Jaren 90

De geschiedenis van WWF: wat hebben we gedaan in de periode van 1990 t/m 1999?

Nog tien jaar om de natuur te redden

‘Nog tien jaar om de natuur te redden’

Volgens gezaghebbende bronnen rest de mens nog een decennium om de bedreigde natuur in de wereld veilig te stellen. Als reactie op deze sombere voorspelling publiceert het Wereld Natuur Fonds de beleidsvisie ‘Nog tien jaar om de natuur te redden’. Daarin formuleert de organisatie zeven doelen, speerpunten genoemd, die ertoe moeten leiden dat de aantasting van de natuur en het milieu stopt en wordt teruggedrongen.

Een van de speerpunten is geheel op Nederland gericht: het creëren van 2000 km2 nieuwe natuur in Nederland in de komende tien jaar.

WWF levende rivieren

1992 Levende Rivieren

Het Wereld Natuur Fonds heeft zich in de in 1991 uitgebrachte beleidsvisie ‘Nog tien jaar om de natuur te redden’ onder andere tot doel gesteld om in Nederland ruimte te scheppen voor 2000 km2 nieuwe natuur.

Langs de grote rivieren liggen de grootste kansen voor het ontwikkelen van die gewenste nieuwe natuur. In de studie ‘Levende Rivieren’ zet de organisatie uiteen hoe dit moet worden aangepakt. Het creëren van nieuwe natuurgebieden langs de grote rivieren zal het bijkomende voordeel hebben dat de leefbaarheid in Nederland toeneemt en het risico van overstromingen wordt verkleind.

Nationale postcode loterij overhandigt WWF geld Roy Beusker Fotografie

1993 Nationale Postcode Loterij

Het Wereld Natuur Fonds wordt beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. De jaarlijkse bijdragen van de NPL worden een belangrijke en zeer gewaardeerde inkomstenbron van de organisatie.

In 2018 hebben we tijdens het Goed Geld Gala in Carré, naast de 13,5 miljoen euro die we elk jaar ontvangen, nog 2 miljoen euro extra mogen krijgen. Dit is gebruikt om bij te dragen aan het beschermen van de Amazone, onder andere door het stimuleren van duurzame land- en bosbouw.

1993 TV marathon

1993 TV-marathon

RTL4 zendt een 28 uur durende TV-marathon uit voor het Wereld Natuur Fonds.

Van vrijdag 3 september 20.00 uur tot zaterdag 4 september 24.00 uur presenteren Henny Huisman, Ivo Niehe, André van Duin en Koos Postema een programma met veel informatie en amusement.

Het succes van de TV-marathon is enorm: 294.245 mensen laten zich inschrijven als donateur. Het Wereld Natuur Fonds ziet zijn achterban daarmee groeien tot 700.000 donateurs.

Living Planet Campaign in 2000

1996 The Living Planet Campaign

In oktober 1996 gaat onder het motto Let’s leave our children a living planet ‘WWF 2000: The Living Planet Campaign’ van start, een campagne van het internationale Wereld Natuur Fonds, waaraan ook de Nederlandse tak van WWF deelneemt.

Doel van de campagne is om vóór het jaar 2000 wezenlijke stappen te hebben gezet ten aanzien van het behoud van de belangrijkste natuurgebieden in de wereld, de bescherming van ernstig bedreigde diersoorten en het zorgvuldig omgaan met de aarde en haar hulpbronnen.

1997 1000 Dagen, 1000 Daden

Op 5 april 1997 is het precies 1000 dagen vóór het jaar 2000. In die 1000 dagen heeft de mens nog tijd om 1000 daden voor de natuur te doen. Als onderdeel van ‘WWF 2000: The Living Planet Campaign’ voert WNF-Nederland de actie ‘1000 Dagen, 1000 Daden’. WNF-voorzitter Ed Nijpels geeft de aftrap van de actie door twee kinderen naar elke provinciehoofdstad van Nederland te sturen met de vraag aan de burgemeesters van deze steden om vóór het jaar 2000 een concrete bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur.

1997 1000 dagen

Lees verder

Jaren 80
Jaren 80
Jaren 00
Jaren 00
Santiago Cabral

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!