ARK Natuurontwikkeling
Maarten Bruns
Expert Natuurlijke klimaatoplossingen Nederland
06 november 2023

Geuldal-studie laat zien dat natuur water vertraagt tijdens piekbuien

Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water keken hoe een natuurlijker landschap ervoor kan zorgen dat het Geuldal minder last heeft van droogte en overstromingen. Ze bevestigden wat we eigenlijk al wisten: natuur helpt ons om water te vertragen tijdens piekbuien. De pieken in de rivier worden minder heftig en daardoor neemt de kans op overstroming af. De bureaus brachten de hele reis van de regendruppel in kaart – van wolk tot rivier – en lieten zien met welke maatregelen je water onderweg kan afremmen.

Water vasthouden en vertragen in het geuldal.png

Meer extreem weer door klimaatverandering

In 2021 kreeg Zuid-Limburg al te maken met hevige piekbuien. Die leidden destijds tot overstromingen met grote schade voor mens en natuur. De schrik zit er bij de Limburgers nog steeds flink in. Er moesten heel wat mensen hun huis verlaten en de modder kwam op sommige plekken tot op de eerste verdieping. Toch zullen we ook in de toekomst waarschijnlijk vaker rekening moeten houden met extreem weer en piekbuien (zoals blijkt uit de recent verschenen KNMI-klimaatscenario’s). Maatregelen zijn nodig om in het kwetsbare Zuid-Limburg de voeten droog te houden. Maar hoe maken we slimme keuzes?

Dichtbevolkte dalen zijn de dupe

Zuid-Limburg is best een bijzonder stukje Nederland met hoge plateaus, steile hellingen en talloze dalen. Maar als het stevig regent kan de lieflijke sfeer snel omslaan. Het landschap is niet meer in staat om de grote hoeveelheden regenwater te verwerken. Dorpen en steden zijn bovendien zo dichtgetegeld dat water dan niets anders kan dan kolkend door de straten stromen. Schaalvergroting in de voedselproductie heeft dat probleem verder verergerd: door grote hellende akkers, zonder bomen, struiken en ruigten is de rem op het water verdwenen. Dat geldt ook voor stukken grond die met greppels of ondergrondse buizen worden gedraineerd. Het dichtbevolkte dal waar het snel afstromende water samenkomt is dan de dupe.

Geul.jpg

Eerste uitgebreide waterrekenmodel voor Geuldal

Het onderzoeksrapport van Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water brengt in beeld hoe bodem en ondergrond, het bodemleven en de vegetatie kunnen helpen bij het vertragen van water. Daarvoor bekeken de onderzoekers het landschap van het hele stroomgebied van de Geul. Zij onderzochten bodem, gesteente, reliëf, infrastructuur, landgebruik en type begroeiing. Dit is de eerste keer dat het Geuldal op deze manier in een rekenkundig model is gegoten. En dat is belangrijk, want hierdoor is het mogelijk om de samenhang tussen maatregelen veel beter in te schatten.

Door de weg van een regendruppel door het landschap te volgen zie je wat het beste werkt op welke plek. Van nature is het landschap één grote spons. Het begint al bij bomen en struiken die regenwater met hun bladeren en takken onderscheppen, vóórdat het water de grond bereikt. Dit rapport maakt duidelijk dat alle maatregelen die water vertragen effectief zijn. We hebben ze allemaal even hard nodig. Elke druppel doet ertoe!

Keizermantel

Slim maatregelen kiezen

Het landschap in Limburg is heel gevarieerd. Dus wat kan je met meer natuur doen als je bijvoorbeeld een maisakker in de buurt van Valkenburg bezit? Om goede oplossingen te kunnen kiezen moeten we volgens de onderzoekers beginnen met zes basisvragen, die aansluiten bij de reis van de regendruppel:

  1. kan de begroeiing hier zorgen voor meer opvang van regendruppels?
  2. kan de bodem hier meer regenwater absorberen?
  3. kan de diepe ondergrond hier meer water opnemen?
  4. kan het oppervlakkig afstromende water hier worden vertraagd?
  5. kan het samengestroomde water hier worden vastgehouden en vertraagd?
  6. kan het beekwater hier worden vertraagd en meer ruimte krijgen om veilig te overstromen?

Door op deze manier te kiezen maken we optimaal gebruik van het potentieel van de natuur. Dat wil overigens niet zeggen dat technische maatregelen, zoals rioleringen, niet meer nodig zijn. Ze vullen elkaar aan. Op de eerdergenoemde maisakker kan je bijvoorbeeld het oppervlakkig afstromende water vertragen door een struikenrij (graft) aan te leggen die water en modder tegenhoudt met haar takken en bladeren.

Doorsnede stedelijk gebied als spons.jpg

Natuurkracht zet onderzoek om in praktijk

WWF-NL werkt met haar Natuurkracht-partners aan het in praktijk brengen van de bevindingen. We graven drainagebuizen uit, leggen bossen aan, zetten maisakkers om in voedselbossen en helpen mensen hun tuinen tegelvrij te maken. Met een fonds van een miljoen euro passen we komende jaren een heel aantal van de voorgestelde maatregelen toe. Om dat voor elkaar te krijgen werken we altijd samen met onze Natuurkrachtpartners en overheden. En met publiekscampagnes kunnen ook de bewoners van het gebied zelf bijdragen – bijvoorbeeld door zelf hun tuin te vergroenen. Daarmee laten we zien dat het kan en kunnen we bovendien testen welke maatregelen het meest effectief zijn voor natuur en de bestrijding van wateroverlast.

Overzicht gebied.jpg

Aansluiten bij andere ontwikkelingen

De in het rapport voorgestelde maatregelen die voor meer natuur zorgen sluiten goed aan bij andere belangrijke opgaven voor het Geuldal zoals verbetering van de landschapskwaliteit, biodiversiteit, drinkwaterzekerheid, droogtebestrijding, opslag van kooldioxide en het tegengaan van inspoeling van stikstofrijk erosiemateriaal. Dat is goed voor de mens, maar ook voor de prachtige zwarte ooievaar, de wilde kat en verdwenen gewaande vlindersoorten als de keizersmantel en het klaverblauwtje.

Je kan meer lezen op de site van Natuurkracht. Daar kan je ook het hele rapport downloaden.

Gerelateerde artikelen

©Arthur de Bruin-WWF

Stop met sober en doelmatig waterbeheer en geef ruimte aan de rivieren

WWF-er Bas Roels deelt zijn visie op rivieren
Meer info
naturepl.com / Kevin Schafer / WWF

Droom vervuld: de wereld komt samen voor rivierdolfijnen en hun rivieren

Expert rivierdolfijnen Daphne over een belangrijke verklaring voor de bescherming van rivierdolfijnen, één waar WWF een erg belangrijke rol in heeft gespeeld. Door samenwerking van 11 landen kunnen we de dieren beter beschermen!
Meer info
Karsten Reiniers / ARK Rewilding Nederland

Oproep: "Zet natuur centraal voor een veiliger en toekomstbestendiger Nederland"

Een coalitie van 13 partijen waaronder de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland en Natuurmonumenten doet vandaag een dringende oproep aan de politiek om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het gebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas. Op een symbolische plek, in Nijmegen aan de Waal, presenteert de coalitie het 'Manifest Ruimte voor Levende Rivieren'.
Meer info
naturepl.com / Doc White / WWF

Wat te doen als je hart breekt?

Expert rivierdolfijnen Daphne vertelt over de verschrikkelijke ramp voor 153 rivierdolfijnen in de Amazone.
Meer info
Ernst Schrijver

Tweede lichting babysteurtjes uitgezet in Biesbosch

WWF-medewerker Maarten Bruns vertelt over het uitzetten van 45 babysteurtjes in de Biesbosch en waarom we deze extreem bedreigde diersoort willen herstellen.
Meer info
Arthur de Bruin /WWF

Zet natuur in tegen droogte en wateroverlast

WWF-medewerker Maarten Bruns legt je uit hoe we de natuur kunnen gebruiken als oplossing voor overstromingen én droogte.
Meer info

Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Meer info
Arthur de Bruin

Kroost van Franse steur Edith onderzoekt gastvrijheid Rijn

WWF-medewerker Maarten Bruns vertelt over de steur. Het majestueuze dier, dat meer dan 300 kilo kan wegen en wel 3,5 meter groot wordt, komt al 200 miljoen jaar als trekvis voor in onze zeeën en rivieren.
Meer info
Michel Gunther / WWF

Recordaantal dammen verwijderd in Europa

In 2022 is in 16 Europese landen een recordaantal van 325 dammen uit rivieren verwijderd. Dat is een stijging van 36% vergeleken met 2021. Koploper is Spanje, gevolgd door Zweden en Frankrijk. Voor het eerst is afgelopen jaar ook een stuw in Luxemburg weggehaald, als onderdeel van een groter natuurherstelproject in de rivier Pétrusse die door de hoofdstad loopt.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).

Maarten Bruns
Expert Natuurlijke klimaatoplossingen Nederland
Bekijk meer artikelen