Juan Pratginestos / WWF
21 maart 2022

Meer inzicht in data over waterrisico’s noodzakelijk voor duurzame beleggers

Het in kaart brengen van watergerelateerde financiële risico’s is urgenter dan ooit. Niet voor niets staan in de afgelopen tien jaar watergerelateerde risico's bovenaan de lijst van wereldwijd voorkomende risico's in het Global Risk Report van het World Economic Forum. Het recente IPCC-rapport benadrukte ook de centrale rol van water bij het tegengaan van klimaatverandering. In een nieuwe discussienota geven experts van WWF, Deltares en Achmea Investment Management een aanzet tot wat er moet veranderen.

Waterrisico’s gaan verder dan droogte of overstroming. Ook hittestress, waterkwaliteit, bodemdaling en bosbranden zijn risico’s die direct samenhangen met beschikbaarheid en het beheer van water. Meer inzicht in die data geeft ook inzicht in investeringskansen.

Toch staat ESG-data over waterrisico’s nog in de kinderschoenen. ESG staat voor: Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Beheer). Zo wordt er in bestaande ESG-data vaak alleen gekeken naar data zoals de totale wateronttrekking en het beschikbare hernieuwbare oppervlaktewater. Hierbij blijven veel waterrisico’s en kansen onbeschreven. 

Rivier, Mekong WW1115090

Watergegevens moeten volgens de auteurs van de nieuwe discussienota om verschillende redenen verbeterd worden.

  1. Waterrisico’s bestaan uit veel componenten: zoals waterschaarste, kwaliteit, toegang tot water, beheer. Het vereist daarom ook veel reactie op deze risico's, zoals het beheer van overstromingsrisico’s.
  2. Waterrisico’s zijn niet lineair: Te veel nutriënten is risicovol vanuit het oogpunt van waterkwaliteit, maar te weinig nutriënten ook. Er is vaak een 'sweet-spot' voor een geschikte waterkwaliteit en waterkwantiteit.
  3. Waterrisico’s zijn gebieds- en seizoensspecifiek: traditionele statistieken die worden gebruikt bij ESG-integratie houden geen rekening met de context. Nationale waterschaarste kan bijvoorbeeld leiden tot gemiddelden van zeer natte (bijvoorbeeld Patagonië in Chili) en zeer droge gebieden (bijvoorbeeld de Atacama-woestijn in Chili), evenals natte en droge seizoenen. Daarom is het van cruciaal belang om de lokale context te begrijpen als het om het natuurlijk watersysteem gaat.
  4. Watergebruikers beinvloeden elkaar: de experts wijzen op cascaderisico’s. Zo kan bovenstrooms van een rivier iets gebeuren wat benedenstrooms enorme effecten heeft. Ook kunnen risico’s cascaderen door de 'supply chain' van de ene plek op de wereld naar de andere.

De auteurs van de discussienota roepen dan ook institutionele beleggers, ESG-data providers en de watersector op om meer samen te werken op dit thema en zo gezamenlijk waterrisico’s beter in beeld te krijgen, aan te pakken en te integreren in active ownership, ESG-integratie en projectfinanciering.

'Bridging The Gaps In ESG Water Data To Create Opportunities'

Een discussienota over waterrisico's voor beleggers

Gerelateerde artikelen

naturepl.com / Roland Seitre / WWF

Hoop en een glimlach – een abnormale werkweek

Expert rivierdolfijnen Daphne vertelt in haar blog over haar reis naar Pakistan en hoe we samen met andere organisaties de toekomst van rivierdolfijnen in Azië veilig proberen te stellen.
Meer info
WWF-Brazil / Adriano Gambarini

Mijn eerste ontmoeting met een Amazone rivierdolfijn

Jaaa, daar! Mariana wijst. Ik zie een schaduw onder water bewegen op zo’n tien meter van de boot, en dan verschijnt er een lange, smalle, grijze snuit boven water. Wauw! Niet lang daarna wijst Marcelo, naar een roze rug met vin, een beetje gebocheld. Direct daarop een kleinere; een jong!
Meer info

Braziliaanse Cuiabá-rivier blijft vrij stromend: nieuw wetsvoorstel verbiedt bouw dammen

De Pantanal, het grootste moerasgebied ter wereld, loopt elk half jaar als een soepkom vol met water. Het evenwicht van het natte en droge seizoen is onmisbaar voor de vele dieren en mensen die in het gebied wonen. De omliggende rivieren, zoals de bijna duizend kilometer lange Cuiabá-rivier, zorgen voor de toevoer van water. Deze levensaders van de Pantanal worden steeds vaker geblokkeerd door dammen en waterkrachtcentrales, waardoor het natuurlijke ritme van de natte en droge seizoenen verstoord wordt. De overheid van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso besliste onlangs dat de Cuiabá-rivier vrij stromend moet blijven: er mogen geen nieuwe dammen worden gebouwd!
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).