TRAFFIC
08 april 2020

De coronacrisis raakt het hart van onze missie

Het coronavirus heeft een enorme impact, wereldwijd. Onze gedachten gaan uit naar de families en naasten van de slachtoffers en naar al degenen die aan de frontlinie tegen deze pandemie vechten. De hoogste prioriteit  is ervoor te zorgen dat mensen tegen het virus beschermd worden en dat de verspreiding van het virus wordt ingedamd. Op de langere termijn zullen we de illegale handel in wilde dieren en het verlies aan leefgebied en biodiversiteit ingrijpend moeten aanpakken en zullen we onze relatie met de natuur moeten herzien. Als we dat niet doen blijven we onszelf blootstellen aan het risico van dit soort crises voor de volksgezondheid en riskeren we tegelijk het verlies van een aantal van de meest aansprekende bedreigde diersoorten op onze planeet.

Dierlijke bron

De WHO bevestigt dat een dier naar alle waarschijnlijkheid de bron is van het virus. Er zijn aanwijzingen dat de COVID-19-uitbraak afkomstig is van vleermuizen en vervolgens via markten in China waar levende en dode dieren (soms illegaal) worden verhandeld, naar mensen is overgesprongen. Het is onduidelijk wat daadwerkelijk de oorzaak is geweest van de uitbraak en welke diersoorten daarbij betrokken zijn geweest. De producten verkocht op de Wuhanmarkt zijn vernietigd vanwege gezondheidsredenen, waardoor de exacte oorzaak niet meer te achterhalen is.

Illegale handel in wilde dieren

Uit onderzoek is gebleken dat ook schubdieren in de omgeving van Wuhan besmet waren met het virus, maar er is geen sluitend bewijs gevonden dat zij de oorzaak zijn geweest van deze uitbraak. De daadwerkelijke oorzaak zullen we nooit met honderd procent zekerheid kunnen achterhalen. Wel weten we dat wilde dieren besmet kunnen zijn met het virus en het over kunnen dragen op mensen. Ongereguleerde en onhygiënische markten waar wilde en gedomesticeerde dieren worden verhandeld vergemakkelijken dit overspringen van het virus van dier op mens. Op 24 februari besloot de Chinese regering daarom tot een ​​strikt landelijk verbod op het verhandelen en consumeren van wilde dieren in een poging de verspreiding van het virus te stoppen en sloot het de markten. China is een van 's werelds grootste markten voor (illegale) producten van wilde dieren. Vaak gaat het ook nog eens om bedreigde soorten, waaronder de tijger, neushoorn, olifant, schubdier (pangolin), vele soorten reptielen en amfibieen, en planten zoals rozenhout. Deze dieren en planten worden vaak gebruikt door traditionele Chinese geneeskundebeoefenaars. Wereldwijd wordt de illegale handel in wilde dieren geschat op ruim 16 miljard euro per jaar.


Jarenlange strijd tegen Wildlife Crime

WWF zet zich al tientallen jaren in voor de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren. We werken samen met overheden om de illegale handel te stoppen door een nationaal verbod te bepleiten, illegale markten te sluiten en handhaving te verbeteren. De uitbraak van het coronavirus geeft nog een extra reden om ons in te zetten voor het tegengaan van illegale handel die leidt tot grote afnames van populaties wilde dieren door stroperij. We zien nu dat de illegale en ongereguleerde handel in wildlife ook voor de menselijke gezondheid gevaarlijke gevolgen kan hebben, en in het kielzog daarvan voor onze economie. De huidige uitbraak en verspreiding van het coronavirus (evenals SARS, MERS en andere virusuitbraken met wilde dieren als bron) dwingt ons tot onmiddellijke actie en het besef te vergroten dat de illegale en ongereguleerde handel in wilde dieren grote gevolgen kan hebben voor onze gezondheid.

Groot draagvlak voor verbod op wildmarkten

China is niet het enige land met markten waar levende dieren uit alle hoeken van de wereld worden verhandeld en geconsumeerd. Ook in buurlanden van China zijn dit soort markten populair. Meteen na de uitbraak van het coronavirus en de vaststelling dat de bron een wild dier was, onderzocht WWF in 4 landen en Hong Kong de publieke opinie over wildmarkten. Daaruit bleek dat ruim 90 procent van de respondenten uit Thailand, Hong Kong, Myanmar, Japan en Vietnam wil dat de overheden van hun landen een eind maken aan illegale markten waar dieren uit het wild worden verkocht. Met deze wetenschap in de zak kan WWF haar werk en lobby om de illegale handel in wilde dieren en de ongereguleerde wildmarkten uit te bannen, extra kracht bij zetten.

Lees ook het blog van onze directeur Kirsten Schuijt.

Gerelateerde artikelen

Ami Vitale / WWF-UK

Dit is de impact van de coronacrisis op rangers

Op Internationale Ranger Dag - 31 juli - eren we de mannen en vrouwen die onze kwetsbare natuur, dag en nacht, beschermen. Zij zijn de eersten die pandemieën helpen voorkomen door stroperij en ontbossing tegen te gaan.
Meer info

Wat als de toeristen wegblijven

Het wegvallen van toeristische inkomsten door de lockdowns is voor mensen in lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van ecotoerisme een enorme dreun. De op wildlife gebaseerde toerismesector levert een zeer grote bijdrage aan de verlichting van armoede en aan het behoud van biodiversiteit. Door de coronacrisis is het risico groot dat veel van wat in de afgelopen tientallen jaren voor de natuur en mensen is bereikt, verloren gaat door toename van de armoede en illegale activiteiten.
Meer info

Schubdier in China krijgt betere bescherming

Eind vorige week kondigde de Chinese regering aan dat de bescherming van het Chinese schubdier strenger wordt. Het schubdier, of pangolin, is het meest illegaal verhandelde zoogdier ter wereld en heeft deze strengere bescherming hard nodig. De beslissing komt op een moment dat de wereldwijde COVID-19-pandemie scherp in beeld heeft gebracht welke risico’s kleven aan het consumeren van pangolins en andere wilde dieren, die vaak op illegale en ongereguleerde markten worden verkocht.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).