18 juli 2019

In zeeën, rivieren en bossen: dieren zijn nergens meer veilig voor de mens

Twee soorten vioolroggen staan op het punt van uitsterven door niet-duurzame visserij. Zeven apensoorten worden zo vaak gegeten door mensen en hebben zo weinig ruimte om te leven dat ze sterk in aantal achteruit zijn gegaan. Dat meldt de jaarlijkse update van de Rode Lijst van bedreigde plant- en diersoorten van IUCN, de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

De nieuwe data tonen aan dat het ook met zoetwatervissen wereldwijd erg slecht gaat. Veel vissoorten worden bedreigd door het verlies van vrijstromende rivieren, achteruitgang van hun leefgebied, vervuiling en invasieve soorten. Het is een bevestiging van het Living Planet Report van WWF uit 2018 dat ook liet zien dat de populaties van dier- en plantensoorten in zoetwater sinds 1970 wereldwijd met 83% gedaald zijn.

Uitgestorven
Op de Rode Lijst staan onderzoeksresultaten over de status van meer dan 105.000 soorten planten en dieren. Ruim 28.000 daarvan worden bedreigd met uitsterven en hebben bescherming nodig. 873 soorten op de lijst zijn al uitgestorven; 73 soorten zijn ‘uitgestorven in het wild’ en komen alleen nog in gevangenschap voor, zoals de Zuid-Chinese tijger in de dierentuin van Beijing.

Lees meer in het volledige verslag van de update van de Rode Lijst.