Bas Roels close-up
Bas Roels
Coördinator team Nederland
02 december 2021

Hoe onze deltanatuur het hoofd boven water houdt

De natuur in onze Nederlandse delta is van ongekende schoonheid en rijkdom. Daar waar het land geleidelijk overgaat in water en het zoete rivierwater zich mengt met zout zeewater. Slikken, schorren en gorzen worden doorsneden door kreken en geulen. Een knooppunt voor miljoenen trekvogels en trekvissen: toegangspoort van Europa voor vele soorten. Spil van het werk van WWF, is herstel van de natuur in de Nederlandse delta.

De urgentie om wat te doen is groot; voor de natuur maar ook voor de mensen die daar wonen en werken. De natuur verdrinkt en de veiligheid staat onder druk. In oktober presenteerde het KNMI Klimaatsignalen 2021, wat dat weer pijnlijk duidelijk maakte; de verwachte zeespiegelstijging moet alweer naar boven worden bijgesteld. Daarom stelden we een nieuwe visie op, en gaan we het gesprek aan. In Den Haag, maar graag ook met alle experts over deze delta; zoals jij.

Ik werk nu alweer zeven jaar voor WWF in Nederland aan de bescherming van onze delta. En ik ben de schoonheid van dat gebied in die jaren ook steeds diepgaander gaan zien. Dat komt mede doordat ik in de loop van de jaren zo veel bijzondere mensen heb ontmoet. Mensen met kennis over de delta en hoe deze werkt. Mensen met hun eigen historisch referentiebeeld uit eigen ervaring. En dat is belangrijk, want elke generatie heeft zijn eigen referentiekader van het natuurlijke rijkdom. Een referentiekader wat zich heeft ontwikkeld aan de hand van je persoonlijke beleving, ervaring en opvoeding. Daarom ben ik zo trots op deze brochure: Dynamische Delta, met persoonlijke verslagen van natuurkenners. Verhalen van mensen die de delta van 100 jaar geleden nog kennen, en verhalen van mensen die vandaag de dag regelmatig tot hun enkels door de slootjes waden.

Het stemt mij hoopvol. Want, zoals gezegd, er is echt reden tot zorg.

Natuur is onze basis

WWF ziet natuur als bondgenoot bij veel maatschappelijke uitdagingen. Dat is eigenlijk logisch als je beseft dat de natuur de basis vormt voor ons bestaan en leven. In onze nieuwe visie op een toekomstbestendig Nederland Natuur als bondgenoot zetten we dat voor Nederland op een rij. Met die gedachten en met onze concrete ideeën hoe je de natuur ook echt tot bondgenoot maakt, willen we de koers van de Nederlandse maatschappij veranderen. We werken daarin samen met andere natuurorganisaties in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Nu hebben we voor het eerst op kaart gezet waar je kan werken met de natuur. Kijk op Kaartviewer - Klimaateffectatlas of dat ook bij jou in de buurt kan! Zo proberen we beleidsmakers mee te krijgen op dit spoor.

Een nieuwe wind in Den Haag?

Ook in Den Haag zijn we volop actief. Op 22 november was er het jaarlijkse waterdebat in de Tweede Kamer. Veel van onze ideeën werden besproken met de minister en over het algemeen positief ontvangen. Ik voel ook wel echt dat er een andere wind waait. Zo werd er besloten om weer een vervolgstap te zetten om te onderzoeken hoe ons waterbeleid in zijn geheel van 'Sober & Doelmatig' naar 'Rijk & Slim' kan transformeren zodat alle waterbouwers in Nederland, als ze met dijken aan de gang gaan, ook natuurbouwers worden. Omdat alle dijken en dammen in Nederland de komende jaren op schop gaan, zal dat een enorme impact hebben en kan het echt de motor worden naar een natuurlijker en mooier Nederland. En dat kan! Want niemand wil dat alles in beton en stortsteen wordt gezet.

Dus, zoals gezegd, ik heb goede hoop, misschien dat er zelfs wel iets hierover in het regeerakkoord staat straks? Wij hopen dat Nederland een weg vindt om groots te kiezen voor werken mét de natuur in plaats van ertegen. Zo wordt natuur onze bondgenoot en ons land niet alleen veiliger maar ook mooier.

Download de genoemde documenten:

Flyer: Intergetijdennatuur onder druk
Flyer: Intergetijdennatuur onder druk
Download de PDF
Dynamische Delta
Dynamische Delta
Download de PDF
Bas Roels close-up
Bas Roels
Coördinator team Nederland
Bekijk meer artikelen

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar; korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).