McDonald Mirabile / WWF-US

Veelgestelde vragen

Over de INNO Student Challenge

Over de challenge

Waarom heet het de INNO Student Challenge?

De challenge wordt georganiseerd door het INNO-fonds, wat deel uitmaakt van het Wereld Natuur Fonds. Daarnaast zijn we opzoek naar INNOvatieve ideeën.

Wie organiseert de INNO Student Challenge?

De challenge wordt georganiseerd vanuit het INNO-fonds, wat een fonds is van het Wereld Natuur Fonds. Dit fonds steunt organisaties met innovatieve natuurbeschermingsprojecten.

Waarom wordt de INNO Student Challenge georganiseerd?

Het is onze missie om de rijkdom aan planten en dieren te beschermen. Dit kunnen wij niet alleen. Ook willen we graag jongere generaties betrekken, omdat zij vaak op een vernieuwende manier tegen dingen aankijken. De challenge wordt dus georganiseerd omdat natuur nieuwe innovatieve natuurbeschermers nodig heeft.

Wat is de INNO Student Challenge?

De challenge is een wedstrijd voor studenten of mensen die recent afgestudeerd zijn (max. 2 jaar na afstuderen). Wij willen door middel van deze challenge mensen aanmoedigen en faciliteren om de wereld beter te maken. Dit door middel van 10.000 euro en professionele coachingsessies.

Over deelnemen

Wat zijn de voorwaarden?
  • Je mag zowel alleen als in een team deelnemen
  • Je moet minimaal 18 jaar zijn en mag maximaal 30 jaar zijn
  • Je studeert en woont in Nederland. Als je afgestudeerd bent moet je in Nederland gestudeerd hebben en nog steeds in Nederland wonen
  • Je project geeft op een vernieuwende wijze een impuls aan natuurbescherming
  • Je mag nog geen organisatie/bedrijf hebben, maar wilt er wel één beginnen
  • Je moet natuurlijk ook een onuitputbare passie hebben voor het beschermen van onze aarde
Is het een probleem als ik deelneem met mijn afstudeerproject?

Nee, dit is geen probleem. Zolang het project maar op een innovatieve manier bijdraagt aan natuurbescherming.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op de verschillende data?

Alle data zijn verplicht. Het pitchen in maart 2023 is voor ons erg belangrijk omdat wij graag het gezicht achter het project leren kennen. Wanneer je in een team werkt, is het niet verplicht om met het gehele team aanwezig te zijn. Daarnaast wil je natuurlijk in april 2023 zelf graag aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, want wie wil er nou niet een cheque van € 10.000,- in ontvangst nemen?

Zal het deelnemen voor studievertraging zorgen?

Het deelnemen aan de challenge hoeft niet voor vertraging te zorgen. Er wordt wel verwacht dat je bereid bent om dit idee te realiseren, dit betekent dat er veel tijd en energie in gaat zitten.

Over de prijzen

Wat kan ik winnen?

De drie beste ideeën winnen elk 10.000 euro en professionele coachingsessies.

Waar kan ik het geld voor gebruiken?

Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie die jullie gaan opzetten. Het geld moet dus besteed worden aan het project. Het is niet toegestaan om het geld grotendeels te gebruiken voor westerse salarissen.

Over het onderwerp

Moet ik zelf met een onderwerp komen?

Ja, je moet zelf met een idee komen, maar we zijn ervan overtuigd dat dat goed komt. Om inspiratie op te doen kun je op deze pagina kijken, hier staan projecten die voorheen gesteund zijn door het INNO-fonds.

Wat wordt er bedoeld met het SMART formuleren van doelen?

Het SMART formuleren van je doelen is belangrijk omdat het je richting geeft, motiverend is en het je een duidelijke focus geeft. Het wordt dus gebruikt bij het formuleren van doelen. SMART is een acroniem dat voor het volgende staat; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, en Tijdsgebonden. SMART doelen integreren al deze criteria. Hierdoor kan je je inspanning focussen, wat de kans op het behalen van de doelen vergroot.

Heb ik een bepaalde opleiding nodig?

Als je een mbo, hbo of universitaire opleiding in Nederland volgt dan zit je goed. Welke studie je doet maakt niet uit, als je maar een innovatief idee hebt op het gebied van natuurbescherming.

In welke fase van mijn project moet ik zitten?

Het maakt niet uit in welke fase je zit zolang het product nog maar niet bestaat. In het geval je al ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel mag je ook meedoen, zolang jouw project-idee geen deel uitmaakt van een reeds lopende of bestaande activiteit van jouw bedrijf of stichting. 

Kan ik afstuderen aan de INNO Student Challenge?

Je mag deelnemen met je afstudeerproject aan de challenge. De challenge zelf is geen afstudeerprogramma.

Gaat jouw idee bijdragen aan een groenere wereld?