Meridith Kohut/WWF-US

Samenwerken met andere organisaties

Lees verder

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Dit bekende Afrikaanse gezegde laat de kern van ons werk zien. Natuurbescherming is samenwerken. Juist door met andere partijen te werken, bereiken we meer.

WWF is vaak de ‘verbinder’ bij het beschermen van een gebied. We willen alle partijen die er belangen hebben bij elkaar brengen. Dat gaat van lokale organisaties en overheden tot de inheemse bevolking. We willen niet alleen luisteren, maar juist samen een project opzetten en bepalen wat er moet gebeuren. Daarmee proberen we ieders belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In het WWF-Netwerk noemen we dat ‘inclusive conservation’.

Breed netwerk

We werken vaak samen met lokale, kleine organisaties. Ze worden gerund door mensen die de omgeving, de geschiedenis en alle belangen die er spelen goed kennen en vertegenwoordigen. Plus: ze hebben een breed netwerk en kunnen daardoor de juiste mensen bereiken. Ze spreken de taal letterlijk en figuurlijk. Daarom zijn juist dit soort kleine organisaties onmisbaar om mee samen te werken.

Organisaties versterken

Ons SRJS-programma is een een groot project waarin we met veel kleine organisaties samenwerken. In dit programma ondersteunen en versterken we lokale en maatschappelijke organisaties in 16 landen, vanuit een partnerschap met IUCN NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met overheden en bedrijven werken we aan de watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid. We helpen organisaties ook om onderling meer te gaan samenwerken, zodat ze sterker komen te staan.

Goed contact met lokale overheid

Ook lokale en regionale overheden zijn belangrijke partners voor WWF. Om beleidsvorming te kunnen beïnvloeden én een breed draagvlak voor ons werk te krijgen, is goed contact met de overheid van groot belang. We informeren en adviseren ze over wet- en regelgeving die zowel de natuur als de lokale bevolking een duurzame toekomst geeft. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met de lokale en nationale overheid om het koraal te redden op de Cariben.

Voorbeelden van samenwerkingen

Richtlijnen

Samenwerken met lokale organisaties is niet altijd makkelijk. Verschillende belangen kunnen bijvoorbeeld voor spanning zorgen. Daarom hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld voor samenwerking, zodat we onze kernwaarden zo goed mogelijk bewaken – ook als we niet zelf de uitvoerder zijn in een project.

Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK
WWF & Mensenrechten
WWF & Mensenrechten
Kevin Schafer / WWF
Samen met lokale bevolking
Samen met lokale bevolking
Samen met bedrijven
Samen met bedrijven

Resultaten en updates

Voices for Just Climate Action

The Climate Crisis that we are facing has no frontiers. We believe it is only possible to foster a just transition to low-carbon and climate-resilient futures with a new level of civil society leadership. This is what Voices for Just Climate Action stand for.
Meer info
Brent Stirton / Getty Images

Overheden wereldwijd: 80 procent Amazone beschermen voor 2025

Het regenwoud is al honderden jaren hun thuis. Ze leven samen met het woud en zijn diens beste beschermers. Hun traditionele kennis is onmisbaar en de helft van het Amazonegebied valt onder hun territoria. Toch worden veel inheemse gemeenschappen bedreigd en uit hun gebied verjaagd.
Meer info
WWF-Netherlands / Bente van der Wilt

WWF en partners geschokt over geweldsuitbarsting in Congo

Naar schatting 50 doden, 100 gewonden, meer dan 2.000 mensen dakloos, een kliniek en kerk en huizen in vlammen opgegaan. Dat is de trieste balans van een nieuwe geweldsuitbarsting tussen etnische groepen in de buurt van Salonga Nationaal Park in de Democratische Republiek Congo (DRC). Samen met lokale mensenrechten- en natuurorganisaties roept WWF de overheid op om diepgravend onderzoek te doen naar de clash tussen de bevolkingsgroepen en de daders te vervolgen. Ook heeft WWF 50.000 euro uit het internationale noodfonds ter beschikking gesteld voor de wederopbouw.
Meer info
Andre Dib / WWF-Brasil

De Braziliaanse Amazone

De strijd tegen corona in de Braziliaanse Amazone. De Braziliaanse deelstaat Amazonas is heel zwaar getroffen door corona. Met een oppervlakte van tien keer Nederland is het de grootste deelstaat van Brazilië.
Meer info

Wat als de toeristen wegblijven

Het wegvallen van toeristische inkomsten door de lockdowns is voor mensen in lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van ecotoerisme een enorme dreun. De op wildlife gebaseerde toerismesector levert een zeer grote bijdrage aan de verlichting van armoede en aan het behoud van biodiversiteit. Door de coronacrisis is het risico groot dat veel van wat in de afgelopen tientallen jaren voor de natuur en mensen is bereikt, verloren gaat door toename van de armoede en illegale activiteiten.
Meer info
WWF-India

WWF-India helpt lokale bevolking rond tijgerreservaat tijdens lockdown

De Indiase overheid heeft de lockdown in het land tot zeker half mei verlengd. Dat heeft ook grote gevolgen voor de mensen die rond de nationale parken leven. Honderden lokale vissers en honingverzamelaars mogen al sinds maart vanwege het coronavirus niet meer het beroemde Sundarbans Tijger Reservaat in. Dit is een ramp voor de mensen die voor hun inkomsten en voedsel afhankelijk zijn van het mangrovegebied. WWF-India en partners hebben daarom eerste levensbehoeften geregeld voor zeker 1400 huishoudens.
Meer info