Jaime Rojo / WWF-US
09 december 2022

De stille droogte - Leven zonder water in de bossen van Bolivia

Wereldwijd is een zoetwatercrisis gaande. Hoe ziet deze crisis eruit? En wat betekent een zoetwatercrisis voor het dagelijkse leven van mensen? Deze korte documentaire (Engels ondertiteld), gemaakt door de Boliviaanse journalist Roberto Navia, geeft de problemen door de aanhoudende droogte in grote delen van Bolivia indringend weer.

De documentaire: De stille droogte

Wereldwijd heeft twee derde van de bevolking minimaal een maand per jaar een ernstig watertekort. In Bolivia is deze watercrisis voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen in het Chiquitano droogwoud aan de orde van de dag. Hier is zo weinig water beschikbaar, dat er onvoldoende is om te drinken. Laat staat om voedsel te verbouwen, of vee te onderhouden.

Dit heeft grote gevolgen voor alle mensen, dieren en planten in dit gebied. Zoetwater wordt vastgehouden door de grond, en wordt opgeslagen in bossen. Ook zorgt de verdamping van de vegetatie in bossen voor regenval, dit is van groot belang om rivieren, lagunes en het grondwaterpeil aan te vullen. Helaas droogt de grond door de gevolgen van de aanhoudende ontbossing en klimaatverandering, steeds meer uit. Elk jaar is er minder water dan het jaar daarvoor.

Humanitaire en ecologische ramp

Wanneer er een chronisch tekort is aan water, is er sprake van niet zomaar een crisis, maar een humanitaire en ecologische ramp. Het is van levensbelang dat natuur wordt beschermd en hersteld, en dat er afspraken worden gemaakt om mensenrechten en de leefomgeving te waarborgen. Want het recht op water is één van de rechten van de mens, het is een eerste levensbehoefte. En niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur.

Kijkend naar de toekomst biedt de United Nations Water conference in maart 2023 de mogelijkheid om op internationale schaal afspraken te maken om de balans te herstellen. Het programma Voices for Just Climate Action streeft ernaar om samen met haar partners de lokale gemeenschappen hier hun stem te laten horen om hun leefomgeving te kunnen beschermen.

Lees meer over het programma Voices for Just Climate Action en klimaatrechtvaardigheid.

De stem van de klimaatcrisis

Lees hoe klimaatverandering lokale mensen raakt

ARK Natuurontwikkeling

Natuur is de oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering

De klimaattop in Egypte is in volle gang. De urgentie is groot. Klimaatverandering zorgt op steeds grotere schaal voor rampen die een enorme impact hebben op de levens van mens en dier. Maar er is nog hoop. De natuur biedt oplossingen om de gevolgen van deze rampen te temperen en om volgende klimaatrampen te voorkomen. WWF werkt daarom, zowel ver weg als dichtbij, samen met partners aan natuurlijke oplossingen.
Meer info
Guyra Paraguay

Het recht op een toekomst

In Paraguay hebben dagelijks miljoenen mensen te maken met schendingen van hun menselijke basisbehoeften en rechten. Lees 20 schrijnende verhalen uit het recent gepubliceerde rapport 'Derecho Al Futuro' (Het recht op een toekomst).
Meer info
Marizilda Cruppe / WWF-UK

De natuur geeft leven in Bolivia

De gemeenschap in Río Blanco is een van de zwaarst getroffen gemeenschappen door branden in het droge bos van Chiquitano. De branden worden veroorzaakt door ontbossing voor landbouw en als gevolg van klimaatverandering. Ongeveer 20 van de Copaibo-bomen, waarvan de lokale gemeenschap afhankelijk is voor hun inkomen, gingen in vlammen op.
Meer info
McDonald Mirabile / WWF-US

Een verhaal uit Alaska

Het Noordpoolgebied warmt minstens twee keer zo snel op als waar dan ook op aarde. Het klimaat verandert en dat heeft effect op hoe mensen leven, reizen en eten. Dieren migreren en gedragen zich anders, sommige populaties van wilde dieren worstelen om zich aan te passen en te overleven. De warme maanden worden langer, terwijl de koude maanden korter worden.
Meer info
WWF-NL / Tessel in 't Veld

Een strijd voor de Amazone is een strijd voor de wereld

Twee sterke milieustrijders, moeder Neidinha Surui en haar dochter Txai, vechten om de Amazone te beschermen, die voortdurend wordt aangevallen. Zij strijden hiermee bewust voor de hele wereld.
Meer info