Sinds 2010

WWF Historie: de belangrijkste resultaten die we samen met onze donateurs hebben bereikt in de periode sinds 2010.

"Ik ben geen armbandje. Ik ben geen vloerkleedje. Ik ben geen pijnstiller."

2012 Wildlife Crime Campagne

Met deze respectievelijk door een olifant, een tijger en een neushoorn ‘uitgesproken’ teksten begint het Wereld Natuur Fonds in oktober een campagne tegen wildlife crime. Producten van olifant, tijger en neushoorn zijn razend populair in diverse landen van de wereld, waardoor het stropen van deze dieren een zeer lucratieve bezigheid is. De georganiseerde misdaad heeft deze ‘markt’ ontdekt, met rampzalige gevolgen voor het lot van de olifant, de tijger en de neushoorn. Het Wereld Natuur Fonds wil met steun van iedereen die hart heeft voor de natuur wereldwijd een vuist maken tegen deze vorm van natuurvernietiging, onder het motto ‘Zij hebben geen stem. Wij wel.’

Olifant, tijger en neushoorn
Links afbeelding mooie, rijke oceaanbodem en rechts afbeelding lege, dode oceaanbodem

2014 Seastars

Door overbevissing, vervuiling en de gevolgen van klimaatverandering wordt de gezondheid van de zeeën en oceanen steeds verder aangetast.

Het Wereld Natuur Fonds vraagt aandacht voor deze fatale ontwikkeling met een twaalf maanden durende campagne, ‘Seastars’, die als doel heeft meer en beter beschermde zeegebieden tot stand te brengen. Met de oproep ‘Word een ster voor de zee en help mee!’ probeert het Wereld Natuur Fonds zo veel mogelijk steun voor de campagne te krijgen.

In januari 2015 komt uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro beschikbaar.

2015 Natuurherstel Haringvliet

Een gezamenlijk project van het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Doel is om het oer-Hollandse getijdenlandschap in en rond het Haringvliet in ere te herstellen. Die mogelijkheid is ontstaan na het besluit van de Nederlandse regering om de sluizen van de Haringvlietdam in 2018 op een kier te zetten. Door dit zogenaamde Kierbesluit zal de natuurlijke situatie van vóór de afsluiting van het Haringvliet gedeeltelijk kunnen terugkeren.

Kaart natuurherstel Haringvliet

2018 Team Tijger

Het internationale Wereld Natuur Fonds zet een wereldwijd reddingsplan op voor de tijger. Van de 100.000 tijgers die een eeuw geleden leefden, waren er in 2010 nog 3.200 over.

Dankzij het werk van het Wereld Natuur Fonds zijn dat er in 2018 weer 3.900. Een toename dus, maar nog steeds alarmerend weinig. De organisatie stelt zich als doel om in 2022 het aantal in het wild levende tijgers te hebben verdubbeld. WWF-NL zamelt met de actie ‘Team Tijger’ geld in voor de door stroperij bedreigde tijgers in het Russische Amoer-Heilong. De Rangers voeren hun eigen actie voor de tijger, ook onder de naam ‘Team Tijger’.

Meer info
Jaren 00
Jaren 00
Historie van WWF
Lees hier meer over onze belangrijkste resultaten van 2000 t/m 2009.
WWF Intl. / WWF
Historie van WWF
Historie van WWF
Totaaloverzicht
Lees hier meer over onze gehele historie.
Michel Roggo / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!