WWF-Indonesia / Gert Polet
01 oktober 2019

Eerste jaar Sumatran Rhino Rescue succesvol

Een jaar geleden werd de Sumatran Rhino Rescue Alliantie opgericht om de Sumatraanse neushoorn te behoeden voor uitsterven. Het reddingsprogramma richt zich op het vangen en fokken van een aantal van de laatste 80 Sumatraanse neushoorns die er nog zijn op Borneo en Sumatra. Zonder ingrijpen kan de soort niet in het wild voortbestaan. Als alles goed gaat kunnen over 20 tot 30 jaar Sumatraanse neushoorns worden uitgezet in het wild. Eind november 2018 werd de eerste neushoorn gevangen in Kalimantan, Indonesisch Borneo.

Pahu

Pahu, zoals deze neushoorn werd gedoopt, is nu bijna een jaar in het opvangcentrum. De ruim 360 kilo wegende dikhuid verkeert in goede gezondheid. Van het begin af aan is ze nauwlettend in de gaten gehouden door dierenartsen en wetenschappers. Ze keken of ze goed at en hoeveel, of ze kon wennen aan de nieuwe omstandigheden in haar verblijf en aan haar verzorgers, hoe ze zich gedroeg. Hoeveel ze sliep en of ze goed poepte. Elke teek of bloedzuigende vlieg die haar lastig viel werd opgemerkt en bestreden. Voor een succesvolle bevruchting en bevalling in gevangenschap moet ze immers in een optimale conditie zijn.

Het onderzoek wees uit dat Pahu tussen 20-25 jaar oud is en vruchtbaar. Als het moment daar is wordt met het daadwerkelijke fokken begonnen.

Pari

Intussen is in Kalimantan een tweede gezonde neushoorn gelokaliseerd, ook een vrouwtje dat geschikt is om in het fokprogramma te worden opgenomen. Ze heeft al de naam Pari gekregen. Dat het wel eens lang kan duren voor zij in de val loopt hebben we gezien bij Pahu. Er lagen vele maanden tussen het vinden van Pahu in een afgelegen en geïsoleerd gebied en de dag dat ze in de val liep. 


Uitbreiding opvanglocaties

De Sumatran Rhino Rescue heeft afgelopen jaar extra plekken geregeld voor de neushoorns die voor het fokprogramma worden gevangen. Vijf in een bestaande neushoornopvang en een aantal in een nog te bouwen nieuw centrum, beide op Sumatra. Ook is een adviesraad opgericht van veeteelt- en voortplantingsexperts. Die gaat de uitvoering van het reddingsplan begeleiden en helpen het aantal nieuwe neushoorns zo groot mogelijk te maken. De experts zien toe op de zorg voor de neushoorns in de opvangcentra. Voor onderwijs- en voorlichtingsdoeleinden is een levensgrote 3D-scan gemaakt van een Sumatraanse neushoorn die met kunstmatige intelligentie kan bewegen zonder dingen omver te lopen. Die wordt ingezet om het bewustzijn over het lot van de Sumatraanse neushoorn bij de lokale bevolking te vergroten.

Komende tijd

Het tweede jaar van het reddingsprogramma voor de Sumatraanse neushoorn zal erop gericht zijn om meer neushoorns te lokaliseren in de dichte oerwouden van Kalimantan en Sumatra en te onderzoeken of ze mee kunnen doen aan het nationale fokprogramma.

De Sumatraanse neushoorn staat op de Rode Lijst van IUCN te boek als 'ernstig bedreigd'. De resterende populatie telt minder dan 80 dieren en is verspreid in kleine groepjes op Borneo en Sumatra. De kans dat de dieren elkaar in het wild weten te vinden en zich op natuurlijke wijze voortplanten is minimaal. De dieren worden bedreigd door grootschalige houtkap en vernietiging van leefgebied voor palmolieplantages, mijnbouw en stroperij om de hoorns.

Gerelateerde artikelen

Populatie zwarte neushoorns in Malawi krijgt impuls

17 zwarte neushoorns zijn deze week verhuisd van Zuid-Afrika naar Liwonde National Park in Malawi. Dit was de eerste internationale verhuizing, samen met African Parks, de Malawiaanse overheid en partners uit Zuid-Afrika. De bedoeling is om de aanwas van de populatie zwarte neushoorns in Malawi een impuls te geven.
Meer info

Orang-oetanpopulatie Sabah stabiel

Hoopgevend nieuws: de populatie bedreigde orang-oetans in Sabah (Maleisisch Borneo) bleef de afgelopen 15 jaar met ongeveer 11.000 dieren gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van WWF-Maleisië. In de regio’s Deramakot en Ulu Segama werden in 2002 nog 5.376 orang-oetans geteld, in 2017 was dit aantal licht gestegen naar 5.933 dieren. Deze toename lijkt een teken dat orang-oetanpopulaties in bossen waar verantwoord gekapt wordt, goed kunnen overleven.
Meer info

Zwarte neushoorn-project verhuist 200e neushoorn

Voor de twaalfde keer is een aantal zwarte neushoorns in Zuid-Afrika verhuisd naar een nieuw leefgebied. Onder deze 20 verhuisde neushoorns bevond zich de 200e die sinds de start van het programma 16 jaar geleden is ‘getransloceerd’. BRREP, het Black Rhino Range Expansion Project van WWF, zoekt actief naar nieuwe leefgebieden waar de ernstig bedreigde zwarte neushoorn genoeg ruimte en voedsel heeft om de populatie te laten groeien.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).