Peter Chadwick / WWF

Deze ‘witte’ dolfijn heeft soms een roze kleur

De Chinese witte dolfijn zwemt graag in kustwateren, wat jammer genoeg betekent dat hij veel last heeft van mensen

 • Status: Kwetsbaar
 • Zijn kleur is afhankelijk van de regio waar deze dolfijn het liefst is!

De Chinese witte dolfijn

De Chinese witte dolfijn is niet altijd wit! Hoe ze eruit zien is afhankelijk van de plek waar ze wonen. Het leefgebied van deze dolfijn is in de ondiepere kustgebieden van de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Als ze jong zijn, zijn ze allemaal nog lichtgrijs, maar ze veranderen langzaam van kleur naarmate ze ouder worden. De dolfijnen zijn wit als ze in de Chinese wateren leven, maar in de zeeën rondom Hong Kong zijn ze roze!

Ze eten eigenlijk alle soorten vis die ze tegenkomen, zoals meerval, ansjovis of leeuwenkopvis. Vanwege het voedsel zijn de dolfijnen vaak te vinden in de buurt van schepen met sleepnetten. Deze zorgen ervoor dat de te vangen vissen omhoog zwemmen, en de dolfijnen maken hier graag gebruik van. Dit is aan de ene kant erg handig voor de dieren, maar kan ook gevaarlijk zijn omdat ze zelf in de netten belanden of in botsing komen met de schepen.

Olivia To / WWF-Hong Kong

Chinese roze dolfijnen worden graag gespot door toeristen.

Wat is er aan de hand?

De Chinese witte dolfijn is een kwetsbare dolfijnsoort waar er niet veel meer van over zijn. Naar schatting minder dan 10.000. Deze dolfijn leeft in de kustgebieden van de Indische Oceaan en de Stille Oceaan, wat een erg druk gebied is door menselijke activiteiten zoals scheepvaart, visserij en toerisme. Dit veroorzaakt veel problemen voor de dieren. Ze moeten met vissers concurreren voor voedsel in een regio waar overbevissing plaatsvindt. Door deze drukte is er ook veel vervuiling. De Chinese witte dolfijn loopt risico om vast te komen te zitten in netten die achtergelaten zijn door vissers. Op een aantal foto’s gemaakt door wetenschappers zijn de dieren te zien met wonden en littekens die waarschijnlijk door vistuig (netten en lijnen) veroorzaakt is.

Waarom is het belangrijk om de Chinese witte dolfijn te beschermen?

De Chinese witte dolfijn is goed aangepast op het leven aan de kust van Aziatische landen. Dat het nu niet zo goed gaat met de dolfijn is een indicatie dat het eigenlijk ook niet zo goed gaat met deze zeeën. Het ecosysteem van de regio is verstoord waardoor de dolfijn hier niet goed meer kan overleven, en veel andere dieren die hier thuishoren ook niet. Door de zeeën waarin de dolfijn leeft te beschermen kunnen we tegelijkertijd de dolfijn beschermen.

Milos Bicanski / WWF-UK

Waardoor wordt de Chinese witte dolfijn bedreigd?

 • 1

  Scheepvaart

  De drukste wateren ter wereld zijn te vinden daar waar de Chinese witte dolfijn het liefst leeft. Net als andere dolfijnsoorten maakt deze dolfijn gebruik van echolocatie. Herrie van schepen kan zijn gevoel voor richting verstoren. Hierdoor raakt hij in de war, kan lastiger eten vinden, lastiger een partner vinden en zwemt hij soms ergens tegenaan. Botsingen met grote schepen en ook kleinere boten zijn helaas niet ongewoon.

 • 2

  Vervuiling van de oceanen

  In de kustzeeën is veel vervuiling te vinden. Vanaf het land stroomt veel (plastic) afval de zeeën en komt direct in aanraking met het onderwaterleven. De Chinese witte dolfijn kan dit aanzien voor eten en per ongeluk opeten, waardoor het dier ziek kan worden of zelfs sterft.

Wat doet WWF?

WWF probeert het leefgebied van de Chinese witte dolfijn te beschermen. De plasticvervuiling is een wereldwijd probleem dat grootst aangepakt moet worden. Daarom pleit WWF voor een internationaal verdrag tegen plasticvervuiling. De VN-lidstaten hebben tijdens de milieuconferentie begin maart 2022 besloten dat er een internationaal bindend verdrag moet komen om plastic vervuiling te stoppen. Zo kunnen we hopelijk dit probleem bij de bron aanpakken, en ervoor zorgen dat er geen plastic meer in de natuur terecht kan komen.

Ook proberen we duurzamere visserij te stimuleren. Door gesprekken aan te gaan met visserijorganisaties proberen we duurzame vistechnieken aan te raden.

Meer weten?

Chris Fallows / WWF
Dolfijnsoorten
Dolfijnsoorten
Lees meer over de verwanten van de Chinese witte dolfijn, zoals bijvoorbeeld de rivierdolfijn!
Shutterstock / Rich Carey / WW
Oceanen
Oceanen
Lees meer over de mooie, maar kwetsbare onderwaterwereld.

Gerelateerde artikelen

VDOS Global / WWF-Canada

Doe mee met Wereld Oceanen Dag

Vandaag is het Wereld Oceanen Dag! En dat moet gevierd worden, want we hebben heel veel te danken aan de oceanen. Ze voorzien ons van de helft van de zuurstof die we ademen, leveren ons voedsel, maar ook ingrediënten voor medicijnen, werkgelegenheid en een prachtige en onmisbare biodiversiteit. Daarnaast absorberen ze broeikasgassen en spelen daarmee in belangrijke rol in de regulering van het klimaat. Last but not least: oceanen zijn prachtig, zowel onder als boven de zeespiegel en bieden ons met hun schoonheid de nodige inspiratie en ontspanning.
Jij kunt op Wereld Oceanen Dag (maar natuurlijk ook daarna) iets terugdoen voor de oceanen. Daarom hierbij onze tips:
Meer info
Milos Bicanski / WWF-UK

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!