Meridith Kohut/WWF-US

Samenwerken met andere organisaties

Lees verder

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Dit bekende Afrikaanse gezegde laat de kern van ons werk zien. Natuurbescherming is samenwerken. Juist door met andere partijen te werken, bereiken we meer.

WWF is vaak de ‘verbinder’ bij het beschermen van een gebied. We willen alle partijen die er belangen hebben bij elkaar brengen. Dat gaat van lokale organisaties en overheden tot de inheemse bevolking. We willen niet alleen luisteren, maar juist samen een project opzetten en bepalen wat er moet gebeuren. Daarmee proberen we ieders belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In het WWF-Netwerk noemen we dat ‘inclusive conservation’.

Breed netwerk

We werken vaak samen met lokale, kleine organisaties. Ze worden gerund door mensen die de omgeving, de geschiedenis en alle belangen die er spelen goed kennen en vertegenwoordigen. Plus: ze hebben een breed netwerk en kunnen daardoor de juiste mensen bereiken. Ze spreken de taal letterlijk en figuurlijk. Daarom zijn juist dit soort kleine organisaties onmisbaar om mee samen te werken.

Organisaties versterken

Ons SRJS-programma is een een groot project waarin we met veel kleine organisaties samenwerken. In dit programma ondersteunen en versterken we lokale en maatschappelijke organisaties in 16 landen, vanuit een partnerschap met IUCN NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met overheden en bedrijven werken we aan de watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid. We helpen organisaties ook om onderling meer te gaan samenwerken, zodat ze sterker komen te staan.

Goed contact met lokale overheid

Ook lokale en regionale overheden zijn belangrijke partners voor WWF. Om beleidsvorming te kunnen beïnvloeden én een breed draagvlak voor ons werk te krijgen, is goed contact met de overheid van groot belang. We informeren en adviseren ze over wet- en regelgeving die zowel de natuur als de lokale bevolking een duurzame toekomst geeft. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met de lokale en nationale overheid om het koraal te redden op de Cariben.

Voorbeelden van samenwerkingen

Richtlijnen

Samenwerken met lokale organisaties is niet altijd makkelijk. Verschillende belangen kunnen bijvoorbeeld voor spanning zorgen. Daarom hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld voor samenwerking, zodat we onze kernwaarden zo goed mogelijk bewaken – ook als we niet zelf de uitvoerder zijn in een project.

Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK
WWF & Mensenrechten
WWF & Mensenrechten
Kevin Schafer / WWF
Samen met lokale bevolking
Samen met lokale bevolking
Samen met bedrijven
Samen met bedrijven

Resultaten en updates

Wat als de toeristen wegblijven

Het wegvallen van toeristische inkomsten door de lockdowns is voor mensen in lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van ecotoerisme een enorme dreun. De op wildlife gebaseerde toerismesector levert een zeer grote bijdrage aan de verlichting van armoede en aan het behoud van biodiversiteit. Door de coronacrisis is het risico groot dat veel van wat in de afgelopen tientallen jaren voor de natuur en mensen is bereikt, verloren gaat door toename van de armoede en illegale activiteiten.
Meer info
WWF-India

WWF-India helpt lokale bevolking rond tijgerreservaat tijdens lockdown

De Indiase overheid heeft de lockdown in het land tot zeker half mei verlengd. Dat heeft ook grote gevolgen voor de mensen die rond de nationale parken leven. Honderden lokale vissers en honingverzamelaars mogen al sinds maart vanwege het coronavirus niet meer het beroemde Sundarbans Tijger Reservaat in. Dit is een ramp voor de mensen die voor hun inkomsten en voedsel afhankelijk zijn van het mangrovegebied. WWF-India en partners hebben daarom eerste levensbehoeften geregeld voor zeker 1400 huishoudens.
Meer info
Richard Barrett / WWF-UK

Reddingsplan grootste grensoverschrijdend natuurgebied in Afrika

Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit prachtige gebied verdwijnt.
Meer info
naturepl.com / Eric Baccega / WWF

Aantal berggorilla’s gestegen naar 1063

De berggorilla’s in Bwindi Impenetrable National Park in Uganda en het daarmee verbonden Sarambwe Natuurreservaat in DRC geteld. Dat betekent dat wereldwijde aantal berggorilla’s daarmee op 1063 is gekomen.
Meer info
Rostros del Río

Kanoën voor de rivier

Om aandacht te vragen voor de Paraguay-rivier zijn twee jonge avonturiers, Henry Millet and Jeffrey Wong, in oktober gestart met een kanotocht over de 1300 kilometer lange rivier. Tijdens hun project ‘Rostros del Río’ (gezichten van de rivier) meren ze aan bij dorpjes langs de oevers, waar ze verhalen van lokale bewoners ophalen.
Meer info
Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno RO

Noodhulp ook naar bedreigde lokale bevolking in Brazilië

Naar aanleiding van een noodkreet via de Nederlandse stichting Both ENDS geeft het Wereld Natuur Fonds (WWF) ook een financiële bijdrage aan het beschermen van de lokale bevolking die strijdt tegen de vernietiging van de Braziliaanse Amazone. Dat maakte WWF vandaag bekend.
Meer info