ARK Natuurontwikkeling

Natuurkracht werkt met Zuid-Limburg aan hoogwaterveiligheid

Samenwerken voor natuur in het programma Natuurkracht

Natuurkracht: een innovatief programma voor het Zuid-Limburgse landschap

Het hoogwater in het Geul- en Gulpdal in de zomer van 2021 heeft Limburg in het hart geraakt. Het landschap kon de langdurige regen niet voldoende opvangen, met overstromingen en grote schade in de kernen tot gevolg. Het roer moet om: juist in het natuurrijke Limburg willen we de liefde voor het landschap en de noodzaak om klimaatbestendig te worden combineren.

Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht

Natuurkracht is een fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om uit te gaan van natuur als bondgenoot bij maatregelen die duurzaam helpen tegen wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap.

De kracht van natuur

Doe mee

De komende jaren wil Natuurkracht dan ook alle Limburgers in het Geul- en Gulpdal uitnodigen mee te doen. Via evenementen, diverse acties en een digitaal platform leren we van elkaar wat je zelf kunt doen en kunnen mensen kennis en ervaringen met elkaar delen. Bekijk ook www.natuurkracht.org voor meer informatie over het fonds en het actuele programma.

Natuurkracht wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en heeft een fonds ingesteld van 1 miljoen euro voor lokale projecten die bijdragen aan natuurlijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid.

Vragen en antwoorden over Natuurkracht

Waardoor is dit initiatief ontstaan?

Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds zagen een mooie kans om in het Geul- en Gulpdal van betekenis te zijn als het gaat om hoogwaterveiligheid. Samen hebben zij onderzocht of hier vanuit de Nationale Postcodeloterij financieel aan bijgedragen kon worden en dat bleek zo te zijn.

Waarom natuur gebruiken voor hoogwaterveiligheidsoplossingen?

Kiezen voor natuurlijke oplossingen verkleint niet alleen de kans op klimaatschade, maar het gaat ook verdroging tegen, de natuur wordt soortenrijker, robuuster en veerkrachtiger. Bovendien levert het een mooi landschap op en zijn de kosten van deze maatregelen relatief goedkoop, afgezet tegen de grote materiële schade door de overstromingen in Limburg afgelopen zomer.

Wat is er mis met traditionele oplossingen, zoals dijken?

Daar is niets mis mee, anders dan dat die oplossingen meestal niets doen voor natuur, zoals biodiversiteit verhogen, verdroging tegengaan en het robuuster en veerkrachtiger maken van een landschap. Bovendien maken deze ‘grijze’ oplossingen het landschap minder aantrekkelijk.

Waarom wordt vanuit dit project de focus gelegd op het Gulp- en Geuldal?

De urgentie om in het Geul- en Gulpdal samen aan de slag te gaan voor hoogwaterveiligheid is logisch gezien de overstromingen in 2021. We willen als voorbeeld dienen voor andere gebieden in Nederland en zelfs daarbuiten.

Welke rol speelt de Nationale Postcodeloterij?

De Nationale Postcodeloterij steunt jaarlijks meerdere goede doelen, dit initiatief is daar één van. Zij financieren, Natuurkracht mobiliseert en voert het programma uit.

Aan wat voor projecten moet ik denken?

Natuurlijke oplossingen tegen overstromingen zijn er in het groot en in het klein. Denk aan ruimte maken voor bosontwikkeling, vrij meanderende beken en natuurlijke graslanden. Maar ook een regenton bij je huis, tegels uit je tuin en inheemse beplanting dragen bij.

Hoe kan ik meedoen?

Tot en met 2024 vinden er diverse acties, evenementen en ontmoetingen plaats in het Geul- en Gulpdal. Ook werken we aan een platform waar iedereen digitaal kan aansluiten. Dit platform en alle activiteiten zijn bedoeld om antwoorden te vinden, ontdekken én geven op de vraag hoe we natuur inzetten tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap. Houd www.natuurkracht.org in de gaten!

Hoe doe ik een aanvraag voor het fonds?

Natuurkracht wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en heeft een fonds ingesteld van 1 miljoen euro voor lokale projecten die bijdragen aan natuurlijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid. Het fonds heeft als doel projecten te financieren die in het landschap met natuurlijke oplossingen werken, zodat ze als voorbeeld kunnen dienen en aantonen dat het mogelijk is en werkt. Op www.natuurkracht.org vind je de precieze criteria waar projectaanvragen aan moeten voldoen en hoe je een aanvraag kunt indienen. Vragen? Stuur dan gerust een e-mail naar natuurkracht@wwf.nl.

Hoe lang duurt dit gezamenlijke project?

Natuurkracht wordt tot en met 2024 aangejaagd door Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Daarna hopen we dat het gedachtegoed van natuur als bondgenoot wordt voortgezet door burgers, ondernemers en overheden zelf.