Jorge André Diehl / WWF-Brazil
16 maart 2022

Nieuwste jaguartelling: 90 dieren gespot in zuidwesten Atlantisch Regenwoud

Ga d'r maar aanstaan: jaguars tellen in een dichte jungle groter dan de provincie Gelderland. Meer dan 200 cameravallen spotten zo'n 90 jaguars in het gebied rond de wereldberoemde Iguaçu-watervallen. Bij de vorige telling leefden in dit deel van het Atlantisch Regenwoud zo'n 105 volwassen dieren. Is de jarenlange groei gestopt?

De jaguar, de koning van het regenwoud, heeft het zwaar. Door eerdere grootschalige ontbossing in het Atlantisch Regenwoud bestaat zijn leefgebied daar nog enkel uit kleine, versnipperde stukjes bos. Hierdoor is het moeilijk om voldoende voedsel en een partner te vinden. Jaguars komen vaker in conflict met mensen en dit levert gevaarlijke situaties op voor mens en dier. Ook zijn jaguars en hun prooidieren nog steeds het doelwit van stropers.

Nationaal Park Iguaçu ligt op de grens van Argentinië en Brazilië en is een enorme toeristenhotspot. Samen met de omliggende regenwouden is het een van de laatste leefgebieden van de jaguar. Dit cruciale gebied wordt bedreigd door plannen om een asfaltweg te heropenen die het unieke gebied in tweeën zou splitsen. Dit zou een ramp zijn voor de rijke biodiversiteit. Bovendien neemt dan de ontbossing weer toe en hebben stropers makkelijker toegang.

Stad Atlantisch regenwoud WW194846

Jaguars tellen

Elke twee jaar wordt een telling in dit gebied georganiseerd, waarmee we onderzoeken of alle inspanningen om deze bedreigde diersoort een toekomst te geven ook zijn vruchten afwerpen. In 2005 leefden er slechts 30 tot 54 jaguars in dit gebied, in 2018 was de populatie al verdubbeld. Tijdens deze laatste telling lijkt de populatie dus te zijn afgenomen. Met name in het zuiden van het gebied, in het Yaboti-reservaat, zijn de aantallen veel lager dan verwacht.

“Met zo'n kleine populatie is elk dier minder natuurlijk slecht nieuws. Maar omdat de verschillen tussen de schattingen zo klein zijn, kunnen we nog niet van een definitieve afname spreken. De volgende telling wordt extreem belangrijk, want dan zullen we zien of de daling doorzet of dat er toch weer meer dieren zijn. Duidelijk is wel dat de jaguar nog een lange weg te gaan heeft. De komende jaren werken we samen met de parkautoriteiten om de jachtdruk op prooidieren te verminderen, en werken we met de lokale bevolking om de belangrijkste corridor voor de jaguar in het Atlantisch Regenwoud te herstellen”, vertelt Merijn van Leeuwen, expert Atlantisch Regenwoud bij WWF Nederland.

Jaguar in jungle_WW2120935.jpg

Indicator voor lokale biodiversiteit

Hoe het gaat met de jaguar is een goede indicator voor de kwaliteit van de lokale biodiversiteit. Volgens Van Leeuwen gaat het niet alleen om het behoud van een enkele diersoort: “Als we deze grote katachtige goed beschermen, dan beschermen we zo veel meer. Succesvolle bescherming van de jaguar is van cruciaal belang voor behoud van bossen, ecosystemen en het levert zelfs een bijdrage in de strijd tegen wereldwijde klimaatverandering. De beschermingsmaatregelen zijn - last but not least - ook van belang voor de bestaansmogelijkheden van lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos.”

Gerelateerde artikelen

Adriano Gambarini / WWF-Brazil

Belangrijke stap voor de natuur: Europa stemt voor sterke wet tegen wereldwijde ontbossing

1,2 miljoen mensen deden een oproep via #together4forest en hun stem is gehoord! Het Europees parlement heeft gestemd voor een sterke Europese bossenwet. Een belangrijke stap om producten waarvoor natuur vernietigd is van de Europese markt te weren.
Meer info
Edward Parker / WWF

Nederlandse import heeft grote impact op natuurverlies wereldwijd

Handelsland Nederland heeft een cruciale rol in het stoppen van wereldwijde ontbossing en andere natuurvernietiging. Dat laat het nieuwe WWF-NL rapport The impact of Dutch imports on nature loss worldwide zien.

Voor de productie van onze vraag naar soja, palmolie, maïs, kokosnoot, cacao, koffie, rundvlees & leer en hout is jaarlijks een oppervlak van vier keer Nederland nodig in landen als Brazilië, Kameroen en Indonesië. Landen waar de productie nog steeds gepaard gaat met natuurvernietiging en schending van mensenrechten.
Meer info
Adriano Gambarini / WWF Living Amazon Initiative / WWF-Brazil

Versterking voor de beste beschermers van het bos

Inheemse gebieden spelen een belangrijke rol in het behoud van de Amazone. De inheemse gemeenschappen – de beste beschermers van het bos die vaak al eeuwen verbonden zijn met hun land – bewaken deze gebieden goed. De afgelopen 35 jaar vond slechts 1,6 procent van alle ontbossing in Brazilië plaats in deze beschermde regio’s.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).