuren zijn vrijgelaten in de rivier de Donau. Honderden mensen in heel Europa steunden de uitzetting van een ​​van 's werelds meest iconische en bedreigde vissen via een crowdfundingsactie van WWF.

Het aantal Beluga-steuren – samen met drie andere steurensoorten - is de afgelopen decennia sterk gedaald door overbevissing en dammen die hun trekroutes blokkeren. De grootste bedreiging nu is stroperij. Wilde kaviaar en het vlees van de steur doet het goed op de bloeiende illegale handel in Europa.

De 3 maanden oude steuren zijn grootgebracht in watertanks die rivierstromen nabootsten. Zo hebben ze een uitstekende kans na hun vrijlating om prooien te vinden en roofdieren te vermijden - en de lange migratie naar de Donau-delta te overleven.

Monitoring

Alle steuren zijn getagd zodat WWF en wetenschappelijke partners hun ontwikkeling kunnen bestuderen. Deze vissen gaan op weg naar de Zwarte Zee, waar ze uitgroeien tot een van de grootste zoetwatervissen op aarde. De monitoring levert ook belangrijke informatie op over het gedrag van de Beluga-steur, inclusief hun migratiepatronen en belangrijke leefgebieden.

“We zullen doorgaan met het vrijlaten van de steur in de Donau, maar dit is geen oplossing voor de lange termijn. We moeten de illegale visserij stoppen, het beheer van de Donau over de grenzen heen verbeteren en aangetaste delen van het stroomgebied herstellen - werk waar zowel de mens, de natuur als de steur baat bij hebben”, aldus Beate Striebel, WWF Lead Global Sturgeon-initiatief. "Dit is ons doel - de Donau helpen herstellen en de stroperij beëindigen, zodat deze jonge steur kan overleven en bloeien wanneer hij terugkeert."

Gerelateerde artikelen

Michel Gunther / WWF

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.
Meer info
Peter Verhoog / WWF

Stekelrogonderzoek biedt hoop voor verdwenen reuzenmanta van de Noordzee

Een tiental stekelroggen wordt zaterdag 3 oktober in de Westerschelde uitgezet door WWF-NL, Sportvisserij Nederland en Blue Linked. Deze roggen zijn de laatsten van een bijzonder en innovatief onderzoek. Hierin werd gekeken of het kweken en uitzetten van haaien en roggen zou kunnen bijdragen aan het herstel van populaties in de Noordzee. De stekelroggen zijn van een zendertje voorzien, om meer te weten te komen over hun verplaatsingsgedrag en overleving na uitzetting in het wild. Dit onderzoek is de basis voor de volgende stap, om verdwenen soorten zoals de vleet en zee-engel weer in de Noordzee terug te krijgen.
Meer info
JORGE SIERRA / WWF-Spain

Dringende actie is nodig om Donana te redden

Uit een nieuwe analyse van WWF blijkt dat het Doñana National Park aan het verslechteren is door jarenlange verwaarlozing. Sinds 2010 diende WWF-Spanje al diverse klachten in over de slechte staat van het moerasgebied bij de Europese Unie.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).