Juan Pratginestos / WWF
21 maart 2022

Meer inzicht in data over waterrisico’s noodzakelijk voor duurzame beleggers

Het in kaart brengen van watergerelateerde financiële risico’s is urgenter dan ooit. Niet voor niets staan in de afgelopen tien jaar watergerelateerde risico's bovenaan de lijst van wereldwijd voorkomende risico's in het Global Risk Report van het World Economic Forum. Het recente IPCC-rapport benadrukte ook de centrale rol van water bij het tegengaan van klimaatverandering. In een nieuwe discussienota geven experts van WWF, Deltares en Achmea Investment Management een aanzet tot wat er moet veranderen.

Waterrisico’s gaan verder dan droogte of overstroming. Ook hittestress, waterkwaliteit, bodemdaling en bosbranden zijn risico’s die direct samenhangen met beschikbaarheid en het beheer van water. Meer inzicht in die data geeft ook inzicht in investeringskansen.

Toch staat ESG-data over waterrisico’s nog in de kinderschoenen. ESG staat voor: Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Beheer). Zo wordt er in bestaande ESG-data vaak alleen gekeken naar data zoals de totale wateronttrekking en het beschikbare hernieuwbare oppervlaktewater. Hierbij blijven veel waterrisico’s en kansen onbeschreven. 

Rivier, Mekong WW1115090

Watergegevens moeten volgens de auteurs van de nieuwe discussienota om verschillende redenen verbeterd worden.

  1. Waterrisico’s bestaan uit veel componenten: zoals waterschaarste, kwaliteit, toegang tot water, beheer. Het vereist daarom ook veel reactie op deze risico's, zoals het beheer van overstromingsrisico’s.
  2. Waterrisico’s zijn niet lineair: Te veel nutriënten is risicovol vanuit het oogpunt van waterkwaliteit, maar te weinig nutriënten ook. Er is vaak een 'sweet-spot' voor een geschikte waterkwaliteit en waterkwantiteit.
  3. Waterrisico’s zijn gebieds- en seizoensspecifiek: traditionele statistieken die worden gebruikt bij ESG-integratie houden geen rekening met de context. Nationale waterschaarste kan bijvoorbeeld leiden tot gemiddelden van zeer natte (bijvoorbeeld Patagonië in Chili) en zeer droge gebieden (bijvoorbeeld de Atacama-woestijn in Chili), evenals natte en droge seizoenen. Daarom is het van cruciaal belang om de lokale context te begrijpen als het om het natuurlijk watersysteem gaat.
  4. Watergebruikers beinvloeden elkaar: de experts wijzen op cascaderisico’s. Zo kan bovenstrooms van een rivier iets gebeuren wat benedenstrooms enorme effecten heeft. Ook kunnen risico’s cascaderen door de 'supply chain' van de ene plek op de wereld naar de andere.

De auteurs van de discussienota roepen dan ook institutionele beleggers, ESG-data providers en de watersector op om meer samen te werken op dit thema en zo gezamenlijk waterrisico’s beter in beeld te krijgen, aan te pakken en te integreren in active ownership, ESG-integratie en projectfinanciering.

'Bridging The Gaps In ESG Water Data To Create Opportunities'

Een discussienota over waterrisico's voor beleggers

Gerelateerde artikelen

©Arthur de Bruin-WWF

Stop met sober en doelmatig waterbeheer en geef ruimte aan de rivieren

WWF-er Bas Roels deelt zijn visie op rivieren
Meer info
Natuurkracht

Geuldal-studie

Natuurkracht onderzocht of natuur het Geuldal kan beschermen tegen overstromingenBureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water keken hoe een natuurlijker landschap er voor kan zorgen dat het Geuldal minder last heeft van droogte en overstromingen. Ze bevestigden wat we eigenlijk al wisten: natuur helpt ons om water te vertragen tijdens piekbuien.
Meer info
naturepl.com / Kevin Schafer / WWF

Droom vervuld: de wereld komt samen voor rivierdolfijnen en hun rivieren

Expert rivierdolfijnen Daphne over een belangrijke verklaring voor de bescherming van rivierdolfijnen, één waar WWF een erg belangrijke rol in heeft gespeeld. Door samenwerking van 11 landen kunnen we de dieren beter beschermen!
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).