Natuur als bondgenoot

Onze visie op een toekomstbestendig Nederland

Natuur is onze basis

Voor onze gezondheid, voedselvoorziening en zoetwatervoorraad. Als buffer voor klimaatextremen. Als bron van energie, grondstoffen en medicijnen. Voor alle grote vraagstukken van Nederland vormt natuur een groot en cruciaal onderdeel van de oplossing. De natuur van 2050 is natuur van de toekomst. Robuuste natuur met een grote biodiversiteit. De basis voor een veerkrachtig landschap dat de gevolgen van klimaatverandering en duurzaam gebruik veel makkelijker op kan vangen. Want een rijke biodiversiteit is essentieel voor welvaart en welzijn, van ons en van toekomstige generaties.

Natuurlijke Oplossingen

Voor een gezonde toekomst voor mens en natuur kunnen we ons vandaag al inzetten, namelijk met natuurlijke oplossingen. Met natuurlijke oplossingen hebben we in 2050 30% beschermde natuurgebieden en is natuur overal in ons dagelijks leven aanwezig. Verweven in onze steden en met onze duurzame landbouw. Zo strijden we effectief tegen klimaatverandering, zorgen we voor een gezondere voedselproductie, is onze energie duurzaam. Met een fijne omgeving waar groen altijd dichtbij is. Door rivieren de ruimte te geven, voorkomen we overstromingen. Dubbele dijken en duinen beschermen onze kust. Natuurvriendelijke kringlooplandbouw levert ons voedsel en biodiversiteit. In onze visie laten we zien hoe dat kan.

Download de PDF.

Meer natuur en groen doen

WWF zet zich in voor een Nederland waar mens en natuur floreren. Hand in hand. In de visie Natuur als Bondgenoot laten we zien hoe Nederland eruit kan zien. Met deze visie willen we iedereen inspireren om samen te werken aan:  

Vliegende grutto boven boterbloemen

Bending the curve

Meer, betere en goed verbonden natuur: de negatieve trend in biodiversiteit buigen we om naar een positieve trend (bending the curve).

Lees verder
Vissen biesbosch Biodiversiteitsfonds

Nature based solutions

Groen doen: alle activiteiten in het Nederlandse landschap doen we voortaan op een ‘groene manier’ (nature based solutions). 

Lees verder

Gerelateerde Blogs:

Natuurmonumenten / Bob Luijks

Natuur als oplossing tegen overstromingen in Limburg

De Nationale Postcode Loterij schenkt 2 miljoen euro voor hoogwaterambassadeurs en natuurlijke oplossingen in het Geul- en Gulpdal, Limburg. De overstromingen deze zomer in Limburg maakten één ding duidelijk: ons land moet zich schrap zetten voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Het roer moet om. Onze eigen natuur is hierbij dé bondgenoot als oplossing voor een hoogwateraanpak met de gezamenlijke liefde van alle betrokkenen voor het unieke Zuid-Limburgse landschap. Vijf natuur- en landschapsorganisaties hebben daarom de handen inéén geslagen om samen met iedereen die het Geul- en Gulpdal een warm hart toedraagt, het tij te keren.
Meer info
Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Maak véél meer ruimte voor het water met natuurontwikkeling, dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Klimaatverandering met hevigere regenbuien, hogere afvoeren in de rivieren en stijgende zeespiegel. We zagen vorige week de gevolgen hiervan in Nederland, Duitsland en België. Nederland wapent zich ook wel tegen deze toenemende dreigingen. Maar doen we dat wel genoeg?
Meer info